AKG aktualitások

Permetezési napló vezetése eddig is kötelező volt. Egy Európai Uniós előírás alapján azonban a 2014-es gazdálkodási évben adatot kell szolgáltatni a Magyarországon kiemelt fontosságú növénykultúrákban felhasznált növényvédőszerekről, illetve azok mennyiségéről. Az Európai Parlament és a Tanács 2009. november 25-i 1185/2009/EK rendelete a peszticidekre vonatkozó statisztikákról adatszolgáltatási kötelezettséget ír el ő a tagállamok számára. A rendelet szerint a növényvédő szerek fontosabb növényenkénti felhasználásról ötévente (először 2010-2014-es periódus egyik évéről) kell a tagállamoknak adatot szolgáltatnia. Magyarországon az adatgyűjtés 2014-ben a Vidékfejlesztési Minisztérium, a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal és a Központi Statisztikai Hivatal együttműködésében, a permetezési naplók adatainak begyűjtésével valósul meg. A növényvédelmi tevékenységről szóló 43/2010 (IV. 23.) FVM rendelet előírásai alapján a felhasználási tevékenységet folytatóknak a növényvédőszer-felhasználásról naprakész nyilvántartást kell vezetni, melynek formai követelményeit a rendelet tartalmazza. A permetezési napló naprakész vezetése nemcsak a hatóságok számára szükséges, hanem a gazdálkodókat is védi az esetlegesen felmerül ő élelmiszer-biztonsági illetve technológiai problémák esetén. Az adatgyűjtés sikeres lebonyolításának érdekében az érintett hatóságok kérik a gazdálkodókat, hogy a 2014-es gazdálkodási évben fokozottan ügyeljenek a permetezési napló naprakész és pontos nyilvántartására, hogy ha a NÉBIH, a megyei kormányhivatalok növény- és talajvédelmi igazgatóságai vagy a KSH munkatársai megkeresik őket, az adatszolgáltatási kötelezettségüknek maradéktalanul eleget tudjanak tenni.

Különösen szigorú az AKG-ban tiltott szerek ellenőrzése, ami így még sűrűbben fordul elő, pontosabban általános lesz. Az EMVA társfinanszírozású intézkedések Irányító Hatóságának 312/2013. (XII.20.) közleménye szól az agrár-környezetgazdálkodási támogatás során nem alkalmazható növényvédőszer-hatóanyagok, valamint az azokat tartalmazó növényvédő szerek köréről és az EMVA társfinanszírozású intézkedések Irányító Hatóságának 121/2012. (XII. 4.) Közleménye hatályon kívül helyezéséről.
A 61/2009. (V. 14.) FVM rendelet alapján a növényvédő szer használat az alábbi célprogramok esetén korlátozásokhoz kötött. 

Szántóföldi agrár-környezetgazdálkodási célprogram csoport:  integrált szántóföldi növénytermesztési célprogram, tanyás gazdálkodás célprogram

Természetvédelmi zonális célprogramok: szántóföldi növénytermesztés túzok élőhely-fejlesztési előírásokkal célprogram, szántóföldi növénytermesztés vadlúd- és daruvédelmi előírásokkal célprogram, szántóföldi növénytermesztés madár- és apróvad élőhely-fejlesztési előírásokkal célprogram, szántóföldi növénytermesztés kék vércse élőhely-fejlesztési előírásokkal célprogram  

Ültetvényekre vonatkozó agrár-környezetgazdálkodási célprogram csoport:  integrált gyümölcs- és szőlőtermesztés célprogram, hagyományos gyümölcstermesztés célprogram  
A mellékelt táblázatok a 2013/2014. gazdálkodási évben a gazdálkodás során nem alkalmazható növényvédőszer-hatóanyagok, az azokat tartalmazó növényvédő szerek, valamint a támogatható növények körét tartalmazzák.  
A táblázatok a 61/2009. (V. 14.) FVM rendelettel együttesen értelmezendők.  

Azon hatóanyag használata, amelyik a táblázatban külön jelölés nélkül szerepel, tiltott. A megjelölt hatóanyagok a jelölés szerinti korlátozással használhatóak, de minden esetben be kell tartani az adott hatóanyagot tartalmazó készítmény engedélyokiratában foglaltakat.  

A természetvédelmi zonális célprogramok esetén a 61/2009. (V. 14.) FVM rendelet 61. § (4) bekezdés g) pontja, a 62. § (4) bekezdés i) pontja, a 63. § (4) bekezdés i) pontja és a 64. § (4) bekezdés g) pontja alapján alapvetően minden rovarölő készítmény használata tiltott a jelzett kultúrák (repce, mustár, olajretek) kivételével. A nem használható hatóanyagok és az azokat tartalmazó készítmények listáját az 1.c táblázat tartalmazza, amely ezen célprogramok esetében együtt alkalmazandó az 1.a táblázattal. Továbbá ugyanezen célprogramok esetében a rágcsálóirtó és talajfertőtlenítő szerek használata is tiltott.  
A táblázatokban foglaltak nem mentesítenek az egyéb növényvédelmi vonatkozású jogszabályok betartása alól.  

Az Irányító Hatóság jelen közleményének megjelenésével egyidejűleg hatályát veszti az EMVA társfinanszírozású intézkedések Irányító Hatóságának 121/2012. (XII. 4.) Közleménye.
Forrás: Agrion Hírlevél,  www.umvp.eu

Nyomtatóbarát változatPDF változat