Az AGRYA

Rövid összefoglaló a Fiatal Gazdák Magyarországi Szövetsége - AGRYA tevékenységéről és működéséről

Képviselők: Szadai Gabriella, Pintér Bálint, Király Gergely társelnök, Dr. Mikula Lajos ügyvezető titkár
Székhely: 1138 Budapest, Váci út 134/C. VI.28.
Telefon/fax: 06 1 3200429
E-mail: agrya [at] agrya [dot] hu

 

Az AGRYA-ról, mint szervezetről

 

Az AGRYA 1996-ban alakult, országos szervezet, jelenleg több mint 3000 fiatal gazdával áll kapcsolatban.
Az AGRYA agrár és vidékfejlesztési szervezet. Egyik legfontosabb célja a fiatal gazdák érdekeinek képviselete, megjelenítése. Mint érdekképviseleti szervezet részese a szakmai döntés előkészítési folyamatoknak, egyeztetéseknek.
Az AGRYA másik kiemelkedő célja, hogy segítséget nyújtson abban, hogy a falusi, de nem mezőgazdasági termelést folyatató fiatalok ne hagyják el a falujukat. A helyben maradó fiatalok erősítsék a helyi közösséget, vállaljanak részt és felelősséget a település életében.

Az AGRYA tevékenysége során szoros partnerséget alakított ki a Fiatal Gazdák Dél-alföldi Szövetségével, a Fiatal Gazdák Észak-alföldi Szövetségével, a Fiatal Gazdák Közép-dunántúli Szövetségével, a Pannon Vidék Szövetséggel, a Második Hullám Vidéki Ifjúsági Szövetséggel és a "Fiatal Gazdák az Agrárium Jövője" Alapítvánnyal. Az AGRYA és a jogilag-szervezetileg önálló partnerei közötti szoros együttműködést biztosítja, hogy a különböző szervezetek vezetői között átfedések vannak, az AGRYA vezetésében együttesen vannak jelen a különböző partnerek vezetői.

Az AGRYA tevékenységét az 3 főből álló elnökség irányítja. Az ügyvezető titkár felelős az AGRYA operatív irányításáért, adminisztrációjáért és finanszírozásáért.

Az AGRYA-n belül a hivatásrendi alapon szerveződő szakmai egységek, tagozatok segítik a tagok közötti szakmai kommunikációt és a Szövetség szakmai tevékenységének megalapozását. Így Kertészeti és Termelői Szervezeti Tagozat, Szántóföldi Növénytermesztési Tagozat, Állattenyésztési Tagozat, Termálvíz Tagozat, Vidékfejlesztési Tagozat működik az AGRYA-ban.

Az AGRYA legfőbb döntéshozó szerve az évente összeülő Országos Gyűlés. Az Országos Gyűlésben a 2 évre választott 72 küldött képviseli a tagságot. Az Országos Gyűlés választja meg 2 évre a tisztségviselőket és a fogadja el az éves beszámolót és munkatervet.

A Szövetség tevékenységének anyagi forrásait a tagdíjak, a saját tevékenység bevételei, kis részben hazai és döntő részében EU pályázati források, valamint az agrobizniszben érintett egyes cégek támogatásai adják.

Az AGRYA tevékenységéről a www.agrya.hu weboldalon található további információ.

 

Az AGRYA tagsága

 

Az AGRYA tagja lehet az a 40 év alatti gyakorló gazdálkodó, aki kérelmezi felvételét és azt az Elnökség támogatja. A tagfelvételnél előny, de nem feltétel, ha a tagfelvételt kérelmező rendelkezik valamely AGRYA tag ajánlásával.
A tagfelvételi kérelem támogató elbírálásának egyik előfeltétele, hogy az adott személy látogassa az AGRYA különböző eseményeit. Ez biztosítja, hogy a későbbi tag kellően megalapozott döntésén alapuljon a tagsági viszony és kialakuljanak azok a személyes kapcsolatok, amelyek segítik a beilleszkedést az AGRYA-ba mint közösségbe. Ezt segíti többek között az is, hogy a jelentkezők gazdaságát az AGRYA vezetés valamely tagja előzetesen meglátogatja. A tagfelvételi eljárás hosszabb időt, hónapokat is igénybe vehet. A tagfelvételi kérelem a www.agrya.hu/Magunkról webhelyről letölthető.

