Sajtóközlemény - Fazekas Sándor miniszter úrhoz fordulnak segítségért a Fiatal Gazdák az újrapontozás ügyében

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (MVH) 2011. október 26-án újabb állásfoglalást adott ki az ún. fiatal gazda újrapontozás kapcsán. Ebből egyértelmű, hogy az újrapontozással kapcsolatos jogerős bírósági ítéleteket nem kívánják végrehajtani és nem kívánják kifizetni a fiatal gazdáknak járó támogatást, amíg a felülvizsgálati kérelmükről a Legfelsőbb Bíróság döntést nem hoz.

Tehát általános gyakorlat és nem egyedi eset, hogy az MVH felfüggeszti a fiatal gazda kifizetési kérelmek ügyintézését.

A felülvizsgálati kérelem nem rendes perorvoslat, a vonatkozó törvény határozottan kimondja, hogy a jogerős ítéletet ettől függetlenül végre kell hajtani.

Az eljárások felfüggesztésével álláspontunk szerint az MVH egyértelmű, durva és szándékos törvénysértést követ el, visszaél az általa gyakorolt közhatalommal. Tekintettel arra, hogy az MVH a magyar bíróság döntésére és a magyar jog tételes betűire nincs tekintettel, más lehetőség hiányában az AGRYA az MVH-t felügyelő Vidékfejlesztési Minisztérium vezetőjéhez, Fazekas Sándor miniszter úrhoz fordult a csatolt levelével.

Az AGRYA azt kéri Miniszter úrtól, hogy tegye meg azokat a hatáskörébe tartozó intézkedéseket, amelyek visszavezetik az MVH-t a jogszerű működéshez. Ezen túl segítséget kérünk ahhoz, hogy a sérelmet szenvedett fiatal gazdák, a precedens jellegű ítéletek ismeretében külön eljárás nélkül hozzájussanak a nekik járó támogatáshoz.

Az előbbieken túl Miniszter úr tájékoztatását kértük arról, hogy a Minisztérium álláspontja szerint jogszerű volt-e a 2010. nyarán az MVH által lefolytatott újrapontozás, és jogszerűnek ítéli-e a Minisztérium az MVH eljárását, amikor az nem hajtja végre a jogerős bírósági ítéleteket, és nem fizeti ki a pernyertes fiatal gazdáknak a nekik járó támogatást, függetlenül a beadott – fellebbezésnek nem minősülő- felülvizsgálati kérelmektől.

Az általa felvetett kérdésekben egyértelmű és egyenes válaszokat vár az AGRYA. Ezek  ismeretében – függetlenül azok tartalmától – az AGRYA a maga részéről lezártnak tekinti a fiatal gazda újrapontozás ügyét.

Az MVH tevékenysége folyamatosan rombolja a közigazgatás működésével kapcsolatos bizalmat, a jogbiztonságot és negatívan befolyásolja az agrárkormányzatról alkotott képet. Már emiatt is szükséges a változás az MVH-nál, ezt várják a gazdák, köztük a fiatal gazdák is.

Egyetértünk a Minisztérium képviseletében 2011. október 24-én, a Parlamentben megszólaló V. Németh Zsolt államtitkár úrral: az MVH működésének jogszerűnek és ügyfélbarátnak kell lennie. Jelen ügy rendezése is beleilleszkedhet ebbe a komoly szemléletbeli és működési változásokat igénylő folyamatba.

Nyomtatóbarát változatPDF változat