Csak jogszerű földhasználó kaphat támogatást - Egységes kérelem 2014

Április 9-től nyílik lehetőség a területalapú támogatás, valamint további 26 jogcímen elérhető támogatás igénybevételéhez szükséges egységes kérelem benyújtására. Az egységes kérelmeket elektronikus úton, az MVH honlapján lévő „e-Egységes kérelem" menüponton keresztül, ügyfélkapus bejelentkezés után lehet kitölteni és beadni.

A benyújtás határideje 2014. május 15. Aki május 15. után nyújtja be kérelmét, annak munkanaponként egy százalékkal csökken az elfogadott támogatási összege. A 2014. június 9. (a munkaszüneti nap miatt idén június 10). után beérkezett kérelmeket az MVH érdemi vizsgálat nélkül elutasítja.


A kérelmeken módosítást május 31-ig (idén június 2-ig) lehet végezni. Ezután, június 10-ig, viszont már a támogatási összeg csökkentésével jár a módosítás.
Egységes kérelmet az a mezőgazdasági termelő nyújthat be, aki a támogatás alapjául szolgáló terület vonatkozásában jogszerű földhasználónak minősül. A földhasználati bejegyzést 2014. június 9-ig (munkaszüneti nap miatt június 10-ig) rendezni kell, az ezt követően, akár visszamenőlegesen is bejegyzett földhasználat nem fogadható el.
Kérelembenyújtás előtt ellenőrizni kell az ügyfél-nyilvántartási adatokat. 2014. április 9. napjától kezdődően minden elektronikus úton benyújtandó kérelem vonatkozásában kötelezően előírt feltétel, hogy az ügyfél ellenőrizze az Egységes Mezőgazdasági Ügyfél-nyilvántartási Rendszerbe bejelentett adatait. Az adatok ellenőrzését az érintett ügyfelek a „Nyilatkozat ügyfél-nyilvántartási adatok helyességéről" felületen végezhetik el. A nyilatkozatot abban az esetben kell benyújtani, amennyiben az ellenőrzésre szolgáló felületen az adatok a valóságnak megfelelnek, azokon módosítani nem szükséges. A nyilatkozat helyett az ügyfél-nyilvántartási adatok módosítása iránti kérelmet kell benyújtani, amennyiben az ellenőrzés során megállapításra kerül, hogy az adatai nem felelnek meg a valóságnak.
A fenti nyilatkozat, valamint az ügyfél-nyilvántartási adatok módosítása iránti kérelem képviselő útján (meghatalmazott, elsődleges képviselő vagy technikai közreműködő által) csak abban az esetben nyújtható be, ha van olyan képviselő, aki rendelkezik az ügyfélnyilvántartási ügyek intézésére kiterjedő jogosultsággal.
Amennyiben az MVH tudomására jut, hogy az ügyfél az ügyfél-nyilvántartási rendszerhez kapcsolódó változás-bejelentési kötelezettségét elmulasztotta, a bejelentési és adatszolgáltatási kötelezettség teljesítéséig, valamint az ezek elmulasztása miatt kiszabott mulasztási bírság megfizetéséig az ügyfél részére az MVH jogosultságot nem állapít meg, illetve támogatást nem folyósít, valamint az ügyfél által benyújtott új kérelmeket érdemi vizsgálat nélkül elutasítja.

További részletek a 28/2014. (III. 27.) VM rendeletben és a 35/2014. (IV. 4.) VM rendeletben, valamint az 53/2014. (IV. 8.) számú MVH Közleményben.
Az egységes területalapú támogatáshoz kapcsolódó átmeneti nemzeti támogatás (ÁNT) vehető igénybe az alábbi jogcímekre:
a) hízottbika-tartás támogatása,
b) tejtámogatás,
c) anyatehéntartás támogatása,
d) extenzifikációs szarvasmarha támogatás,
e) anyajuhtartás támogatása,
f ) kedvezőtlen adottságú területeken nyújtandó anyajuh-támogatás,
g) Burley-dohány termesztésének támogatása,
h) Virginia-dohány termesztésének támogatása,
i) héjas gyümölcsűek termesztésének támogatása.
Az állatalapú termeléshez kötött ÁNT támogatásokhoz a kérelmet a rendeletben meghatározott időszakban az MVH honlapján közzétett nyomtatványon kell a hivatalhoz benyújtani, míg a többi jogcím esetében vagy az egységes kérelem alapján, vagy pedig SAPS
igénylése mellett lehet a támogatást bázisalapon igénybe venni.
A kérelem keretében az alábbi jogcímek igényelhetők:
1. egységes területalapú támogatás, valamint az ahhoz kapcsolódó átmeneti nemzeti támogatások;
2. különleges rizstámogatás;
3. héjas gyümölcsökre vonatkozó nemzeti támogatás;
4. elkülönített bogyós gyümölcs támogatás;
5. elkülönített cukortámogatás;
6. elkülönített zöldség-gyümölcs támogatás;
7. a zöldség, gyümölcs és a dohány szerkezetátalakítási támogatás;
8. a mezőgazdasági biztosítás díjához nyújtott támogatás;
9. a húsmarha és a juh ágazatokban nyújtott kérődző szerkezetátalakítási támogatás;
10. EMVA erdősítési támogatás;
11. EMVA erdészeti potenciál helyreállítására nyújtandó támogatás;
12. EMVA ültetvény korszerűsítési támogatás;
13.EMVA támogatás a rövid vágásfordulójú fás szárú energia ültetvények telepítéséhez;
14. EMVA évelő, lágy szárú energiaültetvények telepítéséhez nyújtandó támogatások;
15. a Nemzeti Vidékfejlesztési Terv alapján az Európai Unió által társfinanszírozott mezőgazdasági területek erdősítéséhez nyújtott támogatás;
16. EMVA agrár-környezetgazdálkodási támogatások;
17. EMVA agrár-erdészeti rendszerek mezőgazdasági földterületeken történő első létrehozásához nyújtandó támogatás;
18. EMVA erdő-környezetvédelmi intézkedésekhez nyújtandó támogatások;
19. EMVA erdőszerkezet átalakításához nyújtandó támogatások;
20. EMVA kertészeti ültetvények korszerűsítéséhez, korszerű ültetvények létesítéséhez nyújtandó támogatások;
21. EMVA gyümölcs és kertészeti ültetvények korszerűsítéséhez, létesítéséhez 2011. évtől
nyújtandó támogatások;
22. EMVA kedvezőtlen adottságú területeken történő gazdálkodáshoz nyújtandó kompenzációs támogatások;
23. EMVA Natura 2000 gyepterületeken történő gazdálkodáshoz nyújtandó kompenzációs
támogatás;
24. EMVA nem termelő mezőgazdasági beruházásokhoz nyújtandó támogatások;
25. EMVA Natura 2000 erdőterületeken történő gazdálkodáshoz nyújtandó kompenzációs
támogatás;
26. EMVA erdei közjóléti létesítmények megvalósításához nyújtandó támogatás
Az egységes kérelem az EMGA-ból finanszírozott támogatások esetében az 1-9. pontban felsorolt jogcímek esetében a támogatási kérelmet foglalja magában.
Az egységes kérelem az EMVA-ból finanszírozott támogatások esetében a 10-21., 24. és 26. pontjai szerinti jogcímek esetében a kifizetési kérelmet, a 22., 23. és 25. pontok szerinti jogcímek esetében a támogatási és kifizetési kérelmet foglalja magában.

Nyomtatóbarát változatPDF változat