Hírek https://agrya.hu/feed/all hu Felhívás - Vetőmag csomagok kisgyerekes családoknak https://agrya.hu/hirek/felhivas-vetomag-csomagok-kisgyerekes-csaladoknak <p>A Fiatal Gazd&aacute;k Magyarorsz&aacute;gi Sz&ouml;vets&eacute;ge - AGRYA kert&eacute;szked&eacute;st kedvelő kisgyerekes csal&aacute;doknak elind&iacute;tja a Vesd bele magad! Programot. Ennek, a jelenleg k&iacute;s&eacute;rleti programnak a keret&eacute;ben ingyenesen vetőmag csomagokat ig&eacute;nyelhetnek a Fej&eacute;r megy&eacute;ben &eacute;s Csongr&aacute;d megy&eacute;ben &eacute;lő 6-12 &eacute;ves gyerekek &eacute;s csal&aacute;djuk.</p> <div class="field field-type-filefield field-field-fokep"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <a href="/hirek/felhivas-vetomag-csomagok-kisgyerekes-csaladoknak" class="imagecache imagecache-thumb_medium imagecache-linked imagecache-thumb_medium_linked"><img src="/sites/default/files/imagecache/thumb_medium/images/news/kislany_zoldseggel_kicsi.jpg" alt="" title="" width="220" height="147" class="imagecache imagecache-thumb_medium"/></a> </div> </div> </div> <div class="field field-type-filefield field-field-downloads-file"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="filefield-file"><img class="filefield-icon field-icon-application-pdf" alt="application/pdf ikon" src="https://dxpvcgy88gl35.cloudfront.net/sites/all/modules/contrib/filefield/icons/application-pdf.png" /><a href="https://dxpvcgy88gl35.cloudfront.net/sites/default/files/downloads/vbm_felhivas_2019_0.pdf" type="application/pdf; length=139788">vbm_felhivas_2019.pdf</a></div> </div> </div> </div> <p><a href="https://agrya.hu/hirek/felhivas-vetomag-csomagok-kisgyerekes-csaladoknak" target="_blank">tovább</a></p> Wed, 16 Jan 2019 14:06:43 +0000 Lajos 913 at https://agrya.hu Megújuló agrárium - Fiatal Gazda Konferencia - február 22. https://agrya.hu/hirek/megujulo-agrarium-fiatal-gazda-konferencia-februar-22 <p>Az AGRYA szok&aacute;sosan febru&aacute;r utols&oacute; p&eacute;ntekj&eacute;n, &iacute;gy az az idei &eacute;vben fenru&aacute;r 22-&eacute;n tartja az &eacute;ves konferenci&aacute;j&aacute;t. A konferenci&aacute;t Dr. Nagy Istv&aacute;n miniszter &uacute;r nyitja meg.&nbsp;</p> <div class="field field-type-filefield field-field-fokep"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <a href="/hirek/megujulo-agrarium-fiatal-gazda-konferencia-februar-22" class="imagecache imagecache-thumb_medium imagecache-linked imagecache-thumb_medium_linked"><img src="/sites/default/files/imagecache/thumb_medium/images/news/fiatal_gazda_prortek_6.jpg" alt="" title="" width="220" height="147" class="imagecache imagecache-thumb_medium"/></a> </div> </div> </div> <div class="field field-type-filefield field-field-downloads-file"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="filefield-file"><img class="filefield-icon field-icon-application-pdf" alt="application/pdf ikon" src="https://dxpvcgy88gl35.cloudfront.net/sites/all/modules/contrib/filefield/icons/application-pdf.png" /><a href="https://dxpvcgy88gl35.cloudfront.net/sites/default/files/downloads/fgk_2019_program_web_0.pdf" type="application/pdf; length=1169157">fgk_2019_program_web.pdf</a></div> </div> </div> </div> <p><a href="https://agrya.hu/hirek/megujulo-agrarium-fiatal-gazda-konferencia-februar-22" target="_blank">tovább</a></p> Wed, 16 Jan 2019 08:53:50 +0000 Lajos 910 at https://agrya.hu Pályázati felhívás 2019 - Kistelepülési műhelytalálkozók szervezése https://agrya.hu/hirek/palyazati-felhivas-2019-kistelepulesi-muhelytalalkozok-szervezese <p>A Fiatal Gazd&aacute;k Magyarorsz&aacute;gi Sz&ouml;vets&eacute;ge &ndash; AGRYA &eacute;s a M&aacute;sodik Hull&aacute;m Vid&eacute;ki Ifj&uacute;s&aacute;gi Sz&ouml;vets&eacute;g &ndash; MHVISZ az elm&uacute;lt &eacute;vek sor&aacute;n t&ouml;bb kistelep&uuml;l&eacute;si ifj&uacute;s&aacute;gi k&ouml;z&ouml;ss&eacute;geket fejlesztő programot szervezett, hajtott v&eacute;gre. Ezek egyfajta &ouml;sszegz&eacute;se a h&aacute;rom &eacute;ves EFOP t&aacute;mogat&aacute;s&uacute; &bdquo;Vid&eacute;ki fiatalok lend&uuml;letben&rdquo; c&iacute;met viselő program.</p> <p>A program r&eacute;szek&eacute;nt, m&aacute;s tev&eacute;kenys&eacute;gek mellett, 5.000 l&eacute;leksz&aacute;m alatti kistelep&uuml;l&eacute;seken &uacute;n. műhelytal&aacute;lkoz&oacute;k lebonyol&iacute;t&aacute;s&aacute;hoz kaphatnak szakmai &eacute;s p&eacute;nzbeli t&aacute;mogat&aacute;st ifj&uacute;s&aacute;gi k&ouml;z&ouml;ss&eacute;gek vagy fiatalokkal foglalkoz&oacute; szervezetek.<br /> A műhelytal&aacute;lkoz&oacute;k olyan kis l&eacute;tsz&aacute;m&uacute; helyi esem&eacute;nyek, amelyek c&eacute;lja az adott telep&uuml;l&eacute;s lehetős&eacute;geinek, kih&iacute;v&aacute;sainak k&ouml;z&ouml;s v&eacute;giggondol&aacute;sa.<br /> A &bdquo;world cafe&rdquo; m&oacute;dszertan seg&iacute;ts&eacute;g&eacute;vel szervezett esem&eacute;nyeken r&eacute;szt vesznek a telep&uuml;l&eacute;si fiatalok mellett a helyi gazdas&aacute;gi, k&ouml;zhatalmi &eacute;s civil k&ouml;z&ouml;ss&eacute;gi k&eacute;pviselők. Az elm&uacute;lt k&eacute;t &eacute;vben k&uuml;l&ouml;nb&ouml;ző telep&uuml;l&eacute;seken 62 esem&eacute;nyre ker&uuml;lt m&aacute;r sor, erős&iacute;tve a helyben &uacute;jszerű m&oacute;dszertanon kereszt&uuml;l a k&ouml;z&ouml;ss&eacute;gi &eacute;lm&eacute;nyt &eacute;s a programba bekapcsol&oacute;d&oacute;k szervezeti kapacit&aacute;sait.</p> <p>A műhelytal&aacute;lkoz&oacute;kat szervező k&ouml;z&ouml;ss&eacute;gek k&eacute;pviselői sz&aacute;m&aacute;ra k&eacute;pz&eacute;sre ker&uuml;l sor. Ezeken elsősorban a szervezeti műk&ouml;d&eacute;st t&aacute;mogat&oacute; egy&eacute;ni k&eacute;szs&eacute;gek fejleszt&eacute;se ker&uuml;l a f&oacute;kuszba. A k&eacute;pz&eacute;s elsődleges c&eacute;lja, hogy az ifj&uacute;s&aacute;gi k&ouml;z&ouml;ss&eacute;gek vezetői, meghat&aacute;roz&oacute; szem&eacute;lyis&eacute;gei felk&eacute;sz&uuml;ltebben, &iacute;gy magabiztosabban tudj&aacute;k feladataikat ell&aacute;tni.<br /> Ezen t&uacute;l a k&eacute;pz&eacute;s seg&iacute;ti az ifj&uacute;s&aacute;gi profil&uacute; szervezetek, k&ouml;z&ouml;ss&eacute;gek egy&uuml;ttműk&ouml;d&eacute;s&eacute;t, az azonos c&eacute;lok&eacute;rt dolgoz&oacute; szervezetek k&ouml;z&ouml;tti szem&eacute;lyi kapcsolatok erős&ouml;d&eacute;s&eacute;t.</p> <p>A p&aacute;ly&aacute;zatra olyan falusi k&ouml;z&ouml;ss&eacute;gek jelentkez&eacute;s&eacute;t v&aacute;rjuk, amelyek<br /> - 5.000 lakosn&aacute;l kisebb l&eacute;leksz&aacute;m&uacute; telep&uuml;l&eacute;sen műk&ouml;dnek,<br /> - tev&eacute;kenys&eacute;g&uuml;kben d&ouml;ntő r&eacute;szben fiatalok vesznek r&eacute;szt vagy<br /> - tev&eacute;kenys&eacute;g&uuml;kkel elsősorban a telep&uuml;l&eacute;s fiataljait sz&oacute;l&iacute;tj&aacute;k meg &eacute;s<br /> - sz&iacute;vesen szervezn&eacute;nek esem&eacute;nyt a telep&uuml;l&eacute;sen &eacute;s<br /> - k&eacute;t fő r&eacute;szv&eacute;tel&eacute;t v&aacute;llalj&aacute;k a projekthez kapcsol&oacute;d&oacute; ingyenes ifj&uacute;s&aacute;gi k&ouml;z&ouml;ss&eacute;gi k&eacute;pz&eacute;sen</p> <p>Nem felt&eacute;tel, hogy bejegyzett egyes&uuml;let legyen a k&ouml;z&ouml;ss&eacute;g!