Az MVH újrapontozás ügyben kiadott állásfoglalása megerősíti az AGRYA véleményét: komoly hiányosságok vannak az MVH működésében

A fiatal gazda támogatási kérelmek újrapontozása ügyében kiadott MVH állásfoglalás terjedelmes és zavaros jogi magyarázatot próbál adni az MVH eljárására. Sajnálatos módon azonban még utalás sincs az állásfoglalásban arra, hogy lenne akár egyetlen olyan bírósági ítélet, amely az MVH magyarázatát elfogadva elutasította volna a fiatal gazda keresetét. Ezzel szemben nagy számban vannak olyan ítéletek, amelyben a fiatal gazdák keresetét elfogadta a bíróság és kimondta, hogy az MVH törvénysértő módon járt el.

Az MVH-t elmarasztaló ítéletekről az állásfoglalásból megtudhatjuk azt is, hogy azok egy részénél a törvénysértést (a közigazgatási eljárási törvényt sértették meg) ott követték el, hogy nem tudtak megfelelő magyarázatot adni a határozatok indokolásában a döntésük indokaira.

Részlet az MVH állásfoglalásából:

„Hangsúlyozni kívánjuk azt is, hogy a közigazgatási bíróságok ítélkezési gyakorlata messze nem tekinthető egységesnek, még egy adott ügycsoporton belül sem, amit az is igazol, hogy az érintett fiatal gazdák ügyeinek túlnyomó többségében - amelyekben a bíróság a keresetnek helyt adva hatályon kívül helyezte az MVH döntését - a marasztalás indoka nem a fent hivatkozott jogszabálysértés (ti. a jóhiszeműen szerzett jogok sérelme), hanem mindössze a meghozott elutasító határozatok formai hiányossága (ti. az indokolás elégtelensége) volt. A bíróság egyáltalán nem döntött arról, hogy a korábbi, támogató határozatok visszavonása és a kérelmek utólagos elutasítása jogszerűen történt-e, ezen ítéletek pusztán „technikai", eljárásjogi hiányosságokra utalnak, amelyek a megismételt eljárásokban kiküszöbölhetőek.”

A megfelelő indokolás hiányában a bíróság a döntés érdemi részéről sem tud véleményt alkotni, emiatt semmisíti meg és utasítja ezekben az ügyekben új eljárásra az MVH-t. Ez tehát nem azt jelenti, hogy az MVH döntése helyes volt. Ez azt jelenti, hogy az MVH által kiadott határozat olyan alacsony jogi színvonalú volt, hogy a bíróság értékelni sem tudta.

Nagyon szomorú, ha az MVH pusztán „technikai” hiányosságnak tekinti azt, hogy amiatt semmisíti meg a bíróság a határozatát, mert nem tud megfelelő magyarázatot adni a döntése indokaira. Egy állami szervtől, amely közhatalmat gyakorol, minimálisan elvárható, hogy a közigazgatási eljárási törvény kötelező szabályainak megfelelve tételesen indokolja a döntését. Sajnos ennek az elvárásnak az MVH - a saját állásfoglalása szerint - a bírósági ítéletek alapján nem felel meg. Ez is megerősíti korábbi véleményünket, hogy az MVH jogalkalmazói tevékenysége sérti a jogbiztonságot és az állami szervek tevékenységével kapcsolatos közbizalmat.

Az MVH állásfoglalás szerint az újrapontozás miatti ügyekben a Legfelsőbb Bírósághoz fordulnak felülvizsgálati kérelemmel. A felülvizsgálati kérelem nem azonos a fellebbezéssel, a jogerős ítélet végrehajtását nem akadályozza. Tehát az érintett fiatal gazdáknak ki kell fizetni a 40 ezer euró támogatást, ha tetszik ez az MVH-nak, ha nem.

Jelen sajtóközleményhez csatolunk egy másik bírósági ítéletet, amely szintén elmarasztalja az MVH-t. Ebben az ítéletben a bíróság kimondja, hogy az MVH sem az ügyfél rosszhiszeműségét, sem az első eljárásban elkövetett jogsértést nem tudta igazolni. Tehát az MVH újrapontozása egy jóhiszemű ügyfélnek okozott kárt és az eredeti eljárás jogszerű volt. Tekintettel arra, hogy az összes újrapontozási ügy azonos volt, az AGRYA ezen precedens értékű ítéletek miatt továbbra is fenntartja, hogy az MVH-nak külön eljárás nélkül minden sérelmet szenvedett fiatal gazdának biztosítania kell az eredetileg megítélt támogatást.

Az állásfoglalás leírja, hogy 80%-kal több pert nyer meg az MVH az új vezetés alatt, mint korábbi vezetés alatt. Nagy öröm ez, de sajnálatos módon nem ismertek az abszolút számok. Kérjük, hogy az MVH hozza nyilvánosságra, hogy a 2010. július 1. és 2011. szeptember 30. között lezárult perekben, függetlenül azok indokától, hány esetben vesztette el a pert és hány esetben nyerte meg a pert az MVH.
A hozzánk eljutott nem hivatalos és jellege miatt nem ellenőrzött információk szerint az MVH a pereinek a hozzávetőleg 60%-át elveszti. Az általunk nyilvánosságra hozni kért adatok ezt a hírt meg tudják erősíteni vagy tudják azt cáfolni.

A Fiatal Gazdák fenntartják, hogy az újrapontozáshoz kapcsolódó személyi felelősséget meg kell állapítani, hasonlóan ahhoz, mint amikor a gazdákat marasztalja le az MVH, ha hibáznak.

Az MVH állásfoglalása felhívja a figyelmet arra hogy a Hivatal belső eljárásai sem megfelelőek. Ha az eljárásrendek megfelelőek lennének, akkor nem lenne lehetséges, hogy olyan határozatok szülessenek, amiben nem tudják leírni a döntés okait. Ez ügyben is szükségesnek látnak a Fiatal Gazdák egy átfogó értékelést, vizsgálatot.

Budapest, 2011. október 14.


     Fiatal Gazdák Magyarországi Szövetsége - AGRYA

Nyomtatóbarát változatPDF változat