Blog

Sajtóközlemény - A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalra nem vonatkoznak Magyarország törvényei–legalábbis az MVH szerint

Az elmúlt időszakban az AGRYA nyilvánosságra hozott több olyan jogerős bírósági ítéletet, amely alapján egyértelmű, hogy a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (MVH) 2010. nyarán jogsértő módon vizsgálta felül, pontozta újra a fiatal gazda támogatási kérelmeket és jogsértő módon vont meg 78 fiatal gazdától támogatást.

Az MVH újrapontozás ügyben kiadott állásfoglalása megerősíti az AGRYA véleményét: komoly hiányosságok vannak az MVH működésében

A fiatal gazda támogatási kérelmek újrapontozása ügyében kiadott MVH állásfoglalás terjedelmes és zavaros jogi magyarázatot próbál adni az MVH eljárására. Sajnálatos módon azonban még utalás sincs az állásfoglalásban arra, hogy lenne akár egyetlen olyan bírósági ítélet, amely az MVH magyarázatát elfogadva elutasította volna a fiatal gazda keresetét. Ezzel szemben nagy számban vannak olyan ítéletek, amelyben a fiatal gazdák keresetét elfogadta a bíróság és kimondta, hogy az MVH törvénysértő módon járt el.

MVH állásfoglalás - fiatal gazda újrapontozás

Itt olvasható az MVH állásfoglalása fiatal gazda újrapontozás ügyben. Egyrészről a stílus maga az ember. Másrészről jó lenne, ha feltennének egy olyan ítéletet név nélkül, amiben az MVH eljárást jogszerűnek ítélte a bíróság és nem utasította legalább a új eljárásra. Mert hozzánk ilyen nem jutott el. Természetesen ebben az esetben az AGRYA visszavonja a korábbi sajtóközleményét. De az legyen ám beleírva, hogy a felperes keresete megalapozatlan és emiatt azt a bíróság elutasítja....

 

Újabb ítélet - fiatal gazda újrapontozás

Csatoltan elérhető egy újabb olyan ítélet, ahol az MVH-t elkaszálta a Fővárosi Bíróság fiatal gazda újrapontozás ügyben. Másik bíró, hasonló indokolás. Persze az MVH szerint a Bíróság hibázik és nekik van igazuk, hiszen ők tévedhetetlenek... A bibi ott van, hogy ez is egy jogerős döntés, tehát végre kell hajtani és jár a 40.000 Euró a fiatal gazdának.

Vajon hány ilyen kell még ahhoz, hogy végre történjen is valami?

A jogbiztonságot sérti az MVH tevékenysége – Személyi felelősségre vonást várnak a Fiatal Gazdák

Komoly vihart váltott ki 2010. nyarán, már a kormányváltás után az MVH új vezetésének egyik első intézkedése, az ún. fiatal gazda újrapontozás. Ennek részeként elővették az összes 2009-ben benyújtott fiatal gazda támogatási kérelmet és újbóli pontozást végeztek el azokon. Az újrapontozás eredményeként 78 korábban nyertes fiatal gazdát megfosztottak a megítélt támogatástól. Az ügy szempontjából a leginkább felháborodást kiváltó mozzanat az volt, hogy a sérelmet szenvedett fiatal gazdák támogatást megállapító határozatai már jogerősek voltak és többen közülük jóhiszeműen kiváltották az egyéni vállalkozói igazolványt és el is kezdték a vállalt gazdaság felépítését.

A fiatal gazda támogatási kérelmek beadásáról

Mostmár szinte napi szintű kérdés az AGRYA Call Centerben, hogy mikor lehet újra beadni kérelmet a fiatal gazda jogcímre és mennyi lesz a keretösszeg, ami szétosztásra kerül. Ha a kérdéseket maradéktalanul nem is tudjuk megválaszolni, de igyekszünk használható információkkal szolgálni.