</p> <p>A helyi esem&eacute;nyekn&eacute;l tov&aacute;bbi elv&aacute;r&aacute;sok a k&ouml;vetkezők:<br /> - 30 &eacute;v alatti fiatalok szervez&eacute;s&eacute;ben kell megval&oacute;sulniuk<br /> - legal&aacute;bb 20 főnek kell azokon r&eacute;sztvenni, akik k&ouml;z&uuml;l legal&aacute;bb 10 fő 30 &eacute;v alatti fiatal<br /> - az esem&eacute;ny r&eacute;sztvevői k&ouml;z&ouml;tt kell lennie helyi v&aacute;llalkoz&oacute;nak, k&ouml;z&ouml;ss&eacute;gi vezetőnek, &ouml;nkorm&aacute;nyzati v&aacute;lasztott k&eacute;pviselőnek vagy polg&aacute;rmesternek.</p> <p>A p&aacute;ly&aacute;zaton telep&uuml;l&eacute;senk&eacute;nt egy helyi esem&eacute;ny k&ouml;zvetlen lebonyol&iacute;t&aacute;si k&ouml;lts&eacute;geihez (teremb&eacute;rlet, az esem&eacute;nyhez kapcsol&oacute;d&oacute; vend&eacute;gl&aacute;t&aacute;s) kaphatnak a p&aacute;ly&aacute;z&oacute;k 35.000,- forint t&aacute;mogat&aacute;st. A p&aacute;ly&aacute;zati &ouml;sszeg elsz&aacute;mol&aacute;sa, felhaszn&aacute;l&aacute;sa annak nagys&aacute;grendj&eacute;hez igazodva nem bonyolult, mentes az &ouml;nc&eacute;l&uacute; adminisztr&aacute;ci&oacute;t&oacute;l. &Iacute;gy egy r&ouml;vid tartalmi besz&aacute;mol&oacute;t kell k&eacute;sz&iacute;teni az esem&eacute;nyről mag&aacute;r&oacute;l, abban le&iacute;rva, hogy milyen t&eacute;m&aacute;k mer&uuml;ltek fel &eacute;s azokra milyen v&aacute;laszokat adtak a r&eacute;sztvevők. Ezen t&uacute;l csatolni kell az esem&eacute;ny jelenl&eacute;ti &iacute;v&eacute;t, &ouml;t f&eacute;nyk&eacute;pet az esem&eacute;nyről, amelyen j&oacute;l l&aacute;that&oacute; a r&eacute;sztvevői l&eacute;tsz&aacute;m valamit egy sz&aacute;ml&aacute;kkal al&aacute;t&aacute;masztott &ouml;sszes&iacute;t&eacute;st az esem&eacute;ny k&ouml;lts&eacute;gekről. A t&aacute;mogat&aacute;s a hi&aacute;nytalan dokument&aacute;ci&oacute; beny&uacute;jt&aacute;s&aacute;t k&ouml;vető 10 napon bel&uuml;l &aacute;tutal&aacute;sra ker&uuml;l. K&uuml;l&ouml;n szerződ&eacute;sk&ouml;t&eacute;si vagy elsz&aacute;mol&aacute;si proced&uacute;ra nem nehez&iacute;ti a r&eacute;sztvevők tev&eacute;kenys&eacute;g&eacute;t. A program adminisztr&aacute;ci&oacute;ja k&ouml;zvetlen, szem&eacute;lyes.</p> <p>A program r&eacute;szek&eacute;nt a jelentkezők sz&aacute;m&aacute;t&oacute;l f&uuml;ggően 15-20 helyi esem&eacute;ny szervez&eacute;s&eacute;hez adunk t&aacute;mogat&aacute;st 2019. &eacute;vben. Az esem&eacute;nyeket &aacute;prilis-j&uacute;lius k&ouml;z&ouml;tt kell megval&oacute;s&iacute;tani.</p> <p>A k&eacute;pz&eacute;sek időpontja 2019. &aacute;prilis 26-28. &eacute;s augusztus 1-4. A k&eacute;pz&eacute;sek ingyenesek. A r&eacute;sztvevők utaz&aacute;si k&ouml;lts&eacute;geihez k&uuml;l&ouml;n elsz&aacute;mol&aacute;s szerint legfeljebb szem&eacute;lyenk&eacute;nt 6.000,- forint t&aacute;mogat&aacute;st adunk.</p> <p>A p&aacute;ly&aacute;zati űrlap az <a href="http://www.mhvisz.hu" title="www.mhvisz.hu">www.mhvisz.hu</a> &eacute;s az <a href="http://www.agyrya.hu" title="www.agyrya.hu">www.agyrya.hu</a> oldalakr&oacute;l t&ouml;lthető le. A p&aacute;ly&aacute;zati űrlapon kereszt&uuml;l elsősorban a k&ouml;z&ouml;ss&eacute;g műk&ouml;d&eacute;s&eacute;ről szeretn&eacute;nk inform&aacute;ci&oacute;kat kapni. Az űrlapban le&iacute;rtak alapj&aacute;n ker&uuml;lnek kiv&aacute;laszt&aacute;sra a nyertesek.</p> <p>A kit&ouml;lt&ouml;tt, al&aacute;&iacute;rt űrlapot szkennelve, Pdf form&aacute;tumban a <span class="spamspan"><span class="u">muhelytalalkozo</span> [at] <span class="d">agrya [dot] hu</span></span></a> c&iacute;mre kell elk&uuml;ldeni.</p> <p class="rtecenter">&nbsp;</p> <p class="rtecenter"><strong>A p&aacute;ly&aacute;zat beny&uacute;jt&aacute;s&aacute;nak hat&aacute;rideje: 2019. febru&aacute;r 15. 16.00 &oacute;ra</strong></p> <p class="rtecenter"><strong>D&ouml;nt&eacute;s a t&aacute;mogatott szervezetekről 2019. m&aacute;rcius 8-ig</strong></p> <p class="rtecenter">&nbsp;</p> <p class="rtecenter"><strong>Tov&aacute;bbi inform&aacute;ci&oacute;, kapcsolat</strong></p> <p class="rtecenter">AGRYA Orsz&aacute;gos Iroda</p> <p class="rtecenter"><span class="spamspan"><span class="u">muhelytalalkozo</span> [at] <span class="d">agrya [dot] hu</span></span>, 06 1 2704874 (munkanapokon 9-17 &oacute;ra k&ouml;z&ouml;tt)</p> <p>&nbsp;</p> <p class="rtecenter">&nbsp;</p> <div class="field field-type-filefield field-field-fokep"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <a href="/hirek/palyazati-felhivas-2019-kistelepulesi-muhelytalalkozok-szervezese" class="imagecache imagecache-thumb_medium imagecache-linked imagecache-thumb_medium_linked"><img src="/sites/default/files/imagecache/thumb_medium/images/news/fiatalok1.jpg" alt="" title="" width="220" height="147" class="imagecache imagecache-thumb_medium"/></a> </div> </div> </div> <div class="field field-type-filefield field-field-downloads-file"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="filefield-file"><img class="filefield-icon field-icon-application-pdf" alt="application/pdf ikon" src="https://dxpvcgy88gl35.cloudfront.net/sites/all/modules/contrib/filefield/icons/application-pdf.png" /><a href="https://dxpvcgy88gl35.cloudfront.net/sites/default/files/downloads/vfp_felhivas_2019.pdf" type="application/pdf; length=423681">vfp_felhivas_2019.pdf</a></div> </div> <div class="field-item even"> <div class="filefield-file"><img class="filefield-icon field-icon-application-msword" alt="application/msword ikon" src="https://dxpvcgy88gl35.cloudfront.net/sites/all/modules/contrib/filefield/icons/x-office-document.png" /><a href="https://dxpvcgy88gl35.cloudfront.net/sites/default/files/downloads/vfp_urlap_2019.doc" type="application/msword; length=238080">vfp_urlap_2019.doc</a></div> </div> </div> </div> <p><a href="https://agrya.hu/hirek/palyazati-felhivas-2019-kistelepulesi-muhelytalalkozok-szervezese" target="_blank">tovább</a></p> Wed, 16 Jan 2019 08:42:46 +0000 Lajos 844 at https://agrya.hu Sajtótájékoztató - Január 17. - Vidéki élet, fiatalok vidéken https://agrya.hu/hirek/sajtotajekoztato-januar-17-videki-elet-fiatalok-videken <p>A Fiatal Gazd&aacute;k Magyarorsz&aacute;gi Sz&ouml;vets&eacute;ge &ndash; AGRYA partnereivel, t&aacute;mogat&oacute;ival egy&uuml;ttműk&ouml;dve elind&iacute;tja a &bdquo;Vid&eacute;k &eacute;let, fiatalok vid&eacute;ken&rdquo; programcsomagot. Ebben h&aacute;rom program kapott helyet. &Iacute;gy a Vesd bele magad!