Az éves tagdíj megfizetése a tagság fenntartásának feltétele. A tagdíj fizetés elmulasztása esetén a tagsági viszony külön eljárás nélkül megszűnik.

 

Az AGRYA kiemelt programjai

Vesd bele magad! Program

Program során kisiskolás, jellemzően 6-10 éves gyerekeknek kapnak vetőmag csomagot, benne különböző zöldségek vetőmagjával. Az általános iskolák koordinációja mellett a gyerekektől azt kérjük, hogy a vetőmagot otthon vessék el, és ami terem azt fogyassza el a család.
A Program nem szociális alapon szerveződik, itt a cél a szemléletformálás, annak bemutatása, hogy kevés munka befektetésével egy család meg tudja termelni a saját ellátásához szükséges friss zöldséget és nem kell azt a szupermarketben megvásárolni. Az akció arra is fel kívánja hívni a figyelmet, hogy a helyben előállított és frissen, gyorsan értékesített termékek más minőségűek, felhasználhatóságuk, élvezeti értékük eltérő a nagyáruházakban található zöldségektől, gyümölcsöktől. Másrészről ez a Program azt is megmutatja, hogy nem szégyen a fizikai munka, hiszen van kézzel fogható eredménye.
A 2012-ben második alkalommal megszervezett Programba 339 általános iskola 21.146 kisdiákja kapcsolódott be.

További információ: www.vesdbelemagad.hu

 

Tellus Oktatási Program

A Tellus Oktatási Programot a Fiatal Gazdák Európai Tanácsa dolgozta ki az Európai Bizottság támogatásával még 2002-ben. A Program célja, hogy a 6-10 éves gyerekeknek bemutassa a mezőgazdaság társadalmi szerepét, a gazdák tevékenységét. A Program eredményeként elkészült egy 6 tankönyvből álló tankönyv csomag. Ezeket a tankönyveket az AGRYA 2006-ban lefordíttatta magyarra és elindította Magyarországon is a Tellus Oktatási Programot. Magyarországon a programba bekapcsolódó általános iskolák oktatási segédanyagként használják az AGRYA által ingyenesen biztosított tankönyveket a biológia, környezetismeret, földrajz, állampolgári ismeretek oktatása során. Ezen túl az AGRYA-n keresztül fiatal gazdákhoz látogatnak el az iskolai csoportok és néznek meg egy-egy gazdaságot működés közben.

További információ: http://www.teszt.agrya.hu/index4.php

 

