Fiatal Gazda Támogatás

Fiatal gazda támogatás - Igénylés május 15-ig!

Megjelent a 34/2014. (IV. 4.) VM rendelet az EMVÁ-ból a fiatal mezőgazdasági termelők indulásához a 2014. évben igényelhető támogatások részletes feltételeiről.

Támogatást vehet igénybe az a természetes személy, aki:
a) a támogatási kérelem benyújtásakor elmúlt 18 éves, de a 40. életévét még nem töltötte be;
b) a támogatási kérelem benyújtásakor rendelkezik
ba) az 1. mellékletben meghatározott szakképesítések legalább egyikével,
bb) a 2. mellékletben meghatározott képzés keretében szerzett végzettségek legalább egyikével, vagy
bc) a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló törvény szerint elismert, vagy honosított, külföldön szerzett, a ba) vagy bb) alpont szerinti szakképesítést vagy végzettséget igazoló bizonyítvánnyal vagy oklevéllel;
c) gazdálkodási tevékenysége fejlesztésére vonatkozó üzleti tervet, annak részét képező SFH-betétlapot és pénzügyi tervet nyújt be az MVH részére; valamint
d) vállalja, hogy a működtetési időszaktól függetlenül, első alkalommal hoz létre gazdaságot és abban a gazdaság vezetőjeként gazdálkodik.

Kapcsolódó dokumentumok

fg_2014_34_2014_vm_rend..pdf 280.22 kB pdf
fg_2014_pontszamitasi-tabla.pdf 33.41 kB pdf

Komoly gondot okoz a december végi jogszabály módosítás a fiatal gazda támogatás lehívásában

A 23/2007 FVM rendeletet december 21-én módosították. Ebben a korábbi gyakorlattól eltérően szabályozták az üzemméret számítást. Az új módszer indokolatlanul kedvezőtlen helyzetbe hozza azokat, akik 2008-ban nyertek el fiatal gazda támogatást és most kívánják lehívni 10% fennmaradt támogatást.

Az új rendelkezés szerint a támogatási kérelem beadásakori SFH táblázatot és a kifizetési kérelem benyújtsakori euró árfolyamot kell használni az üzemméret számításakor. Ez eltér a korábbi gyakorlattól, amely mind az euró árfolyam, mind az SFH táblázat esetén a kifizetési kerelem benyújtásakor hatályos adatokat rendelte alkalmazni. Jellemzi a helyzet váratlanságát, hogy még az MVH is a régi gyakorlat szerint hozta nyilvánosságra a közleményét, amelyet a jogszabály módosítás után korrigáltak.

Sajtóközlemény - Fazekas Sándor miniszter úrhoz fordulnak segítségért a Fiatal Gazdák az újrapontozás ügyében

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (MVH) 2011. október 26-án újabb állásfoglalást adott ki az ún. fiatal gazda újrapontozás kapcsán. Ebből egyértelmű, hogy az újrapontozással kapcsolatos jogerős bírósági ítéleteket nem kívánják végrehajtani és nem kívánják kifizetni a fiatal gazdáknak járó támogatást, amíg a felülvizsgálati kérelmükről a Legfelsőbb Bíróság döntést nem hoz.

Sajtóközlemény - A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalra nem vonatkoznak Magyarország törvényei–legalábbis az MVH szerint

Az elmúlt időszakban az AGRYA nyilvánosságra hozott több olyan jogerős bírósági ítéletet, amely alapján egyértelmű, hogy a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (MVH) 2010. nyarán jogsértő módon vizsgálta felül, pontozta újra a fiatal gazda támogatási kérelmeket és jogsértő módon vont meg 78 fiatal gazdától támogatást.