</p> <div class="field field-type-filefield field-field-fokep"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <a href="/hirek/sajtotajekoztato-januar-17-videki-elet-fiatalok-videken" class="imagecache imagecache-thumb_medium imagecache-linked imagecache-thumb_medium_linked"><img src="/sites/default/files/imagecache/thumb_medium/images/news/fiatalok_csoport2.jpg" alt="" title="" width="220" height="147" class="imagecache imagecache-thumb_medium"/></a> </div> </div> </div> <div class="field field-type-filefield field-field-downloads-file"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="filefield-file"><img class="filefield-icon field-icon-application-pdf" alt="application/pdf ikon" src="https://dxpvcgy88gl35.cloudfront.net/sites/all/modules/contrib/filefield/icons/application-pdf.png" /><a href="https://dxpvcgy88gl35.cloudfront.net/sites/default/files/downloads/sajtomeghivo_vefv_2019_0107_0.pdf" type="application/pdf; length=354284">sajtomeghivo_vefv_2019_0107.pdf</a></div> </div> </div> </div> <p><a href="https://agrya.hu/hirek/sajtotajekoztato-januar-17-videki-elet-fiatalok-videken" target="_blank">tovább</a></p> Sun, 13 Jan 2019 15:46:02 +0000 Lajos 899 at https://agrya.hu Konferencia - november 16 - „Növényvédelmi szabályozás – Termelői kihívások - Gyakorlatok Közép-Kelet-Európából” https://agrya.hu/hirek/konferencia-november-16-novenyvedelmi-szabalyozas-termeloi-kihivasok-gyakorlatok-kozep-kelet-e <p>N&ouml;v&eacute;nyv&eacute;delmi konferencia fiatal gazd&aacute;knak november 16-&aacute;n, Lajosmizs&eacute;n! A n&ouml;v&eacute;nyv&eacute;dőszer szab&aacute;lyoz&aacute;s &aacute;talakul&aacute;sa, a hat&oacute;anyag kivon&aacute;sok komoly feladat el&eacute; &aacute;ll&iacute;tj&aacute;k a gazd&aacute;lkod&oacute;kat. A rendezv&eacute;ny t&eacute;m&aacute;ja &iacute;gy elsősorban arra f&oacute;kusz&aacute;l, hogy hogyan siker&uuml;l ezt az &uacute;j helyzetet megoldani a Magyarorsz&aacute;gon illetve a k&ouml;rnyező orsz&aacute;gokban.</p> <p>A rendezv&eacute;ny r&eacute;szletes programja el&eacute;rhető <a href="https://agrya.hu/sites/default/files/downloads/konf_program_kulon.pdf">ITT</a>. A rendezv&eacute;nyhez 2.000 forint regisztr&aacute;ci&oacute;s d&iacute;j kapcsol&oacute;dik, amely tartalmazza az &ouml;sszes helyben felmer&uuml;lő k&ouml;lts&eacute;get, &iacute;gy az &eacute;tkez&eacute;s k&ouml;lts&eacute;geit is.<br /> A jelentkezni a <a href="https://agrya.hu/fiatal-gazda-novenyvedelmi-konferencia">IDE</a>&nbsp; kattintva az AGRYA weboldal&aacute;n levő elektronikus jelentkez&eacute;si lap kit&ouml;lt&eacute;s&eacute;vel lehet 2018. okt&oacute;ber 31-ig.</p> <div class="field field-type-filefield field-field-fokep"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <a href="/hirek/konferencia-november-16-novenyvedelmi-szabalyozas-termeloi-kihivasok-gyakorlatok-kozep-kelet-e" class="imagecache imagecache-thumb_medium imagecache-linked imagecache-thumb_medium_linked"><img src="/sites/default/files/imagecache/thumb_medium/images/news/permetezes.jpg" alt="" title="" width="220" height="128" class="imagecache imagecache-thumb_medium"/></a> </div> </div> </div> <div class="field field-type-filefield field-field-downloads-file"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="filefield-file"><img class="filefield-icon field-icon-application-pdf" alt="application/pdf ikon" src="https://dxpvcgy88gl35.cloudfront.net/sites/all/modules/contrib/filefield/icons/application-pdf.png" /><a href="https://dxpvcgy88gl35.cloudfront.net/sites/default/files/downloads/konf_program_kulon.pdf" type="application/pdf; length=141739">konf_program_kulon.pdf</a></div> </div> </div> </div> <p><a href="https://agrya.hu/hirek/konferencia-november-16-novenyvedelmi-szabalyozas-termeloi-kihivasok-gyakorlatok-kozep-kelet-e" target="_blank">tovább</a></p> Sun, 14 Oct 2018 08:32:42 +0000 Lajos 864 at https://agrya.hu Felmérés - Információszerzés és döntéstámogatás az agráriumban https://agrya.hu/hirek/felmeres-informacioszerzes-es-dontestamogatas-az-agrariumban <p>Megh&iacute;v&oacute; orsz&aacute;gos felm&eacute;r&eacute;sre &eacute;rt&eacute;kes aj&aacute;nd&eacute;kokkal &eacute;s &eacute;rdekes inform&aacute;ci&oacute;kkal.</p> <p>Az AgroStrat&eacute;ga 2018-ban m&aacute;r hetedik alkalommal ind&iacute;tja &uacute;tj&aacute;ra azt a kutat&aacute;st, melynek k&eacute;rdő&iacute;ve a mezőgazdas&aacute;gi termel&eacute;st hivat&aacute;sszerűen, azaz &aacute;rutermel&eacute;s c&eacute;lj&aacute;b&oacute;l folytat&oacute; egy&eacute;ni gazd&aacute;lkod&oacute;k, c&eacute;gvezetők szakmai inform&aacute;ci&oacute;szerz&eacute;si szok&aacute;saival, valamint j&ouml;vők&eacute;p&eacute;vel kapcsolatos k&eacute;rd&eacute;seket tartalmaz. Az orsz&aacute;gos felm&eacute;r&eacute;snek id&eacute;n is szakmai partnere az AGRYA (Fiatal Gazd&aacute;k Magyarorsz&aacute;gi Sz&ouml;vets&eacute;ge), a GOSZ (Gabonatermesztők Orsz&aacute;gos Sz&ouml;vets&eacute;ge) &eacute;s &uacute;j partnerk&eacute;nt a M&Aacute;SZ (Magyar &Aacute;llatteny&eacute;sztők Sz&ouml;vets&eacute;ge). E h&aacute;rom szakmai szervezet mellett az AGR&Aacute;RIN, az AGRISK, az AGROFIL, a HARDI, a NUFARM, a RAPOOL, a SAATEN-UNION &eacute;s a YARA is t&aacute;mogatja a kezdem&eacute;nyez&eacute;st.</p> <p>V&aacute;laszaival most &Ouml;n is hozz&aacute;j&aacute;rulhat ahhoz, hogy a j&ouml;vőben k&ouml;nnyebb&eacute; &eacute;s gyorsabb&aacute; v&aacute;ljon a szakmai inform&aacute;ci&oacute;k el&eacute;r&eacute;se.</p> <p>K&eacute;rj&uuml;k, hogy a k&eacute;rdő&iacute;v kit&ouml;lt&eacute;s&eacute;hez kattintson ide (vagy a linket m&aacute;solja be a b&ouml;ng&eacute;szőj&eacute;be): <a href="http://www.surveymonkey.com/r/kutatas">http://www.surveymonkey.com/r/kutatas</a></p> <p>Az AgroStrat&eacute;ga orsz&aacute;gos felm&eacute;r&eacute;s&eacute;ben r&eacute;sztvevő első 1000 k&eacute;rdő&iacute;vkit&ouml;ltő, aki megadja nev&eacute;t &eacute;s el&eacute;rhetős&eacute;geit, a szakmai d&ouml;nt&eacute;sek megalapoz&aacute;s&aacute;t seg&iacute;tő, &eacute;rt&eacute;kes aj&aacute;nd&eacute;kot kap.</p> <p>Amennyiben a k&eacute;rdő&iacute;v v&eacute;g&eacute;n megadja nev&eacute;t &eacute;s el&eacute;rhetős&eacute;g&eacute;t, a piackutat&aacute;s lez&aacute;r&aacute;s&aacute;t &eacute;s ki&eacute;rt&eacute;kel&eacute;s&eacute;t k&ouml;vetően (v&aacute;rhat&oacute;an okt&oacute;berben) a szervezők eljuttatnak &Ouml;nnek egy &ouml;sszefoglal&oacute;t, &iacute;gy &Ouml;n első k&eacute;zből t&aacute;j&eacute;koz&oacute;dhat a felm&eacute;r&eacute;s eredm&eacute;nyeiről.</p> <p>A k&eacute;rdő&iacute;v kit&ouml;lt&eacute;s&eacute;nek hat&aacute;rideje: 2018. szeptember 16.</p> <p>V&eacute;lem&eacute;nye fontos, sz&aacute;m&iacute;tunk az egy&uuml;ttműk&ouml;d&eacute;s&eacute;re. K&ouml;sz&ouml;nj&uuml;k.