Vidék Kaland Program

A Fiatal Gazdák Magyarországi Szövetsége - AGRYA 2011-ben szervezte meg először a Vidék Kaland Programot. A Program célja, hogy személyes példákon keresztül bemutassa a mezőgazdaság működését, az élelmiszer előállításban és a társadalomban betöltött szerepét, tájékoztatást adjon az agrár- és vidékfejlesztési támogatások működéséről, indokoltságáról, valamint betekintés engedjen a gazdálkodók, mezőgazdászok napi életébe, a gazdálkodói életformába.
A Programban olyan, kimondottan városokban élő fiatalok vesznek részt, akik érdeklődnek a mezőgazdaság gyakorlata, egy családi gazdaság mindennapjai iránt és rövid időre szívesen bekapcsolódnának az ott zajló munkába.
A Program részeként gyakorló fiatal gazdák (35 év alatti fiatalok) fogadják a 35 év alatti, de 18 évnél idősebb városi fiatalokat egy-egy hétre a gazdaságukban. Ez alatt az időszak alatt 5 munkanapon a résztvevő városi fiatalok aktívan részt vesznek a gazdaságban zajló aktuális munkában, a fiatal gazda társaságában, annak irányítása és felügyelete mellett. A résztvevők a fiatal gazda munkarendjéhez illeszkedő munkarend szerint dolgoznak, amely hosszabb lehet napi 8 óránál. Ez is biztosítja, hogy megismerjék egy-egy családi gazdaság mindennapi működését, a gazdálkodók valós életét, tevékenyégét. A városi fiatalok fogadása a mezőgazdasági betakarítási csúcsidőszakra - június végétől –augusztus közepéig esik. Így a résztvevő fiataloknak az ebben az időszakban természetes, hosszított munkarendben kell közepesen nehéz fizikai munkát kell végezniük.
A Program ingyenes, a résztvevők az elvégzett munkájukért bérezésben nem részesülnek. A fogadó fiatal gazda biztosítja a tartózkodás idejére az ellátást (szállás, étkezés) és szükség szerint munka- és védőruházatot.
A résztvevőknek vállalniuk kell, hogy a program során szerzett élményeikről, benyomásaikról és véleményükről az AGRYA által biztosított, megjelölt kommunikációs csatornákon – www.videk-kaland.hu weboldal, blog, Facebook,– tájékoztatást adnak, fényképeket, esetlegesen videókat töltenek fel.
A Programot 2012. novemberében az Európai Bizottság Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Főigazgatósága (DG AGRI) 118 pályamű között a három legjobb EU társfinanszírozással megvalósított kommunikációs projekt közé választotta.
További információk: www.videk-kaland.hu, angolul: www.rural-adventures.eu

 

Virtuális Falu Program

A 2012. őszén indult Program az AGRYA egyik első tisztán vidékfejlesztési témájú programja. A Program célja, hogy hálózatba szervezzen olyan fiatalokat, akik a falujukban szeretnének maradni és aktívan részt vesznek, vagy részt kívánnak venni a faluközösség életében. A Program központi eleme egy képzés sorozat, amelynek során a résztvevők modellezik egy falu működését, annak komplexitásában a helyi gazdaságtól, a közoktatáson át a helyi politikáig, demokráciáig. A Programban 38 magyarországi település közössége képviselteti magát a résztvevő fiatalokon keresztül.

További információ: www.mhvisz.hu

 

Vidék Kaland Hivatásos Program

A Vidék Kaland Hivatásos Programot az agrár felsőoktatásban tanuló és valóban mezőgazdásznak is készülő fiatalok számára szervezzük. A pályázaton kiválasztott résztvevők egy éven át több alkalommal, 1-2 napra ugyanahhoz a fiatal gazdához, egy családi gazdaságba és nem egy nagy céghez, mennek gyakorlatra. Így, ellentétben az egyetemi gyakorlatokkal, egy teljes gazdasági évet, - annak minden fontos, szakmai szempontból érdekes eseményével együtt- ismerhetnek meg. A Programot 2012-től a gödöllői Szent István Egyetem Mezőgazdasági Karával együttműködésben fejlesztjük tovább. A résztvevők ezzel a Programmal kiválthatják az egyetemi kötelező gyakorlatot.

 

Egyetemi Fiatal Gazda Klubok

Az Egyetemi Fiatal Gazda Klubok program az agrár felsőoktatásban tanuló, később hivatásszerűen is gazdálkodni akaró fiatalokat célozza meg. A Klubok az egyetemi oktatástól, struktúráktól függetlenül, kizárólag hallgatói kezdeményezésre jönnek létre. A Klub események során gyakorló gazdálkodók tartanak előadásokat a valódi, a tankönyvekben nem szereplő gyakorlati mezőgazdasági és üzemszervezési ismeretekről.
2013-ban a keszthelyi Georgikon Karon, debreceni Agráregyetemen, a gödöllői Szent István Egyetemen és a budapesti Corvinus Egyetemen működik klub.

