Hazai agrárpolitika

Újabb programba kezdett az AGRYA, indul a Fiatal Gazda Obszervatórium!

Az európai példákból jól ismertek az ún. obszervatóriumok, amelyek egy-egy kiemelt szakmai témával foglalkoznak. A tevékenységüket nem a témához kapcsolódó napi aktualitások tematizálják. Az obszervatóriumok elsődleges célja, hogy az adott ügy tágabb összefüggéseit vizsgálva biztosítsák a kommunikációt, a közös, megoldást kereső munka formalitásoktól mentes kereteit a különböző érintett szereplők között. A tevékenységük kezdeményező, azonosítanak kihívásokat és azokra válaszokat is adnak.

Az AGRYA a "Fiatalok foglalkoztatása az agrárszektorban" című konferenciával indította el az új projektjét, a Fiatal Gazda Obszervatóriumot. Az AGRYA az elmúlt években tudatosan törekedett arra, hogy partneri kapcsolatokat építsen ki azokkal az üzleti, állami és nonprofit szereplőkkel akik/amelyek az agrárium jövőjét jelentő generációs kihívások megoldásában elhivatottak. A korábban megkötött és az előkészítés alatt levő együttműködési megállapodások többek között a Fiatal Gazda Obszervatórium elindítását is segítették.

Fiatalok foglalkoztatása az agrárszektorban - Konferencia - 2014. március 18.

A magyar vidék foglalkoztatási helyzetének egyik furcsa paradox jelensége, hogy vidéken komoly munkanélküliség van és szintén ott működő mezőgazdasági szereplők viszont munkaerő hiányra panaszkodnak. Ennek e jelenségnek az okait, a probléma feloldását segítő tennivalókat kívánja a összegezni az AGRYA, a partnerével, a Második Hullám Vidéki Ifjúsági Szövetséggel közösen szervezett "Fiatalok foglalkoztatása az agrárszektorban" című eseménnyel. A rendezvény nyitott az AGRYA várjuk a jelentkezőket.

Kapcsolódó dokumentumok

konf_program_marc_18.pdf 304.02 kB pdf
foglalkoztatas_2014_jelentkezesi_lap.doc 92 kB msword

2014. január 1-jével minden akadály elhárult a mezőgazdasági célú termálvíz használat fejlesztése elől

Három év után lezárult a termálvíz használattal kapcsolatos jogszabály változtatási munka. A mezőgazdászok, különösen a kertészek számára minden szempontból kedvező, de a környezeti fenntarthatóságot is támogató jogszabályok léptek hatályba 2014. január 1-jétől.

A Fiatal Gazdák Magyarországi Szövetsége - AGRYA 2011. tavaszától intenzíven foglalkozott a mezőgazdasági termálvíz használattal és annak gazdák számára hátrányos jogszabályi környezetének magváltoztatásával. Még az előző kormányzat utolsó intézkedéseinek eredményeként 2012. decemberében gyakorlatilag megszűnt volna mezőgazdasági célú termálvíz használat. Ezt a katasztrófával fenyegető helyzetet sikerült elhárítania a Kormányzatnak az elmúlt évek konfliktusoktól sem mentes jogszabály módosítási munkájával.

Kapcsolódó dokumentumok

sajtokozlemeny_temal_joszabaly_modositas_2014_fin.pdf 139.85 kB pdf

A vidék megtartóképességét kell erősítenünk

Interjú Kiss Norberttel, az Emberi Erőforrások Minisztériuma (Emmi) ifjúságért és sportkapcsolatokért felelős helyettes államtitkárával.

Agrártámogatási aktualitások – aktuális támogatások, határidők

Weisz Miklós összeállításában ezúttal a borászati géptámogatással, a szőlő szerkezetátalakítási támogatéssal a biztosítási díjtámogatás legfontosabb aktualitásait és határidőit gyűjtötte össze.

AGRYA vélemény az új földtörvényről

Az új földjogi szabályozásnak első eleme volt a földforgalmi törvény elfogadása. E mellé, kiegészítve ezt készül az új földtörvény. Ennek főbb szabályozási témakörei a következők:
- A föld tulajdonjogának és a földhasználati jogosultságnak a megszerzésére vonatkozó részletszabályok.
-Földhasználati szerződések típusai.
-A közös tulajdonban álló földek használatának szabályai.
-Az általános haszonvételi és szomszédjogi szabályok, valamint az öntözési szolgalom szabályai.
-A hatósági jóváhagyáshoz kötött tulajdonjog és földhasználati jogosultság megszerzésére vonatkozó eljárási szabályok.
-A szerzési korlátozások hatósági ellenőrzésére és a föld kényszerhasznosításba adására, valamint a kényszerhasznosítóra vonatkozó szabályok.
-Földhasználati nyilvántartás.
-A helyi földbizottság megválasztására és az általa kezelt adatok védelmére vonatkozó szabályok.

A csatolmányban elérhető az AGRYA véleménye a jogszabály tervezetéről, amelyet az un. közigazgatási egyeztetés keretében a Minisztériumnak megküldtünk.

Kapcsolódó dokumentumok

agrya__foldrol_szolo_tv_2013_10_24.pdf 83.57 kB pdf

Megszűnt biztonság

A Fiatal Gazda Hírlevélben ezúttal Gőgös Zoltánt, az MSZP szakpolitikusát, országgyűlési képviselőjét kérdeztük az agrárpolitika jelenleg legaktuálisabb kérdéseiről és a szocialisták álláspontjáról az új földtörvény és az élemiszerek áfájának esetleges csökkentése kapcsán.

Agrártámogatási aktualitások – aktuális támogatások, határidők

Október közepétől kezdi el az 50 százalékos előleg kifizetését a földalapú támogatásokra az MVH. Az előlegfizetés zökkenőmentessége érdekében a gazdálkodóknak ajánlott ellenőrizni az MVH számára megadott minden elérhetőséget, különös tekintettel az e-mail címre és a számlaszámra.

A túlélés alapja

Fazekas Sándor vidékfejlesztési miniszter is részt vett azon az ünnepségen, aminek során jelképesen is átadták a szentesi Bakó Kertészeti Kft. telephelyén létesített, új fúrású termálkutat július 26-án. Mivel ez volt az első olyan termálkút, amit már a törvénymódosítás után létesítettek, a miniszteri jelenlét egyértelmű pozitív üzenet volt a termálvízre alapuló alföldi kertészetek számára, jelképesen is megerősítve a kertészetek számára megoldhatatlan problémát jelentő visszasajtolási kötelezettség eltörlését.

Van mit mondanunk

A világ egyik legjelentősebb és legnagyobb agrárcége, a Syngenta magyarországi leányvállalata is az AGRYA hivatalos támogatói közé lépett az idei év elején. Czigány Tibort, a cég ügyvezető igazgatóját a támogatás háttere mellett a szakmát jelenleg leginkább érintő agrárpolitikai döntésről, az Európai Bizottság májusi, egyes rovarölőszerek használatát drasztikusan korlátozó határozatáról is kérdeztük.