</p> <p>&nbsp;</p> <div class="field field-type-filefield field-field-fokep"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <a href="/hirek/felmeres-informacioszerzes-es-dontestamogatas-az-agrariumban" class="imagecache imagecache-thumb_medium imagecache-linked imagecache-thumb_medium_linked"><img src="/sites/default/files/imagecache/thumb_medium/images/news/tn4-marketing.png.jpg" alt="" title="" width="220" height="139" class="imagecache imagecache-thumb_medium"/></a> </div> </div> </div> <p><a href="https://agrya.hu/hirek/felmeres-informacioszerzes-es-dontestamogatas-az-agrariumban" target="_blank">tovább</a></p> Wed, 05 Sep 2018 11:30:06 +0000 Lajos 842 at https://agrya.hu Szigetközi Gulyahajtás - április 27., Dunaszeg https://agrya.hu/hirek/szigetkozi-gulyahajtas-aprilis-27-dunaszeg <p>Az AGRYA szervez&eacute;s&eacute;ben ism&eacute;t sor ker&uuml;lt a Szigetk&ouml;zi Gulyahajt&aacute;s elnevez&eacute;sű mezőgazdas&aacute;g, vid&eacute;k f&oacute;kusz&uacute; csal&aacute;di felsztiv&aacute;lra Dunaszegen. Az esem&eacute;nyen t&ouml;bb, mint 3000 vend&eacute;g fordult meg. Fot&oacute;k el&eacute;rhetők az esem&eacute;nyről itt: <a href="https://www.facebook.com/pg/gulyahajtas/photos/?tab=album&amp;album_id=911597915681715" title="https://www.facebook.com/pg/gulyahajtas/photos/?tab=album&amp;album_id=911597915681715">https://www.facebook.com/pg/gulyahajtas/photos/?tab=album&amp;album_id=91159...</a></p> <div class="field field-type-filefield field-field-fokep"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <a href="/hirek/szigetkozi-gulyahajtas-aprilis-27-dunaszeg" class="imagecache imagecache-thumb_medium imagecache-linked imagecache-thumb_medium_linked"><img src="/sites/default/files/imagecache/thumb_medium/images/news/gulyahajtas_24-hpgy.jpg" alt="" title="" width="220" height="147" class="imagecache imagecache-thumb_medium"/></a> </div> </div> </div> Wed, 09 May 2018 10:11:01 +0000 Lajos 839 at https://agrya.hu Sajtóbeszélgetés - Fiatal gazdák – vidékfejlesztési támogatások – finanszírozás https://agrya.hu/hirek/sajtobeszelgetes-fiatal-gazdak-videkfejlesztesi-tamogatasok-finanszirozas <p>&bdquo;Fiatal gazd&aacute;k &ndash; vid&eacute;kfejleszt&eacute;si t&aacute;mogat&aacute;sok &ndash; finansz&iacute;roz&aacute;s&rdquo; c&iacute;mmel sajt&oacute;besz&eacute;lget&eacute;st szervezett az AGRYA 2018. m&aacute;rcius 28-&aacute;n Budapesten. Az esem&eacute;nyen r&eacute;sztvett Kis Mikl&oacute;s Zsolt, &aacute;llamtitk&aacute;r Minisztereln&ouml;ks&eacute;g, Agr&aacute;r-vid&eacute;kfejleszt&eacute;s&eacute;rt felelős &aacute;llamtitk&aacute;rs&aacute;g, Herczegh Andr&aacute;s, &uuml;gyvezető<br /> Agr&aacute;r-V&aacute;llalkoz&aacute;si Hitelgarancia Alap&iacute;tv&aacute;ny &eacute;s Weisz Mikl&oacute;s, t&aacute;rseln&ouml;k Fiatal Gazd&aacute;k Magyarorsz&aacute;gi Sz&ouml;vets&eacute;ge r&eacute;sz&eacute;ről. Az esem&eacute;ny t&eacute;m&aacute;i a k&ouml;vetkezők voltak:</p> <p>A fiatal gazd&aacute;k t&aacute;mogat&aacute;sa a Vid&eacute;kfejleszt&eacute;si Programban &ndash; eddigi eredm&eacute;nyek &eacute;s ami m&eacute;g v&aacute;rhat&oacute;</p> <p>P&eacute;nz&uuml;gyi eszk&ouml;z&ouml;k &ndash; finansz&iacute;roz&aacute;s &ndash; indul&oacute; v&aacute;llalkoz&aacute;sok</p> <p>Nemzeti minimum az agr&aacute;r-nemzed&eacute;kv&aacute;lt&aacute;s&eacute;rt &ndash; az AGRYA finansz&iacute;roz&aacute;shoz, t&aacute;mogat&aacute;sokhoz kapcsol&oacute;d&oacute; javaslatai</p> <p>Az esem&eacute;nnyel kapcsolatos sajt&oacute;k&ouml;zlem&eacute;ny el&eacute;rhető a csatolm&aacute;nyban.</p> <div class="field field-type-filefield field-field-fokep"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <a href="/hirek/sajtobeszelgetes-fiatal-gazdak-videkfejlesztesi-tamogatasok-finanszirozas" class="imagecache imagecache-thumb_medium imagecache-linked imagecache-thumb_medium_linked"><img src="/sites/default/files/imagecache/thumb_medium/images/news/staj_0328.jpg" alt="" title="" width="196" height="147" class="imagecache imagecache-thumb_medium"/></a> </div> </div> </div> <div class="field field-type-filefield field-field-downloads-file"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="filefield-file"><img class="filefield-icon field-icon-application-pdf" alt="application/pdf ikon" src="https://dxpvcgy88gl35.cloudfront.net/sites/all/modules/contrib/filefield/icons/application-pdf.png" /><a href="https://dxpvcgy88gl35.cloudfront.net/sites/default/files/downloads/sajtokozlemeny_2018_03_28.pdf" type="application/pdf; length=165833">sajtokozlemeny_2018_03_28.pdf</a></div> </div> </div> </div> <p><a href="https://agrya.hu/hirek/sajtobeszelgetes-fiatal-gazdak-videkfejlesztesi-tamogatasok-finanszirozas" target="_blank">tovább</a></p> Tue, 03 Apr 2018 03:55:37 +0000 Lajos 829 at https://agrya.hu Kedvezmények közvetlenül a felhasználóknak! Arassa le Ön is a hasznot a Bayer-rel! https://agrya.hu/blog/kedvezmenyek-kozvetlenul-felhasznaloknak-arassa-le-hasznot-bayer-rel <div class="field field-type-filefield field-field-fokep"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <a href="/blog/kedvezmenyek-kozvetlenul-felhasznaloknak-arassa-le-hasznot-bayer-rel" class="imagecache imagecache-thumb_medium imagecache-linked imagecache-thumb_medium_linked"><img src="https://dxpvcgy88gl35.cloudfront.net/sites/default/files/imagecache/thumb_medium/images/blog/gazda_haszna.jpg" alt="" title="" width="220" height="126" class="imagecache imagecache-thumb_medium"/></a> </div> </div> </div> <p>Azonnal bev&aacute;lthat&oacute; &aacute;rkedvezm&eacute;ny, vagy szakmai aj&aacute;nlatok k&ouml;z&uuml;l v&aacute;laszthat, ha regisztr&aacute;l a <a href="http://www.gazdahaszna.hu" title="www.gazdahaszna.hu">www.gazdahaszna.hu</a> oldalon &eacute;s r&eacute;szt vesz a Bayer 2018. febru&aacute;r 5-&eacute;n indul&oacute; nagyszab&aacute;s&uacute; akci&oacute;j&aacute;ban.</p> <p><a href="https://agrya.hu/blog/kedvezmenyek-kozvetlenul-felhasznaloknak-arassa-le-hasznot-bayer-rel" target="_blank">tovább</a></p> Fri, 23 Mar 2018 04:30:59 +0000 Lajos 828 at https://agrya.hu Bayer – AGRYA összefogás született az innovatív magyar mezőgazdaságért https://agrya.hu/hirek/bayer-agrya-osszefogas-szuletett-az-innovativ-magyar-mezogazdasagert <p>Strat&eacute;giai partners&eacute;gi meg&aacute;llapod&aacute;st &iacute;rt al&aacute; a Fiatal Gazd&aacute;k Magyarorsz&aacute;gi Sz&ouml;vets&eacute;ge - AGRYA &eacute;s a Bayer Hung&aacute;ria Kft. Egy&uuml;ttműk&ouml;d&eacute;s&uuml;k arra a felismer&eacute;sre &eacute;p&uuml;l, hogy a fiatal gazd&aacute;lkod&oacute;k &aacute;ltal ir&aacute;ny&iacute;tott versenyk&eacute;pes, hosszabb t&aacute;von fejlődni tud&oacute; gazdas&aacute;gok műk&ouml;d&eacute;se ig&eacute;nyli az &uacute;j, innovat&iacute;v technol&oacute;giai megold&aacute;sokat.