Fiatal gazda kifizetési kérelem

Megjelent a 29/2014. (II.19.) számú MVH Közlemény a fiatal mezőgazdasági termelők indulásához a 2009. évtől nyújtandó támogatás keretében a támogatási összeg fennmaradó 10%-ára vonatkozó kifizetési kérelem benyújtási feltételeiről.


A közlemény az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a fiatal mezőgazdasági termelők indulásához a 2009. évtől nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló
113/2009. (VIII. 29.) FVM rendelet (Rendelet) alapján megállapított támogatási összeg fennmaradó 10 %-ára vonatkozó kifizetési kérelem benyújtásának feltételeit határozza meg, valamint a kifizetés igényléséhez kapcsolódó nyomtatványokat rendszeresíti.
Az MVH által kibocsátott 2009. szeptember 15. és október 31. között benyújtott támogatási kérelmekhez kapcsolódóan támogatási kérelemnek helyt adó vagy részben helyt adó határozattal rendelkező ügyfelek a megítélt támogatási összeg fennmaradó 10%-ának kifizetése érdekében kifizetési kérelmet nyújthatnak be, amennyiben már a 2013. évben eleget tettek a Rendelet 4. § (4) bekezdésében foglalt feltételeknek.
A támogatási összeg fennmaradó 10 %-ára vonatkozó kifizetési kérelem benyújtására évente március 1-31. között, de legkésőbb a működtetési időszak 5. évét követő év március 1-31. között van lehetőség.
A támogatási összeg fennmaradó 10 %-ára vonatkozó kifizetési kérelem benyújtására jogosult az az ügyfél, aki mezőgazdasági üzemének méretét már a 2013. évben a működtetési időszak
4. évére vállat EUME méretre növelte, és a Darányi Ignác Terv Új Magyarország
Vidékfejlesztési Program keretében szervezett kötelező képzésen részt vett, és azt elvégezte.
A támogatási kérelemben a 4. évre vállalt EUME érték meghatározásához a Rendelet 6. számú mellékletében szereplő SFH értékeket, valamint a támogatási kérelembenyújtás évének január 1-jén érvényes Európai Központi Bank (EKB) által rögzített árfolyamot kell figyelembe venni. A 2009. év január 1-jén érvényes, EKB által közzétett, hivatalos árfolyam
266,7 Ft/euro. Kifizetési kérelem akkor nyújtható be, ha az ügyfél nem áll gazdálkodási tevékenységével összefüggő végrehajtási eljárás alatt.
A támogatási összeg fennmaradó 10 %-ának igénylésére vonatkozó kifizetési kérelmet az MVH által rendszeresített nyomtatványokon, az ügyfél lakóhelye szerint illetékes MVH megyei kirendeltségéhez postai úton kell benyújtani egy példányban.

Forrás: AGRION Vállalkozásfejlesztő Iroda – Agrártámogatási Hírlevél
 

Nyomtatóbarát változatPDF változat