Agrártámogatási aktualitások - Pályázatok, határidők, AKG-adatszolgáltatás

Az agrár-környezetgazdálkodási programban (AKG) részt vevő gazdálkodóknak szeptember 1. és november 30. között kell beküldeniük a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatalnak (NÉBIH) az előző, 2012/13-as gazdálkodási év gazdálkodási naplójának (Web-GN) egyes adatait.

A gazdálkodási naplókat papír alapon nem lehet beküldeni, az adatszolgáltatást csak elektronikus úton, ügyfélkapun keresztül tehetik meg az érintettek. Gazdálkodási napló esetében a határidőn túli adatszolgáltatásra nincs lehetőség.

Sertés törzstenyészetek fejlesztésének támogatása

A 78/2013. (IX. 10.) VM rendelet alapján vissza nem térítendő támogatás vehető igénybe
         a) tenyészsertés,
         b) a sertés üzemi sajátteljesítmény vizsgálat végzéséhez szükséges mérleg,
         c) a törzskönyvi rendszer használatára alkalmas számítógépes konfiguráció, és
         d) a sertés mesterséges termékenyítéshez szükséges laboratóriumi eszköz beszerzéséhez.

A támogatásra 98 millió forintos keretösszeg áll rendelkezésre. A kifizethető támogatás mértéke a beszerzett tenyészsertés, illetve eszköz elszámolható költsége, de legfeljebb a rendelet 2. mellékletében feltüntetett összeg.
Támogatás állattartónként a 2013. évre vonatkozóan egy alkalommal nyújtható.
A megállapított támogatás összege nem haladhatja meg az állattartó rendelkezésére álló szabad mezőgazdasági csekély összegű (de minimis) támogatás keretének megfelelő forintösszeget.
A támogatási kérelmet az MVH részére 2013. szeptember 30-tól 2013. október 15-ig terjedő időszakban postai úton kell benyújtani.


LEADER hosszabbítás


Az irányító hatóság a 190/2013. számú közleményében tájékoztatást tett közzé az EMVÁ-ból a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtásához 2013-ban nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 35/2013. (V.22.) VM rendeletben meghirdetett támogatási kérelem benyújtási időszak 2013. szeptember 30. 18:00 óráig történő meghosszabbításáról. A határidő-hosszabbítás nem vonatkozik azon területekre, melyek esetében az irányító hatóság a benyújtást korábban már felfüggesztette.

Kertészeti géptámogatás – még nyitva!

Az MVH legutolsó tájékoztatása szerint az augusztus végéig benyújtott kérelmek a rendelkezésre álló 24 milliárd forintos keretösszeg több mint 85 százalékát érték el. Továbbra is nyitva áll a kérelem benyújtásának lehetősége mind a kisértékű, mind a nagyértékű gépbeszerzésekre vonatkozóan a 62/2013. (VII. 24.) VM rendelet alapján a keretösszeg kimerüléséig, de legkésőbb 2013. október 18-án 18:00 óráig.

A támogatás mértéke a támogatási kérelem alapján jóváhagyott összes elszámolható kiadás 35 százaléka.
Az irányító hatóság 186/2013. (VIII.14.) közleménye szól a 62/2013. (VII. 24.) VM rendelethez kapcsolódó gépkatalógus módosulásáról. A módosult gépkatalógus a 168/2013. (VII.25.) számú IH közlemény 1. számú mellékletében található, illetve a kertészeti gépkatalógus az MVH honlapján keresztül is elérhető.

Határidők szeptember 30-ig


Az EMVÁ-ból a termelői csoportok létrehozásához és működéséhez nyújtandó 2013. évi támogatás igénylése: 2013. szeptember 1. – 2013. szeptember 30.
A genetikai erőforrások megőrzése intézkedés keretében a növényi genetikai erőforrások és mikroorganizmusok ex situ megőrzéséhez nyújtandó támogatás keretében a 2013. évi kifizetési kérelem benyújtása: 2013. szeptember 1. – 2013. szeptember 30.
Az Európai Halászati Alap társfinanszírozásában megvalósuló Halászati Operatív Program 2. prioritási tengelye szerinti vízi környezet védelmével kapcsolatos támogatások kifizetésének igénylése: 2013. szeptember 1. – 2013. szeptember 30.
Az Európai Halászati Alap társfinanszírozásában megvalósuló Halászati Operatív Program 2. prioritási tengelye szerinti vízi környezet védelmével kapcsolatos Monitoring Adatszolgáltatás benyújtása: évente szeptember 1. – szeptember 30.
A történelmi bázisjogosultságok átruházásának vagy ideiglenes átengedésének határideje: tárgyév szeptember 30.
Szankciómentes földhasználati bejelentési kötelezettség határideje (2012. december 31-ig – a földrészletek számától függetlenül – egy hektár vagy annál kisebb nagyságú föld használatával rendelkezőknek): 2013. szeptember 30.
A földhasználati nyilvántartásba bejegyzett magánszemély és gazdálkodó szervezet földhasználó adatszolgáltatási kötelezettségének határideje:

 

(Összeállította: Dr. Weisz Miklós)

Nyomtatóbarát változatPDF változat