</p> <div class="field field-type-filefield field-field-fokep"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <a href="/hirek/bayer-agrya-osszefogas-szuletett-az-innovativ-magyar-mezogazdasagert" class="imagecache imagecache-thumb_medium imagecache-linked imagecache-thumb_medium_linked"><img src="/sites/default/files/imagecache/thumb_medium/images/news/bayer_alairas1.jpg" alt="" title="" width="196" height="147" class="imagecache imagecache-thumb_medium"/></a> </div> </div> </div> <div class="field field-type-filefield field-field-downloads-file"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="filefield-file"><img class="filefield-icon field-icon-image-jpeg" alt="image/jpeg ikon" src="https://dxpvcgy88gl35.cloudfront.net/sites/all/modules/contrib/filefield/icons/image-x-generic.png" /><a href="https://dxpvcgy88gl35.cloudfront.net/sites/default/files/downloads/ap1290501.jpg" type="image/jpeg; length=5797614">ap1290501.jpg</a></div> </div> </div> </div> <p><a href="https://agrya.hu/hirek/bayer-agrya-osszefogas-szuletett-az-innovativ-magyar-mezogazdasagert" target="_blank">tovább</a></p> Wed, 07 Mar 2018 10:26:39 +0000 Lajos 827 at https://agrya.hu Tisztújítás az AGRYA-ban https://agrya.hu/hirek/tisztujitas-az-agrya-ban <p>Az AGRYA Orsz&aacute;gos Gyűl&eacute;se 2016-ban d&ouml;nt&ouml;tt a vezető test&uuml;letek fiatal&iacute;t&aacute;s&aacute;nak menetrendj&eacute;ről. Ennek első &aacute;llom&aacute;sak&eacute;nt Vrancsik Andr&aacute;s &eacute;s Szak&aacute;cs Roland eln&ouml;ks&eacute;gi tagok adt&aacute;k &aacute;t a hely&uuml;ket ifjabb koll&eacute;g&aacute;inknak, Hegedűs Zsoltnak &eacute;s Barcza Bal&aacute;zsnak. A k&eacute;t lek&ouml;sz&ouml;nő tiszts&eacute;gviselő az alap&iacute;t&oacute;i gener&aacute;ci&oacute;hoz tartozik.</p> <div class="field field-type-filefield field-field-fokep"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <a href="/hirek/tisztujitas-az-agrya-ban" class="imagecache imagecache-thumb_medium imagecache-linked imagecache-thumb_medium_linked"><img src="/sites/default/files/imagecache/thumb_medium/images/news/bandi_roli.jpg" alt="" title="" width="142" height="147" class="imagecache imagecache-thumb_medium"/></a> </div> </div> </div> <p><a href="https://agrya.hu/hirek/tisztujitas-az-agrya-ban" target="_blank">tovább</a></p> Wed, 07 Mar 2018 10:21:32 +0000 Lajos 826 at https://agrya.hu Az ügy, ami összeköt - Nemzeti minimum az agrár nemzedékváltásért https://agrya.hu/hirek/az-ugy-ami-osszekot-nemzeti-minimum-az-agrar-nemzedekvaltasert <p>A febru&aacute;r 23-i budapesti Fiatal Gazda Konferenci&aacute;n mutatta be a Fiatal Gazd&aacute;k Magyarorsz&aacute;gi Sz&ouml;vets&eacute;ge &ndash; AGRYA &bdquo;Az &uuml;gy, ami &ouml;sszek&ouml;t - Nemzeti minimum az agr&aacute;r nemzed&eacute;kv&aacute;lt&aacute;s&eacute;rt&rdquo; c&iacute;met viselő anyag&aacute;t.</p> <div class="field field-type-filefield field-field-fokep"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <a href="/hirek/az-ugy-ami-osszekot-nemzeti-minimum-az-agrar-nemzedekvaltasert" class="imagecache imagecache-thumb_medium imagecache-linked imagecache-thumb_medium_linked"><img src="/sites/default/files/imagecache/thumb_medium/images/news/nik_7027.jpg" alt="" title="" width="220" height="146" class="imagecache imagecache-thumb_medium"/></a> </div> </div> </div> <div class="field field-type-filefield field-field-downloads-file"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="filefield-file"><img class="filefield-icon field-icon-application-pdf" alt="application/pdf ikon" src="https://dxpvcgy88gl35.cloudfront.net/sites/all/modules/contrib/filefield/icons/application-pdf.png" /><a href="https://dxpvcgy88gl35.cloudfront.net/sites/default/files/downloads/fiatal_gazda_nemzeti_minimum.pdf" type="application/pdf; length=174871">fiatal_gazda_nemzeti_minimum.pdf</a></div> </div> </div> </div> <p><a href="https://agrya.hu/hirek/az-ugy-ami-osszekot-nemzeti-minimum-az-agrar-nemzedekvaltasert" target="_blank">tovább</a></p> Wed, 07 Mar 2018 04:20:20 +0000 Lajos 825 at https://agrya.hu Fiatal Gazda Klubok – 2018. tél - január 23-25. https://agrya.hu/hirek/fiatal-gazda-klubok-2018-tel-januar-23-25 <p>&Uacute;jabb h&aacute;rom sz&eacute;ri&aacute;val folytat&oacute;dik a m&uacute;lt &eacute;vi Fiatal Gazda Klub sorozat a szok&aacute;sos 5 helysz&iacute;nen (Tiszadob, Keszthely, Szegv&aacute;r, Kecskem&eacute;t, K&oacute;ny). Az első t&eacute;ma a vadk&aacute;r &eacute;s munkav&eacute;delem. &Iacute;gy k&uuml;l&ouml;n&ouml;sen k&ouml;vetkezők:</p> <p> - Vadk&aacute;r &eacute;s annak rendez&eacute;se<br /> - Vad&aacute;szok &eacute;s gazd&aacute;lkod&oacute;k egy&uuml;ttműk&ouml;d&eacute;se<br /> - Hogyan ne kapjunk munkav&eacute;delmi b&iacute;rs&aacute;got?</p> <p>Tervezett előad&oacute;k:<br /> - Vad&aacute;szkamara<br /> - k&aacute;rszak&eacute;rtő, szaktan&aacute;csad&oacute;<br /> - munkav&eacute;delmi szak&eacute;rtő</p> <p class="rtecenter">Az esem&eacute;nyek időpontjai &eacute;s helysz&iacute;nei a k&ouml;vetkezők:</p> <p class="rtecenter"> <strong>Janu&aacute;r 23. 9.30</strong><br /> Tiszadobi Fiatal Gazda Oktat&oacute; &eacute;s Tan&aacute;csad&oacute; K&ouml;zpont<br /> Szabolcs-Szatm&aacute;r-Bereg megye, Tiszadob, Vas&uacute;t u. 1. (Mikef Kft.)<br /> <strong>Janu&aacute;r 23. 15.30</strong><br /> Keszthelyi Georgikon &ndash; Pethe Ferenc Koll&eacute;gium<br /> Zala megye, Keszthely, Festetics Gy&ouml;rgy u. 5. Kistan&aacute;csterem<br /> <strong>Janu&aacute;r 24. 9.30</strong><br /> Szegv&aacute;ri Fiatal Gazda Oktat&oacute; &eacute;s Tan&aacute;csad&oacute; K&ouml;zpont<br /> Csongr&aacute;d megye, Szegv&aacute;r, Hunyadi J&aacute;nos u. 64.<br /> <strong>Janu&aacute;r 25. 9.30</strong><br /> Kecskem&eacute;ti Fiatal Gazda Oktat&oacute; &eacute;s Tan&aacute;csad&oacute; K&ouml;zpont<br /> B&aacute;cs-Kiskun megye, Kecskem&eacute;t, Hegedűs tanya, Talf&aacute;ja 19.<br /> <strong>Janu&aacute;r 25. 9.30</strong><br /> K&oacute;nyi Fiatal Gazda Oktat&oacute; &eacute;s Tan&aacute;csad&oacute; K&ouml;zpont<br /> Győr-Moson-Sopron megye, K&oacute;ny, Pattanty&uacute;s utca 2.</p> <p class="rtecenter">Az esem&eacute;nyek ingyenesek, de előzetes regisztr&aacute;ci&oacute;hoz k&ouml;t&ouml;ttek. Az esem&eacute;nyekre az <a href="http://www.agrya.hu/rendezvenyek" title="http://www.agrya.hu/rendezvenyek">http://www.agrya.hu/rendezvenyek</a> webc&iacute;men el&eacute;rhető elektronikus formanyomtatv&aacute;ny kit&ouml;lt&eacute;s&eacute;vel lehet jelentkezni az adott rendezv&eacute;nyt megelőző nap 12 &oacute;r&aacute;ig. Az oldalon fenn van az &ouml;sszes esem&eacute;ny, abb&oacute;l&nbsp; ki lehet v&aacute;lasztani az adott esem&eacute;ny időpontj&aacute;t &eacute;s helysz&iacute;n&eacute;t.</p> <p class="rtecenter">Az esem&eacute;nyekre elsősorban a 40 &eacute;v alatti fiatal gazd&aacute;lkod&oacute;kat v&aacute;rjuk, h&iacute;vjuk!