Az MVH újrapontozás ügyben kiadott állásfoglalása megerősíti az AGRYA véleményét: komoly hiányosságok vannak az MVH működésében

A fiatal gazda támogatási kérelmek újrapontozása ügyében kiadott MVH állásfoglalás terjedelmes és zavaros jogi magyarázatot próbál adni az MVH eljárására. Sajnálatos módon azonban még utalás sincs az állásfoglalásban arra, hogy lenne akár egyetlen olyan bírósági ítélet, amely az MVH magyarázatát elfogadva elutasította volna a fiatal gazda keresetét. Ezzel szemben nagy számban vannak olyan ítéletek, amelyben a fiatal gazdák keresetét elfogadta a bíróság és kimondta, hogy az MVH törvénysértő módon járt el.

A jogbiztonságot sérti az MVH tevékenysége – Személyi felelősségre vonást várnak a Fiatal Gazdák

Komoly vihart váltott ki 2010. nyarán, már a kormányváltás után az MVH új vezetésének egyik első intézkedése, az ún. fiatal gazda újrapontozás. Ennek részeként elővették az összes 2009-ben benyújtott fiatal gazda támogatási kérelmet és újbóli pontozást végeztek el azokon. Az újrapontozás eredményeként 78 korábban nyertes fiatal gazdát megfosztottak a megítélt támogatástól. Az ügy szempontjából a leginkább felháborodást kiváltó mozzanat az volt, hogy a sérelmet szenvedett fiatal gazdák támogatást megállapító határozatai már jogerősek voltak és többen közülük jóhiszeműen kiváltották az egyéni vállalkozói igazolványt és el is kezdték a vállalt gazdaság felépítését.

A fiatal gazda támogatási kérelmek beadásáról

Mostmár szinte napi szintű kérdés az AGRYA Call Centerben, hogy mikor lehet újra beadni kérelmet a fiatal gazda jogcímre és mennyi lesz a keretösszeg, ami szétosztásra kerül. Ha a kérdéseket maradéktalanul nem is tudjuk megválaszolni, de igyekszünk használható információkkal szolgálni.

Fiatal gazda rendelet módosítások - menekülés a támogatás visszavonástól!

Megjelent a 30/2014. (IV. 3.) VM rendelet az egyes agrártámogatási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról. A rendeletmódosítás érinti az első és második körös fiatal gazda pályázókat és a VM tájékoztatása szerint mintegy 400 szankcióval sújtott fiatal gazda ügyét fogja rendezni (akik az első években elmaradtak a vállalt üzemmérettől).

Bréking Nyúz - Megjöttek az első korrigált MVH határozatok újrapontozás ügyben

Néhány újrapontozással érintett fiatal gazda már megkapta az MVH korrigált, támogatást megállapító határozatát. Ők olyanok, akiknek folyamatban volt bírósági ügye. Érdeklődéssel várjuk, hogy mi lesz azokkal, akiknél nincs folyamatban semmiféle eljárás.

Egyebekben az érintettek 2013. április 1.-30. között nyújthatnak majd be kifizetési kérelmet és az első évük 2014. január 1-jével kezdődik.

Lassan kezdjük elhinni, hogy ezt a csatát megnyertük, és győzött az igazság. Sajnos vannak még bőven hasonló történetek az MVH házatáján.

Csoda a Soroksári úton? Nem várt, kedvező fordulat a fiatal gazda újrapontozás ügyben?

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (MVH) 2013. január 9-én közlemény hozott nyilvánosságra a fiatal gazda újrapontozás ügyben. Ennek tartalma arra utal, hogy az MVH az eddigiekkel ellentétben végrehajtja a Kúria, immáron általános érvényűvé vált határozatát és kifizeti a pénzt a nyerteseknek. Erre utal a közlemény alábbi része.

"A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal az ügy kapcsán az eddigiekben is hangsúlyozta elkötelezettségét a jogszabályi előírások érvényre juttatása, illetőleg a bíróság által hozott határozatok maradéktalan végrehajtása iránt. Magától értetődő, hogy a jelen körülmények között a Hivatal haladéktalanul megteszi a szükséges eljárási intézkedéseket annak érdekében, hogy valamennyi érintett gazda, aki a támogatásra jogosult, az erről szóló döntést kézhez kapja."

Kapcsolódó dokumentumok

ujrapontozas_palkovics_kerdes.pdf 136.65 kB pdf