Aktuális agrártámogatási információk

Agrártámogatások 2014 – átmeneti év

 

Az új Közös Agrárpolitika csak 2015-től fog elindulni, emiatt a 2014-től induló új költségvetésből, de még a régi (mostani) feltételek szerint fog működni a támogatások rendszere.


Vagyis 2014-ben jelentős változás nem lesz a támogatások igénylését illetően. A 2014-es egységes kérelem beadásakor az eddig megszokott közvetlen és nemzeti támogatási jogcímekre lehet számítani. Az egyes jogcímeknél új, vagy a korábbi feltételektől eltérő szabályok alkalmazására nem kell számítani.  
Az új vidékfejlesztési program elfogadásáig a tagállamok az intézkedéseiket a meglévő vidékfejlesztési programok keretében működtethetik. Így a korábban megismert jogcímekre lehet számítani az év során. Ennek fedezetét – a legtöbb vidékfejlesztési jogcím esetében – a források maximális felhasználása érdekében, a 2007 és 2013 közötti időszakban fel nem használt összegek jelentik. 


A VM tájékoztatása szerint Magyarországon az egyszerűsített területalapú támogatási (SAPS) rendszer 2021-ig marad. A SAPS rendszer működésének elvéből fakadóan nincs referenciaév, tehát az adott tárgyévben a termőföld tényleges használója kérelmezheti a területalapú támogatást.


A 2014-es kifizetési kérelmek benyújtásának időpontjai:


2014. február 1. – május 31. között nyújtható be kifizetési kérelem az alábbi jogcímeknél: 

LEADER térségek közötti együttműködés (15/2014. (I. 22.) MVH Közlemény)


Mezőgazdasági termékek értéknövelése (11/2014. (I.22.) MVH Közlemény)


Nem élelmiszeripari célú kiskapacitású, növényi alapú nyersszesz, nyersolaj előállító üzemek létesítése (10/2014. (I.22.) MVH Közlemény)


Öntözés, melioráció és a területi vízgazdálkodás mezőgazdasági üzemi és közösségi létesítményeinek fejlesztése (5/2014. (I.22.) MVH Közlemény)


Mezőgazdasági utak fejlesztése (4/2014. (I.22.) MVH Közlemény)


Baromfi telepek korszerűsítése (17/2014. (I. 22.) MVH Közlemény)


Növénytermesztés létesítményeinek korszerűsítése (20/2014. MVH Közlemény)


Kertészet korszerűsítése (18/2014. (I. 22.) MVH Közlemény)


Állattartó telepek korszerűsítése (16/2014. (I.22.) MVH Közlemény)


Kertészeti gépek, technológiai berendezések beszerzése (19/2014. MVH Közlemény)


Nem mezőgazdasági tevékenységgé történő diverzifikálás (6/2014. MVH Közlemény)


Falumegújítás és –fejlesztés (8/2014. (I. 22.) MVH Közlemény)


Mikrovállalkozások létrehozása és fejlesztése (7/2014. (I. 22.) MVH Közlemény)


Turisztikai tevékenységek ösztönzése (9/2014. (I. 22.) MVH Közlemény)


Vidéki örökség megőrzése (3/2014. (I. 22.) MVH Közlemény)


Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtása (13/2014. (I.22.) MVH Közlemény)


LEADER Európai Unión belüli és harmadik országbeli területekkel való nemzetközi együttműködés végrehajtásához 2012-től nyújtandó támogatás (14/2014. MVH Közlemény)

Erdészeti célra használt géppark fejlesztése és korszerűsítése (12/2014. MVH Közlemény)

 


 


 

Nyomtatóbarát változatPDF változat