Blogok

Komoly gondot okoz a december végi jogszabály módosítás a fiatal gazda támogatás lehívásában

A 23/2007 FVM rendeletet december 21-én módosították. Ebben a korábbi gyakorlattól eltérően szabályozták az üzemméret számítást. Az új módszer indokolatlanul kedvezőtlen helyzetbe hozza azokat, akik 2008-ban nyertek el fiatal gazda támogatást és most kívánják lehívni 10% fennmaradt támogatást.

Az új rendelkezés szerint a támogatási kérelem beadásakori SFH táblázatot és a kifizetési kérelem benyújtsakori euró árfolyamot kell használni az üzemméret számításakor. Ez eltér a korábbi gyakorlattól, amely mind az euró árfolyam, mind az SFH táblázat esetén a kifizetési kerelem benyújtásakor hatályos adatokat rendelte alkalmazni. Jellemzi a helyzet váratlanságát, hogy még az MVH is a régi gyakorlat szerint hozta nyilvánosságra a közleményét, amelyet a jogszabály módosítás után korrigáltak.

VM levelező klub - Illés Zoltán végre válaszolt termálvíz ügyben!

A termálvíz szabályozás ügyében még októberben két levelet küldött az AGRYA a VM illetékeseinek, Illés Zoltán államtitkár úrnak és Miniszter úrnak. Mindkét levél csatolmányban elérhető. Ahogyan mostmár látszik mindkettő ügyintézése Illés államtitkár úr dolga (lett volna) volt. Eltelt ugyanis több mint 2 hónap, mire megjött a válasz. Láthatóan Államtitkár urat nem zavarja a törvényi, 30 napos (22 munkanap) ügyintézési határidő. De spongyát rá, legalább válaszolt! Hiszen Ázsiának ott van vége és Európa ott kezdődik, ahol az állami szervek válaszolnak a levelekre...

Sajtóközlemény - Fazekas Sándor miniszter úrhoz fordulnak segítségért a Fiatal Gazdák az újrapontozás ügyében

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (MVH) 2011. október 26-án újabb állásfoglalást adott ki az ún. fiatal gazda újrapontozás kapcsán. Ebből egyértelmű, hogy az újrapontozással kapcsolatos jogerős bírósági ítéleteket nem kívánják végrehajtani és nem kívánják kifizetni a fiatal gazdáknak járó támogatást, amíg a felülvizsgálati kérelmükről a Legfelsőbb Bíróság döntést nem hoz.

Sajtóközlemény - A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalra nem vonatkoznak Magyarország törvényei–legalábbis az MVH szerint

Az elmúlt időszakban az AGRYA nyilvánosságra hozott több olyan jogerős bírósági ítéletet, amely alapján egyértelmű, hogy a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (MVH) 2010. nyarán jogsértő módon vizsgálta felül, pontozta újra a fiatal gazda támogatási kérelmeket és jogsértő módon vont meg 78 fiatal gazdától támogatást.

Az MVH újrapontozás ügyben kiadott állásfoglalása megerősíti az AGRYA véleményét: komoly hiányosságok vannak az MVH működésében

A fiatal gazda támogatási kérelmek újrapontozása ügyében kiadott MVH állásfoglalás terjedelmes és zavaros jogi magyarázatot próbál adni az MVH eljárására. Sajnálatos módon azonban még utalás sincs az állásfoglalásban arra, hogy lenne akár egyetlen olyan bírósági ítélet, amely az MVH magyarázatát elfogadva elutasította volna a fiatal gazda keresetét. Ezzel szemben nagy számban vannak olyan ítéletek, amelyben a fiatal gazdák keresetét elfogadta a bíróság és kimondta, hogy az MVH törvénysértő módon járt el.

A jogbiztonságot sérti az MVH tevékenysége – Személyi felelősségre vonást várnak a Fiatal Gazdák

Komoly vihart váltott ki 2010. nyarán, már a kormányváltás után az MVH új vezetésének egyik első intézkedése, az ún. fiatal gazda újrapontozás. Ennek részeként elővették az összes 2009-ben benyújtott fiatal gazda támogatási kérelmet és újbóli pontozást végeztek el azokon. Az újrapontozás eredményeként 78 korábban nyertes fiatal gazdát megfosztottak a megítélt támogatástól. Az ügy szempontjából a leginkább felháborodást kiváltó mozzanat az volt, hogy a sérelmet szenvedett fiatal gazdák támogatást megállapító határozatai már jogerősek voltak és többen közülük jóhiszeműen kiváltották az egyéni vállalkozói igazolványt és el is kezdték a vállalt gazdaság felépítését.

A fiatal gazda támogatási kérelmek beadásáról

Mostmár szinte napi szintű kérdés az AGRYA Call Centerben, hogy mikor lehet újra beadni kérelmet a fiatal gazda jogcímre és mennyi lesz a keretösszeg, ami szétosztásra kerül. Ha a kérdéseket maradéktalanul nem is tudjuk megválaszolni, de igyekszünk használható információkkal szolgálni.

Natura 2000 rendelet módosítása

Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Natura 2000 gyepterületeken történő gazdálkodáshoz nyújtandó kompenzációs támogatások részletes szabályairól szóló 128/2007. (X. 31.) FVM rendelet módosításának tervezete elérhető a csatolmányban. Az AGRYA véleménye csatolmányben szintén elérhető.

Kedvezmények közvetlenül a felhasználóknak! Arassa le Ön is a hasznot a Bayer-rel!

Azonnal beváltható árkedvezmény, vagy szakmai ajánlatok közül választhat, ha regisztrál a www.gazdahaszna.hu oldalon és részt vesz a Bayer 2018. február 5-én induló nagyszabású akciójában.

6 millió sertés – „álom, álom, édes álom, álomkép”

2,9 millió sertést tartunk, egyre nehezebbnek tűnik elérni 2019-re kitűzött 6 milliós célszámot. A hazai sertésállományban az elmúlt évekre visszatekintve folyamatos csökkenés figyelhető meg. Az ágazat fellendítését célzó 2012-es stratégia 2019-re 6 milliós egyedszám elérését tűzte ki, de a KSH legfrissebb adatai alapján jelenleg csak 2,9 millió sertés van Magyarországon. Ahhoz, hogy ez a kedvezőtlen tendencia megforduljon, a telepek hatékonyságát növelő támogatásokra, az agrárképzés fejlesztésére, valamint testre szabott finanszírozási megoldásokra van szükség – olvasható az otpagrar.hu oldalon megjelent tanulmányban ITT.