Jó adottságok – fejlődő technológia – növekvő termések

Október 31-én együttműködési megállapodást kötött az AGRYA és a YARA Hungária Kft. A YARA magas minőségű, környezettudatos termékei nagyon jól illeszkednek a fiatal gazdák között egyre inkább teret nyerő precíziós mezőgazdasági termesztési megoldásokhoz, mind a szántóföldi, mind a kertészeti kúltúrák terén.


Olaf Günther-Borsteltől, a Yara Hungária Kft. ügyvezető igazgatójától, mint a térségünkre folyamatos rálátással rendelkező szakembertől olvashatnak pár gondolatot korábbi interjúk alapján. Két éve áll a Kft. élén, de emellett ügyvezetője a lengyelországi és csehországi Yara-nak is, valamint kereskedelmi vezetője az északi térségnek a németországi vállalaton belül.

 

Hogyan foglalná össze főbb benyomásait Magyarország mezőgazdaságáról?


Magyarország kiváló adottságokkal rendelkezik a szántóföldi növénytermesztés szempontjából. Noha a csapadékhiány sokszor meghatározza a termésszintet és így több évben is az európai átlagnál alacsonyabb termések születnek Magyarországon, a talajadottságok jók, a termelők szakmai tudása és gépesítettsége figyelemre méltó, a termelés színvonala pedig főleg utóbbiaknak köszönhetően folyamatosan nő.


A statisztikai adatokat tanulmányozva, sok tekintetben szomorú kép bontakozik ki a magyar agrárgazdaságról: a rendszerváltás után drasztikusan csökkent az állatállomány, gyakorlatilag lenullázódott a műtrágya-felhasználás, ennek pedig egyenes következménye volt, hogy a termésátlagok gyakorlatilag az 1990-ben elért szint felére csökkentek. 2000-től némi növekedés figyelhető meg a műtrágya-felhasználásban, ami a termésszinteken is visszaköszön, noha azok még mindig nem érik el az 1990 előtti szintet. Ebben az összefüggésben hogyan látja a helyzetet?


Fontosnak tartom a növekvő termésátlagokat, mint előbb is említettem. Szilárd meggyőződésem, hogy nemsokára újból elérjük, majd meghaladjuk a rendszerváltás előtti szintet. Ehhez természetesen elengedhetetlen, hogy a gazdaságok elég erősek legyenek az új beruházásokhoz és hogy jól képzett szakembereket alkalmazzanak. Nem véletlen, hogy az ország meghatározó, ha úgy tetszik vezető gazdaságai ma sokkal magasabb termelési színvonalon dolgoznak, mint a rendszerváltás előtt és ennek megfelelően termésátlagaik is magasabbak. Ettől függetlenül nem tehetjük meg, hogy ne vizsgáljuk meg az országos szinten alacsonyabb termések okait. A növénytáplálás szempontjából ebben az összefüggésben az optimalizált foszfor- és káliumtrágyázás, a jobb mikroelem-ellátás és a hatékony nitrogénkijuttatás játszik meghatározó szerepet.
A Yara Hungária ügyvezetőjeként elsőrendű feladatnak tekintem, hogy a szaktanácsadó kollegák ezen szempontok mentén hozzájáruljanak az egyes gazdaságok tápanyag-gazdálkodási rendszerének javításához.


Milyen stratégiát követ a Yara a magyar piacon?

 

A Yara sikeres a prémium termékek piacán, ismertek és elismertek speciális termékei. Sikeres dolgokon alapjaiban nem szabad változtatni, csak folytatni, fejleszteni azokat. Már a tavalyi évtől a termelők és kereskedők rendelkezésére áll a Yara teljes termékportfóliója, vagyis a prémium termékek mellett a hagyományos tömegtermékek piacán is szerepet vállalunk. Nagyon jó tapasztalataink vannak Lengyelországban, Csehországban és Szlovákiában, és már az is bebizonyosodott, hogy Magyarországon is jó eredményeket érünk el.
A sikerhez vezető út egyik kiemelkedő tényezője a Yara-gyárak optimális elhelyezkedése (Ravenna/Ferrara – Olaszország, Sluiskil – Hollandia, Tertre – Belgium, skandináv gyárak), hiszen a logisztikai paramétereknek köszönhetően ezekből a gyárakból könnyedén és költség hatékonyan tudjuk ideszállítani a termékeket. Mindent összevetve, a Yara-termékek és maga a Yara név jól ismert a magyar felhasználók számára. A termékpaletta tömegtermékekkel történő kiegészítése hozzájárult a Yara Tápanyag-ellátási Programok teljessé válásához is. Ez még mélyebb szintű együttműködést, sikeresebb gazdálkodást, több hasznot jelent a kereskedők és a termelők számára egyaránt, akik visszajelzései nagyon jók. Örömmel vették, hogy a Yara most már teljes technológiai megoldásokat kínál, és mindezeket különféle technikai eszközökkel is támogatja. A Yara nagyon széles agronómiai tudásbázissal bír, amelyet a magasan képzett szaktanácsadó kollégáink remekül képviselnek. A hatékony műtrágya felhasználási stratégiák a Yara legnagyobb tudományos  létesítményében, a Tápanyag-ellátási és Környezetvédelmi Kutató Intézetben, a németországi Hanninghofban születnek.


A mezőgazdaságban egyre nagyobb igény van a képzett és tapasztalt munkatársakra. A YARA-n keresztül, hasonlóan az AGRYA más ágazati partnereihez, innovatív szemlélettel ismerkedhetnek meg az erre nyitott fiatal gazdák.

 

A YaraGeneráció Program csak az első lépés volt azon az úton, amellyel elindultunk, hogy a jövő mezőgazdaságát támogassuk. Az AGRYÁval is azért kötöttünk hosszútávú megállapodást, hogy még közelebb kerülhessünk a fiatal gazdákhoz, és szakmai tudásunkkal, innovatív termékeinkkel támogassuk munkájukat. A közös értékrendünk, hasonló gondolkodásmódunk, a közös célcsoportunk, és a jövő iránt érzett felelősségérzetünk testesült meg ebben a szövetségben. Egymás munkáját támogatva van így lehetőségünk arra, hogy részt vegyünk az AGRYA által szervezett rendezvényeken, valamint a YaraMagazin hasábjain pedig a fiatal gazdákat mutassunk be.

Nyomtatóbarát változatPDF változat