 

Fiatal Gazda Információs Börze

Az AGRYA minden év novembere és a követő év februárja között információs rendezvény sorozatot szervez fiatal gazdáknak. Ez az évek alatt folyamatosan alakult, a letisztult módja lett a Fiatal Gazda Információs Börze rendezvény sorozat. Amely ebben a formájában tehát új, de nem előzmény nélküli kezdeményezése Szövetségünknek, a korábbi Fiatal Gazda Klub rendezvény sorozatok tapasztalatait továbbfejlesztve szervezzük meg a Börzéket 2012-től. A rendezvényben egy termelési információ túlsúlyos szakmai konferenciát és egy kiállítás egyesítünk, lehetőséget adva a szakmai információk átadására, de a találkozásra egyaránt.

 

Fiatal Gazda Konferencia

Hagyományosan, 2001-óta minden év februárjának utolsó péntekjén, még a mezőgazdasági szezon kezdete előtt tartja az AGRYA az éves nagy rendezvényét a Fiatal Gazda Konferenciát. A konferencia a minden év novemberében, a szezon végén kezdődő információs rendezvény sorozat - térségi események, szakmai tanulmányutak -zárása. A rendezvényen az aktuális, gazdákat közvetlenül érintő agrár-, és támogatáspolitikai témákkal foglalkozunk.

KSH - AGRYA együttműködés

A 2014-2020 közötti európai tervezési ciklus hazai megalapozásához előkészítő anyagok szükségesek. Emiatt indítottunk el a Központi Statisztikai Hivatallal partnerségben kutatási programot. A kutatás kimondottan a fiatal gazdák helyzetével és igényeivel foglalkozik.

 

CERYC - Central-European Rural Youth Centre

Az AGRYA kezdeményezésére még 1998-ban indult meg a régió fiatal gazda szervezetei között az együttműködés. Akkor is látszott és most is látszik, hogy a 2004. után csatlakozott országok az elmúlt évtizedek társadalmi-gazdasági változásai miatt eltérő kihívásokkal néznek szembe, amelyek eltérő megoldásokat is kívánnak. Ez igaz a régió fiatal gazda szervezeteire is. A korábbi laza együttműködés 2007-től intenzív és szervezett partnerséggé alakult át a szlovén, szlovákiai, romániai, horvát, lengyel, cseh, bolgár és magyar fiatal gazda szervezetek között. A együttműködés részeként a partnerek közösen valósítanak meg projekteket, rendszeresen találkoznak, információkat és véleményt cserélnek. Az együttműködés részeként sikerült összehangolni a Fiatal Gazdák Európai Tanácsán - CEJA belül folytatott szakmai munkát is. Ennek eredményeként stabilizálódott a régió képviselete a CEJA vezetésében és érdemi hatása van ennek az ország csoportnak a CEJA működésére.

További információ: www.ceryc.eu

 

Vidékfejlesztési testvérszervezet

 

A Második Hullám Vidéki Ifjúsági Szövetség - MHVISZ 2009. évben alakult az AGRYA támogatásával. Az első időszakban elsősorban az vidéki ifjúsági munka megújításához kapcsolódó szakmai-szakértői bázis tevékenységéhez teremtett intézményes kereteket. Ennek a közös munkának az eredménye lett a 2012. évben elindult Virtuális Falu Program, amelyek az MHVISZ és az AGRYA partnerségben valósít meg.

Az MHVISZ már rövid távon a Virtuális Falu Program tapasztalataira és humán erőforrásaira épülve országos szervezettségű falusi fiatal szakmai- és érdekképviseleti szervezetként működik majd, az AGRYA-val szoros partnerségben. Közép távon az MHVISZ átveszi az AGRYA falusi fiatalokhoz kapcsolódó tevékenységét, hazai és nemzetközi kapcsolatait.

Nyomtatóbarát változatPDF változat