</p> <p class="rtecenter">&nbsp;</p> <div class="field field-type-filefield field-field-fokep"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <a href="/hirek/fiatal-gazda-klubok-2018-tel-januar-23-25" class="imagecache imagecache-thumb_medium imagecache-linked imagecache-thumb_medium_linked"><img src="/sites/default/files/imagecache/thumb_medium/images/news/vadkar.jpg" alt="" title="" width="220" height="147" class="imagecache imagecache-thumb_medium"/></a> </div> </div> </div> <p><a href="https://agrya.hu/hirek/fiatal-gazda-klubok-2018-tel-januar-23-25" target="_blank">tovább</a></p> https://agrya.hu/hirek/fiatal-gazda-klubok-2018-tel-januar-23-25#comments Fri, 12 Jan 2018 14:30:30 +0000 agrya 824 at https://agrya.hu Egy nap a jövőről - Fiatal Gazda Konferencia 2018 https://agrya.hu/hirek/egy-nap-jovorol-fiatal-gazda-konferencia-2018 <p>Jelentkez&eacute;si lap &eacute;s a tov&aacute;bbi inform&aacute;ci&oacute;k a r&eacute;szv&eacute;telről&nbsp; el&eacute;rhetők itt: <a href="http://www.agrya.hu/fiatal-gazda-konferencia-2018-februar-23">http://www.agrya.hu/fiatal-gazda-konferencia-2018-februar-23</a></p> <p>Ha &eacute;rdekel, hogy milyenek lesznek a t&aacute;mogat&aacute;sok n&eacute;h&aacute;ny &eacute;v m&uacute;lva, vagy hogy milyen technikai, technol&oacute;giai v&aacute;ltoz&aacute;sok v&aacute;rhat&oacute;k a g&eacute;pes&iacute;t&eacute;sben, n&ouml;v&eacute;nyv&eacute;delemben, t&aacute;panyag gazd&aacute;lkod&aacute;sban? Szeretn&eacute;d tudni, hogy, mit gondolnak a k&uuml;l&ouml;nb&ouml;ző p&aacute;rtok agr&aacute;rpolitikusai a fiatal gazd&aacute;k j&ouml;vőj&eacute;ről? Mindezt meghallgathatod egy helyen, egy nap alatt Budapesten a 2018. febru&aacute;r 23-i Fiatal Gazda Konferenci&aacute;n!<br /> Vend&eacute;g&uuml;nk lesz t&ouml;bbek k&ouml;z&ouml;tt Dr. Fazekas S&aacute;ndor miniszter, Kondra Laura M&Aacute;K eln&ouml;khelyettes (ex-MVH), Kis Mikl&oacute;s &aacute;llamtitk&aacute;r, Feldman Zsolt helyettes &aacute;llamtitk&aacute;r, jelentős &aacute;gazati c&eacute;gek k&eacute;pviselői.<br /> N&eacute;gy parlamenti p&aacute;rt (Fidesz, Jobbik, LMP, MSZP) k&eacute;pviselőit k&eacute;rt&uuml;k fel egy vit&aacute;ra, hogy kider&uuml;lj&ouml;n, mire sz&aacute;m&iacute;thatunk a politikusokt&oacute;l.</p> <p>R&eacute;szletes tervezett program a csatolm&aacute;nyba!</p> <p>A rendezv&eacute;nyre előzetesen jelentkezni kell. A regisztr&aacute;ci&oacute;s d&iacute;j 13.900 Ft szem&eacute;lyenk&eacute;nt.</p> <p>Jelentkez&eacute;si hat&aacute;ridő: JANU&Aacute;R 29.</p> <div class="field field-type-filefield field-field-fokep"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <a href="/hirek/egy-nap-jovorol-fiatal-gazda-konferencia-2018" class="imagecache imagecache-thumb_medium imagecache-linked imagecache-thumb_medium_linked"><img src="/sites/default/files/imagecache/thumb_medium/images/news/csoportkep1.jpg" alt="" title="" width="220" height="147" class="imagecache imagecache-thumb_medium"/></a> </div> </div> </div> <div class="field field-type-filefield field-field-downloads-file"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="filefield-file"><img class="filefield-icon field-icon-application-pdf" alt="application/pdf ikon" src="https://dxpvcgy88gl35.cloudfront.net/sites/all/modules/contrib/filefield/icons/application-pdf.png" /><a href="https://dxpvcgy88gl35.cloudfront.net/sites/default/files/downloads/fgk_2018_program_web.pdf" type="application/pdf; length=156338">fgk_2018_program_web.pdf</a></div> </div> </div> </div> <p><a href="https://agrya.hu/hirek/egy-nap-jovorol-fiatal-gazda-konferencia-2018" target="_blank">tovább</a></p> Thu, 11 Jan 2018 04:53:10 +0000 agrya 823 at https://agrya.hu Fiatal Gazda Klubok – utolsó széria - 2017. november 28-30. https://agrya.hu/hirek/fiatal-gazda-klubok-utolso-szeria-2017-november-28-30 <p>F&oacute;kuszban az ad&oacute;z&aacute;s, a termel&eacute;si kock&aacute;zatok cs&ouml;kkent&eacute;se &eacute;s alternat&iacute;v j&ouml;vedelem forr&aacute;sok<br /> Az idei &eacute;v utols&oacute; Fiatal Gazda Klub sz&eacute;ri&aacute;ja november 28-30. (kedd- cs&uuml;t&ouml;rt&ouml;k).</p> <p>A t&eacute;m&aacute;k a k&ouml;vetkezők:</p> <p>F&oacute;kuszban az ad&oacute;z&aacute;s &eacute;s a termel&eacute;si kock&aacute;zatok<br /> - Ad&oacute;z&aacute;si aktualit&aacute;sok<br /> - Termel&eacute;si kock&aacute;zatok cs&ouml;kkent&eacute;se agr&aacute;rbiztos&iacute;t&aacute;sokkal<br /> - H&iacute;dm&eacute;rlegtől az EK&Aacute;ER-ig &ndash; komplex megold&aacute;sok gazd&aacute;lkod&oacute;knak<br /> - Szarvasgomba termeszt&eacute;s</p> <p>Az esem&eacute;nyek helysz&iacute;nei &eacute;s időpontjai a k&ouml;vetkezők:<br /> Tiszadobi Fiatal Gazda Oktat&oacute; &eacute;s Tan&aacute;csad&oacute; K&ouml;zpont &ndash; november 28., 9.30<br /> Szabolcs-Szatm&aacute;r-Bereg megye, Tiszadob, Vas&uacute;t u. 1. (Mikef Kft.)<br /> Keszthelyi Georgikon &ndash; Pethe Ferenc Koll&eacute;gium - november 28., 15.30<br /> Zala megye, Keszthely, Festetich Gy&ouml;rgy u. 5. Kistan&aacute;csterem<br /> Szegv&aacute;ri Fiatal Gazda Oktat&oacute; &eacute;s Tan&aacute;csad&oacute; K&ouml;zpont - november 29., 9.30<br /> Csongr&aacute;d megye, Szegv&aacute;r, Hunyadi J&aacute;nos u. 64.<br /> Soponyai Ifj&uacute;s&aacute;gi Sz&aacute;ll&oacute; &eacute;s Rendezv&eacute;nyh&aacute;z - november 29., 9.30<br /> Fej&eacute;r megye, Soponya, Petőfi utca 154.<br /> Kecskem&eacute;ti Fiatal Gazda Oktat&oacute; &eacute;s Tan&aacute;csad&oacute; K&ouml;zpont - november 30., 9.30<br /> B&aacute;cs-Kiskun megye, Kecskem&eacute;t, Hegedűs tanya, Talf&aacute;ja 19.<br /> K&oacute;nyi Fiatal Gazda Oktat&oacute; &eacute;s Tan&aacute;csad&oacute; K&ouml;zpont - november 30., 9.30<br /> Győr-Moson-Sopron megye, K&oacute;ny, Pattanty&uacute;s utca 2.</p> <p>Az egyes esem&eacute;nyek programja elt&eacute;rő lehet!</p> <p>Az esem&eacute;nyek ingyenesek, de előzetes regisztr&aacute;ci&oacute;hoz k&ouml;t&ouml;ttek. Az esem&eacute;nyekre az<br /> <a href="http://www.agrya.hu/rendezvenyek" title="www.agrya.hu/rendezvenyek">www.agrya.hu/rendezvenyek</a> webc&iacute;men el&eacute;rhető elektronikus formanyomtatv&aacute;ny kit&ouml;lt&eacute;s&eacute;vel<br /> lehet jelentkezni az adott rendezv&eacute;nyt megelőző m&aacute;sodik nap 12 &oacute;r&aacute;ig. Az oldalon fenn van<br /> az &ouml;sszes esem&eacute;ny, de k&uuml;l&ouml;n ki lehet v&aacute;lasztani az adott esem&eacute;ny helysz&iacute;n&eacute;t, &iacute;gy nem kell a<br /> hossz&uacute; list&aacute;ban keresg&eacute;lni.<br /> Ugyanitt el&eacute;rhető a r&eacute;szletesebb program &eacute;s a helysz&iacute;nhez kapcsol&oacute;d&oacute; t&eacute;rk&eacute;p is.</p> <p>Az esem&eacute;nyekre elsősorban a 40 &eacute;v alatti fiatal gazd&aacute;lkod&oacute;kat v&aacute;rjuk, h&iacute;vjuk!