Agrártámogatási aktualitások – aktuális támogatások, határidők

Weisz Miklós összeállításában ezúttal a borászati géptámogatással, a szőlő szerkezetátalakítási támogatéssal a biztosítási díjtámogatás legfontosabb aktualitásait és határidőit gyűjtötte össze.

Borászati géptámogatás
 

2013. november 5-től újra igényelhető támogatás borászati eszközök beszerzéséhez.
Támogatás kizárólag olyan új, első üzembehelyezésű gép vásárlásához nyújtható, ami javítja a vállalkozás összteljesítményét, növeli a termelési kapacitást vagy alapvetően megváltoztatja az alkalmazott technológiát.
Az egy kérelmező részére nyújtható támogatási összeg támogatási időszakonként kétféleképpen alakulhat: vagy legalább 1 millió forint, legfeljebb 100 millió forint lehet azon kérelmező esetében, akinek a támogatási kérelem benyújtását megelőző évi árbevétele legalább 50 millió forint volt, vagy legfeljebb 100 millió forint lehet azon kérelmező esetében, akinek a támogatási kérelem benyújtását megelőző évi árbevétele nem éri el az 50 millió Ft-ot. A támogatási intenzitás KKV esetében 40 százalék, nagyvállalat esetében 20 százalék.
A 2013. október 1-jén lezárt, hatályos borászati gépkatalógus (83/2011. (VIII. 31.) VM rendelet) megtalálható az MVH honlapján (www.mvh.gov.hu). A katalógus a rendelet alapján támogatható gépek műszaki-technológiai adatait tartalmazza.
A kérelmezési időszakban 4 millió euró,  azaz közel 1,16 milliárd forint áll rendelkezésre az új borászai gépek beszerzéséhez.
További részletek a 83/2011. VM rendeletben és a hamarosan megjelenő MVH-közleményben.

 

Szőlő szerkezetátalakítási támogatás

 

Ismét lehetőség van egyéni tervek benyújtására a szőlőültetvények szerkezetátalakításához és -átállításához a 2012/2013 borpiaci évtől igényelhető támogatás feltételeiről szóló 142/2012. (XII. 27.) VM rendelet alapján 2013. november 2. és november 30. között. A benyújtás időpontjának az egyéni terv postára adásának napja minősül.
Egyéni tervet nyújthat be az a természetes személy vagy gazdálkodó szervezet, aki, vagy amely az egyéni tervben megjelölt terület használója. Az egyéni tervet egy eredeti példányban postai úton kell benyújtani az MVH részére.
Egyéni tervet kizárólag a tevékenység végrehajtására vonatkozó érvényes engedély birtokában lehet benyújtani. Egy benyújtási időszakban egy kérelmező kizárólag egy egyéni tervet nyújthat be.
További részletek és az űrlapok a 169/2013. (X. 15.) MVH közleményben találhatók.

 

Biztosítási díjtámogatás – határidő

 

A mezőgazdasági biztosítás díjához nyújtott támogatás igénybevételi feltételeiről szóló 143/2011. (XII. 23.) VM rendelet szerint az augusztus 31-ig megküldött mezőgazdasági biztosítási szerződések után támogatás csak abban az esetben vehető igénybe, amennyiben a szerződő fél a biztosítási díjat teljes körűen megfizeti a biztosító részére, amelyről a biztosító tárgyév november 15-ig – ügyfélkapun keresztül, elektronikus úton az MVH honlapján található elektronikus űrlapkitöltő szolgáltatás segítségével hozzáférhető felületen – díjfizetésről szóló igazolást állít ki.
A díjfizetésről szóló igazolás kiállítására akkor van lehetősége a szerződő félnek, ha meghatalmazottja rendelkezik érvényes meghatalmazással az „Egységes kérelem" jogcímre vonatkozóan „adatszolgáltatásra", mint eljárási cselekményre. Az igazolás kiállítására nyitva álló időszak 2013. november 5–15. Ezt követően nincs lehetőség az adatszolgáltatásra.

 

(Összeállította: Dr. Weisz Miklós)

Nyomtatóbarát változatPDF változat