Fordított áfa - tájékoztató

VM tájékoztató az agráriumban bevezetendő fordított ÁFÁ-val kapcsolatosan

1. Fordított adózás működési mechanizmusa

Normál („egyenes”) adózás mellett az értékesítő áfát számít fel adókötelesen értékesített termékei után és azt áthárítja a vevője felé (áthárított adót tartalmazó áfa). Az áthárított áfa összegét az értékesítő (mint áfa-fizetésre kötelezett személy) fizetendő adóként, a vevő a vásárolt termék kapcsán adóköteles felhasználást feltételezve – levonandó adóként számolja el az áfa-bevallásában.

Fordított adózás esetén a helyzet annyiban más, hogy az értékesítő az adókötelesen értékesített termék után nem számít fel, nem hárít át áfát a vevő felé (áthárított adót nem tartalmazó számla). Az eladónál fizetendő áfa nem merül fel, azt bevallásában elszámolnia nem kell. Ez esetben az áfa megfizetésére a vevő lesz a kötelezett, amelynek összegét fizetendő áfaként és egyúttal – a vásárolt termék kapcsán adóköteles felhasználást feltételezve – levonható adóként is fel kell tüntetnie bevallásában.

2. Fordított adózás alkalmazási köre

A fordított adózás kizárólag áfa-alanyok közötti ügyletekben alkalmazható. Ezen túl személyi feltétel még, hogy csak olyan adóalanyok esetében érvényesülhet, amelyektől az áfa megfizetése követelhető. Mindez azt jelenti, hogy amennyiben egy termékügylet két szereplője közül legalább az egyik
- nem adóalany természetes személy
- alanyi adómentes adóalany, vagy
- olyan adóalany, amely az áfa tekintetében különleges jogállású, kompenzációs felárra jogosult termelő,
akkor a fordított adózásra nincs lehetőség (utóbbi két személyi kör tekintetében azért sem, mert speciális jogállásuk miatt áfa fizetésére nem kötelezhetők).

A személyi feltételekből következően a mezőgazdasági termelési-értékesítési láncolat legelején (kompenzációs feláras termelők értékesítései) továbbra is csak a jelenlegi kompenzációs feláras rendszer, a legvégén (természetes személy fogyasztók élelmiszervásárlásai) pedig csak az egyenes adózás érvényesülhet, a fordított adózás nem. Ebből viszont az a tárgyi feltétel adódik, hogy az agrár területen  bevezetni tervezett fordított adózás tárgya jellemzően a nem tipikusan végfelhasználásra, fogyasztónak szánt termék lehet.

 

3. Fordított adózás bevezethetőségének feltételei

Az agráriumban a fordított adózás automatikusan nem vezethető be, ahhoz az Európai Tanács egyhangú döntése szükséges. Ennek érdekében derogáció iránti kérelemmel kell az Európai Bizottsághoz fordulni.

 

A Tanács jóváhagyása esetén a mezőgazdasági szektorban átmeneti időtartamra, ideiglenes jelleggel vezethető be a fordított adózás az érintett termékkörben kötelezően alkalmazandó előírásként.

Nyomtatóbarát változatPDF változat