</p> <p>Ha az esem&eacute;nyekkel kapcsolatosan tov&aacute;bbi inform&aacute;ci&oacute;ra van sz&uuml;ks&eacute;g, akkor a<br /> <span class="spamspan"><span class="u">callcenter</span> [at] <span class="d">agrya [dot] hu</span></span> e-mail c&iacute;men vagy a 06 30 2304810 telefonsz&aacute;mon<br /> (munkanapokon 9-17 &oacute;ra k&ouml;z&ouml;tt) k&eacute;rhető tov&aacute;bbi t&aacute;j&eacute;koztat&aacute;s az AGRYA munkat&aacute;rsait&oacute;l</p> <div class="field field-type-filefield field-field-fokep"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <a href="/hirek/fiatal-gazda-klubok-utolso-szeria-2017-november-28-30" class="imagecache imagecache-thumb_medium imagecache-linked imagecache-thumb_medium_linked"><img src="/sites/default/files/imagecache/thumb_medium/images/news/6-millio-forint.jpg" alt="" title="" width="217" height="147" class="imagecache imagecache-thumb_medium"/></a> </div> </div> </div> <p><a href="https://agrya.hu/hirek/fiatal-gazda-klubok-utolso-szeria-2017-november-28-30" target="_blank">tovább</a></p> Tue, 21 Nov 2017 10:51:24 +0000 agrya 805 at https://agrya.hu Fiatal Gazda Klubok – 3. széria - 2017. november 13-15. https://agrya.hu/hirek/fiatal-gazda-klubok-3-szeria-2017-november-13-15 <p>F&oacute;kuszban az &ouml;nt&ouml;z&eacute;s &eacute;s a t&aacute;panyag gazd&aacute;lkod&aacute;s! Folytat&oacute;dnak az AGRYA szok&aacute;sos őszi rendezv&eacute;nyei a Fiatal Gazda Klubok. A 3. sz&eacute;ria november 13-15. (h&eacute;tfő-szerda) k&ouml;z&ouml;tti esem&eacute;nyeinek t&eacute;m&aacute;ja a n&ouml;v&eacute;nyv&eacute;delem &eacute;s a kapcsol&oacute;d&oacute; adminisztr&aacute;ci&oacute;. A t&eacute;m&aacute;k a k&ouml;vetkezők:</p> <p>- kutak legaliz&aacute;l&aacute;sa<br /> - &ouml;nt&ouml;z&eacute;s enged&eacute;lyez&eacute;se<br /> - &ouml;nt&ouml;z&eacute;s t&aacute;mogat&aacute;sa<br /> - t&aacute;panyag terv k&eacute;sz&iacute;t&eacute;s h&aacute;zilag, nitr&aacute;t jelent&eacute;s</p> <p>Az esem&eacute;nyek helysz&iacute;nei &eacute;s időpontjai a k&ouml;vetkezők:<br /> Tiszadobi Fiatal Gazda Oktat&oacute; &eacute;s Tan&aacute;csad&oacute; K&ouml;zpont &ndash; november 7., 9.30<br /> Szabolcs-Szatm&aacute;r-Bereg megye, Tiszadob, Vas&uacute;t u. 1. (Mikef Kft.)<br /> Keszthelyi Georgikon &ndash; Pethe Ferenc Koll&eacute;gium - november 7., 15.30<br /> Zala megye, Keszthely, Festetics Gy&ouml;rgy u. 5. Kistan&aacute;csterem<br /> Szegv&aacute;ri Fiatal Gazda Oktat&oacute; &eacute;s Tan&aacute;csad&oacute; K&ouml;zpont - november 8., 9.30<br /> Csongr&aacute;d megye, Szegv&aacute;r, Hunyadi J&aacute;nos u. 64.<br /> Soponyai Ifj&uacute;s&aacute;gi Sz&aacute;ll&oacute; &eacute;s Rendezv&eacute;nyh&aacute;z - november 8., 9.30<br /> Fej&eacute;r megye, Soponya, Petőfi utca 154.<br /> Kecskem&eacute;ti Fiatal Gazda Oktat&oacute; &eacute;s Tan&aacute;csad&oacute; K&ouml;zpont - november 9., 9.30<br /> B&aacute;cs-Kiskun megye, Kecskem&eacute;t, Hegedűs tanya, Talf&aacute;ja 19.<br /> K&oacute;nyi Fiatal Gazda Oktat&oacute; &eacute;s Tan&aacute;csad&oacute; K&ouml;zpont - november 9., 9.30<br /> Győr-Moson-Szolnok megye, K&oacute;ny, Pattanty&uacute;s utca 2.</p> <p> Az esem&eacute;nyek ingyenesek, de előzetes regisztr&aacute;ci&oacute;hoz k&ouml;t&ouml;ttek. Az esem&eacute;nyekre az <a href="http://www.agrya.hu/rendezvenyek" title="www.agrya.hu/rendezvenyek">www.agrya.hu/rendezvenyek</a> webc&iacute;men el&eacute;rhető elektronikus formanyomtatv&aacute;ny kit&ouml;lt&eacute;s&eacute;vel lehet jelentkezni az adott rendezv&eacute;nyt megelőző m&aacute;sodik nap 12 &oacute;r&aacute;ig. Az oldalon fenn van az &ouml;sszes esem&eacute;ny, de k&uuml;l&ouml;n ki lehet v&aacute;lasztani az adott esem&eacute;ny helysz&iacute;n&eacute;t, &iacute;gy nem kell a hossz&uacute; list&aacute;ban keresg&eacute;lni. Ugyanitt el&eacute;rhető a r&eacute;szletesebb program &eacute;s a helysz&iacute;nhez kapcsol&oacute;d&oacute; t&eacute;rk&eacute;p is.</p> <p>Az esem&eacute;nyekre elsősorban a 40 &eacute;v alatti fiatal gazd&aacute;lkod&oacute;kat v&aacute;rjuk, h&iacute;vjuk!</p> <p>Ha az esem&eacute;nyekkel kapcsolatosan tov&aacute;bbi inform&aacute;ci&oacute;ra van sz&uuml;ks&eacute;g, akkor a <span class="spamspan"><span class="u">callcenter</span> [at] <span class="d">agrya [dot] hu</span></span> e-mail c&iacute;men vagy a 06 30 2304810 telefonsz&aacute;mon (munkanapokon 9-17 &oacute;ra k&ouml;z&ouml;tt) k&eacute;rhető tov&aacute;bbi t&aacute;j&eacute;koztat&aacute;s az AGRYA munkat&aacute;rsait&oacute;l!</p> <div class="field field-type-filefield field-field-fokep"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <a href="/hirek/fiatal-gazda-klubok-3-szeria-2017-november-13-15" class="imagecache imagecache-thumb_medium imagecache-linked imagecache-thumb_medium_linked"><img src="/sites/default/files/imagecache/thumb_medium/images/news/ontozes.jpg" alt="" title="" width="219" height="147" class="imagecache imagecache-thumb_medium"/></a> </div> </div> </div> <p><a href="https://agrya.hu/hirek/fiatal-gazda-klubok-3-szeria-2017-november-13-15" target="_blank">tovább</a></p> Tue, 07 Nov 2017 09:05:57 +0000 agrya 803 at https://agrya.hu Fiatal Gazda Klubok -2017. november 7-9. https://agrya.hu/hirek/fiatal-gazda-klubok-2017-november-7-9 <p>&nbsp;</p> <p>F&oacute;kuszban a n&ouml;v&eacute;nyv&eacute;delem! Folytat&oacute;dnak az AGRYA szok&aacute;sos őszi rendezv&eacute;nyei a Fiatal Gazda Klubok. A november 7-9 k&ouml;z&ouml;tti esem&eacute;nyek t&eacute;m&aacute;ja a n&ouml;v&eacute;nyv&eacute;delem &eacute;s a kapcsol&oacute;d&oacute; adminisztr&aacute;ci&oacute;. A t&eacute;m&aacute;k a k&ouml;vetkezők:</p> <p>- Hat&eacute;kony n&ouml;v&eacute;nyv&eacute;delem &ndash; egyre kevesebb enged&eacute;lyezett hat&oacute;anyaggal<br /> - Hasznos tippek a Gazd&aacute;lkod&aacute;si &eacute;s a Permetez&eacute;si Napl&oacute; egyszerű vezet&eacute;s&eacute;hez<br /> - Permetezőg&eacute;pek fel&uuml;lvizsg&aacute;lata &ndash; sz&uuml;ks&eacute;ges vagy m&eacute;gsem?</p> <p>Az esem&eacute;nyek helysz&iacute;nei &eacute;s időpontjai a k&ouml;vetkezők:</p> <p>Tiszadobi Fiatal Gazda Oktat&oacute; &eacute;s Tan&aacute;csad&oacute; K&ouml;zpont &ndash; november 7., 9.30<br /> Szabolcs-Szatm&aacute;r-Bereg megye, Tiszadob, Vas&uacute;t u. 1. (Mikef Kft.)<br /> Keszthelyi Georgikon &ndash; Pethe Ferenc Koll&eacute;gium - november 7., 15.00<br /> Zala megye, Keszthely, Festetics Gy&ouml;rgy u. 5. Kistan&aacute;csterem<br /> Szegv&aacute;ri Fiatal Gazda Oktat&oacute; &eacute;s Tan&aacute;csad&oacute; K&ouml;zpont - november 8., 9.30<br /> Csongr&aacute;d megye, Szegv&aacute;r, Hunyadi J&aacute;nos u. 64.<br /> Soponyai Ifj&uacute;s&aacute;gi Sz&aacute;ll&oacute; &eacute;s Rendezv&eacute;nyh&aacute;z - november 8., 9.30<br /> Fej&eacute;r megye, Soponya, Petőfi utca 154.<br /> Kecskem&eacute;ti Fiatal Gazda Oktat&oacute; &eacute;s Tan&aacute;csad&oacute; K&ouml;zpont - november 9., 9.30<br /> B&aacute;cs-Kiskun megye, Kecskem&eacute;t, Hegedűs tanya, Talf&aacute;ja 19.<br /> K&oacute;nyi Fiatal Gazda Oktat&oacute; &eacute;s Tan&aacute;csad&oacute; K&ouml;zpont - november 9., 9.30<br /> Győr-Moson-Szolnok megye, K&oacute;ny, Pattanty&uacute;s utca 2.</p> <p> Az esem&eacute;nyek ingyenesek, de előzetes regisztr&aacute;ci&oacute;hoz k&ouml;t&ouml;ttek. Az esem&eacute;nyekre az&nbsp;<a href="http://www.agrya.hu/rendezvenyek">http://www.agrya.hu/rendezvenyek</a> webc&iacute;men el&eacute;rhető elektronikus formanyomtatv&aacute;ny kit&ouml;lt&eacute;s&eacute;vel lehet jelentkezni az adott rendezv&eacute;nyt megelőző m&aacute;sodik nap 12 &oacute;r&aacute;ig. Az oldalon fenn van az &ouml;sszes esem&eacute;ny, de k&uuml;l&ouml;n ki lehet v&aacute;lasztani az adott esem&eacute;ny helysz&iacute;n&eacute;t, &iacute;gy nem kell a hossz&uacute; list&aacute;ban keresg&eacute;lni. Ugyanitt el&eacute;rhető a r&eacute;szletesebb program &eacute;s a helysz&iacute;nhez kapcsol&oacute;d&oacute; t&eacute;rk&eacute;p is.