GMO-val kapcsolatos bírósági ítéletek - cikk az European Voice című hetilapból

Bírósági döntések ismét lángra lobbantották a vitát a GMO növények kapcsán
Az EB két ügyben hozott döntést a GMO kukoricát illetően. Mindkét oldal álláspontja az, hogy számára kedvező döntés született

A Tej Szakmaközi Szervezet és Terméktanács Elnökségének közleménye

A Tej Szakmaközi Szervezet és Terméktanács Elnökségének közleménye

A mezőgazdaság állatorvosi lova a termálvíz hasznosítás, avagy hogyan babráljunk ki magunkkal

A képlet nagyon egyszerű volt az elmúlt években, évtizedekben. Keressünk egy jól működő, ágazatot, iktassuk ki, tiltsuk meg, számoljuk fel az ágazat rentábilis működését leginkább meghatározó szerkezeti elemet. Ennek hatására a termelési folyamat lelassul vagy teljesen megszűnik, az ágazati reformok és fejlesztések pedig teljesen elhanyagolhatóak. Így tartós és monopol piac jön létre, aminek szabályzására és befolyásolására a hazai termék nem áll rendelkezésre.

Agrárgazdasági Jelentés - 2010

Alább letölthető és olvasható a 2010. évi agrárgazdasági jelentés. 255 oldal, tehát nem egy könnyű, kávézás melletti olvasmány... Van benne rengeteg adat arról, amit a gazdák amúgy a bőrükön tapasztalnak...

Többet szeretne keresni mint egy bankár? Kezdjen el gazdálkodni! - Cikk a Time Magazinból

Arra az esetre, ha szeretnénk meggazdagodni, Jim Rogers - a befektetési tanácsadó, bestseller író és a Wall Street egyik kimagasló személyisége - a következő tanácsot adja: Kezdjünk el gazdálkodni! Az utóbbi évekre magas élelmiszerárak jellemzőek. Néhányan megkérdőjelezik, hogy ez folytatódhat-e még. Nem így Rogers.

AGRYA javaslatok a Demográfiai Földprogrammal és a fiatal gazdák komplex támogatási programjával kapcsolatosan

Zajlik a Demográfiai Földprogrammal kapcsolatos előkészítő munka, egyeztetés. Az AGRYA is elkészítette a saját javaslatait. Úgy gondoljuk, hogy a fiatal gazda ügy a földhöz jutáson túl összetettebb probléma és emaitt összetettebb megoldást igényel. Így az anyagunk is a helyzet komplex kezelésére tesz javaslatot.

 

A teljes anyag elérhető a melléletben.

Fordított áfa - tájékoztató

VM tájékoztató az agráriumban bevezetendő fordított ÁFÁ-val kapcsolatosan

NFA pályázatok - fiatal gazdák

Az AGRYA levélben fordult az NFA elnökéhez, hogy a információt kapjon arról, hogy hogyan érinti a kiírás előtt álló pályázat a fiatal gazdákat. A csatolmányban olvasható a kérdés és az arra adott válasz.

 

Kedvezőtlen adottságú területek támogatásával kapcsolatos rendelet módosítása

Itt olvasható a rendelet módostás tervezete és a AGRYA ezzel kapcsolatos véleménye.

Tényleg egészségesebb-e a bió?

Egy érdekes cikk az amerikai New Scientist magazinból arról, hogy valóban egészségesebb-e a bió, mint a tradicionális. Elgondolkodtató, bár a szakmabelieknek nem meglepő a tartalma.

Natura 2000 rendelet módosítása

Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Natura 2000 gyepterületeken történő gazdálkodáshoz nyújtandó kompenzációs támogatások részletes szabályairól szóló 128/2007. (X. 31.) FVM rendelet módosításának tervezete elérhető a csatolmányban. Az AGRYA véleménye csatolmányben szintén elérhető.

Második Hullám - a finn kaland

A Második Hullám Program résztvevői közül Kocsis Zoltán és Szanka István résztvett a finnországi Amaze me Leader programon. A beszámoló itt olvasható.

Amaze me Leader
2011. aug. 21-29., Finnország

Az ÚMVP augusztusi előrehaladási jelentése

Az Monitoring Bizottság számára készült összefoglaló az ÚMVP végrehajtásáról. Ebből jól látszik, hoigy egyes jogcímek esetén mi történt, pl. mennyi pénzt fizettek ki.

Demográfiai földprogram - öszefoglaló

Összefoglaló a demográfiai földprogram munkacsoport üléséről
Időpont: 2011. augusztus 26., helyszín: Vidékfejlesztési Minisztérium
Résztvevő az AGRYA részéről: Dr. Weisz Miklós társelnök