</p> <p>Az esem&eacute;nyekre elsősorban a 40 &eacute;v alatti fiatal gazd&aacute;lkod&oacute;kat v&aacute;rjuk, h&iacute;vjuk!</p> <p>Ha az esem&eacute;nyekkel kapcsolatosan tov&aacute;bbi inform&aacute;ci&oacute;ra van sz&uuml;ks&eacute;g, akkor a <span class="spamspan"><span class="u">callcenter</span> [at] <span class="d">agrya [dot] hu</span></span> e-mail c&iacute;men vagy a 06 30 2304810 telefonsz&aacute;mon (munkanapokon 9-17 &oacute;ra k&ouml;z&ouml;tt) k&eacute;rhető tov&aacute;bbi t&aacute;j&eacute;koztat&aacute;s az AGRYA munkat&aacute;rsait&oacute;l.</p> <div class="field field-type-filefield field-field-fokep"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <a href="/hirek/fiatal-gazda-klubok-2017-november-7-9" class="imagecache imagecache-thumb_medium imagecache-linked imagecache-thumb_medium_linked"><img src="/sites/default/files/imagecache/thumb_medium/images/news/fgk_2_kor_nagy_hirdetes.jpg" alt="" title="" width="220" height="109" class="imagecache imagecache-thumb_medium"/></a> </div> </div> </div> <p><a href="https://agrya.hu/hirek/fiatal-gazda-klubok-2017-november-7-9" target="_blank">tovább</a></p> Tue, 31 Oct 2017 04:15:40 +0000 agrya 799 at https://agrya.hu A Fiatal Gazdák állásfoglalása az agrárkamarai választásokról https://agrya.hu/hirek/fiatal-gazdak-allasfoglalasa-az-agrarkamarai-valasztasokrol <p>A Fiatal Gazd&aacute;k Magyarorsz&aacute;gi Sz&ouml;vets&eacute;ge &ndash; AGRYA a Nemzeti Agr&aacute;rgazdas&aacute;gi Kamar&aacute;t (NAK) a kezdetektől fontos szervezetnek tekinti. Az elm&uacute;lt &eacute;vek agr&aacute;rkamarai tev&eacute;kenys&eacute;g&eacute;vel kapcsolatosan az AGRYA t&ouml;bbsz&ouml;r nyilv&aacute;nos kritik&aacute;t fogalmazott meg, de a kritik&aacute;k nem &eacute;rintett&eacute;k azt az alapvető k&eacute;rd&eacute;st, miszerint az agr&aacute;rkamar&aacute;ra sz&uuml;ks&eacute;g van a magyar mezőgazdas&aacute;g fejleszt&eacute;s&eacute;hez.</p> <div class="field field-type-filefield field-field-fokep"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <a href="/hirek/fiatal-gazdak-allasfoglalasa-az-agrarkamarai-valasztasokrol" class="imagecache imagecache-thumb_medium imagecache-linked imagecache-thumb_medium_linked"><img src="/sites/default/files/imagecache/thumb_medium/images/news/nak_plakat_edit_a4.jpg" alt="" title="" width="104" height="147" class="imagecache imagecache-thumb_medium"/></a> </div> </div> </div> <p><a href="https://agrya.hu/hirek/fiatal-gazdak-allasfoglalasa-az-agrarkamarai-valasztasokrol" target="_blank">tovább</a></p> Sun, 29 Oct 2017 09:31:46 +0000 agrya 798 at https://agrya.hu Kockázatkezelés és diverzifikáció - Nemzetközi Fiatal Gazda Konferencia https://agrya.hu/hirek/kockazatkezeles-es-diverzifikacio-nemzetkozi-fiatal-gazda-konferencia <p>Nemzetk&ouml;zi konferenci&aacute;t szervez az AGRYA Lajosmizs&eacute;n, 2017. november 16-&aacute;n &bdquo;Kock&aacute;zatkezel&eacute;s &eacute;s diverzifik&aacute;ci&oacute;&rdquo; c&iacute;mmel. A rendezv&eacute;ny r&eacute;szben a nemzeti &eacute;s EU t&aacute;mogat&aacute;son alapul&oacute; kock&aacute;zatkezel&eacute;si eszk&ouml;z&ouml;kkel foglalkozik majd.</p> <div class="field field-type-filefield field-field-fokep"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <a href="/hirek/kockazatkezeles-es-diverzifikacio-nemzetkozi-fiatal-gazda-konferencia" class="imagecache imagecache-thumb_medium imagecache-linked imagecache-thumb_medium_linked"><img src="/sites/default/files/imagecache/thumb_medium/images/news/buzamezo.jpg" alt="" title="" width="220" height="138" class="imagecache imagecache-thumb_medium"/></a> </div> </div> </div> <div class="field field-type-filefield field-field-downloads-file"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="filefield-file"><img class="filefield-icon field-icon-application-pdf" alt="application/pdf ikon" src="https://dxpvcgy88gl35.cloudfront.net/sites/all/modules/contrib/filefield/icons/application-pdf.png" /><a href="https://dxpvcgy88gl35.cloudfront.net/sites/default/files/downloads/konf_program_20171116.pdf" type="application/pdf; length=96340">konf_program_20171116.pdf</a></div> </div> </div> </div> <p><a href="https://agrya.hu/hirek/kockazatkezeles-es-diverzifikacio-nemzetkozi-fiatal-gazda-konferencia" target="_blank">tovább</a></p> Thu, 21 Sep 2017 08:57:10 +0000 agrya 784 at https://agrya.hu Fókuszban a szakma - 5 téma - 30 Fiatal Gazda Klub - október 17. - november 30. https://agrya.hu/hirek/fokuszban-szakma-5-tema-30-fiatal-gazda-klub-oktober-17-november-30 <p>Itt az ősz &eacute;s &iacute;gy kezdődik az AGRYA szok&aacute;sos őszi-t&eacute;li rendezv&eacute;ny időszaka. Az id&eacute;n okt&oacute;ber 17.-november 30. k&ouml;z&ouml;tt &ouml;t t&eacute;ma k&ouml;r&eacute; szervezz&uuml;k a 6 helysz&iacute;nen (Szegv&aacute;r, Kecskem&eacute;t, K&oacute;ny, Tiszadob, Soponya, Keszthely) megval&oacute;sul&oacute; 30 Fiatal Gazda Klub esem&eacute;nyt. Az idei sorozatban, a gazd&aacute;lkod&aacute;s mellett, az ahhoz kapcsol&oacute;d&oacute; adminisztr&aacute;ci&oacute;s feladatokat is igyeksz&uuml;nk feldolgozni. A tapasztalatok szerint ezek nem kev&eacute;s fejt&ouml;r&eacute;st okoznak a gazd&aacute;knak.</p> <p>A 2017. okt&oacute;ber 17-19-k&ouml;z&ouml;tti &ouml;sszes esem&eacute;ny programja helysz&iacute;nenk&eacute;nt elk&uuml;l&ouml;n&iacute;tetten, de egyetlen dokumnetumban itt olvashat&oacute;: <a href="http://agrya.hu/sites/default/files/downloads/fgk_programok_oktober_17-19_1.pdf">http://agrya.hu/sites/default/files/downloads/fgk_programok_oktober_17-19_1.pdf</a></p> <p>Egy-egy t&eacute;m&aacute;hoz kapcsol&oacute;d&oacute;an egy h&eacute;tre, azon bel&uuml;l is h&aacute;rom napra koncentr&aacute;l&oacute;dnak az esem&eacute;nyek. Nem titkolt c&eacute;lunk, hogy az &ouml;t h&eacute;tig tart&oacute; esem&eacute;ny sorozattal seg&iacute;ts&uuml;k azt, hogy a fiatal gazd&aacute;k jobban megismerj&eacute;k egym&aacute;st, erős&ouml;djenek k&ouml;z&ouml;tt&uuml;k az emberi-&uuml;zleti kapcsolatok. B&iacute;zunk benne, hogy a Fiatal Gazda Klubok visszat&eacute;rő l&aacute;togat&oacute;i egy idő ut&aacute;n m&aacute;r ismerősk&eacute;nt k&ouml;sz&ouml;ntik majd egym&aacute;st.</p> <p class="rtecenter">Az esem&eacute;nyek helysz&iacute;nei a k&ouml;vetkezők:</p> <p class="rtecenter"><strong>Szegv&aacute;ri Fiatal Gazda Oktat&oacute; &eacute;s Tan&aacute;csad&oacute; K&ouml;zpont</strong><br /> Csongr&aacute;d megye, Szegv&aacute;r, Hunyadi J&aacute;nos u. 64.<br /> <strong>Kecskem&eacute;ti Fiatal Gazda Oktat&oacute; &eacute;s Tan&aacute;csad&oacute; K&ouml;zpont</strong><br /> B&aacute;cs-Kiskun megye, Kecskem&eacute;t, Hegedűs tanya, Talf&aacute;ja 19.<br /> <strong>K&oacute;nyi Fiatal Gazda Oktat&oacute; &eacute;s Tan&aacute;csad&oacute; K&ouml;zpont</strong><br /> Győr-Moson-Sopron megye, K&oacute;ny, Pattanty&uacute;s utca 2.<br /> <strong>Tiszadobi Fiatal Gazda Oktat&oacute; &eacute;s Tan&aacute;csad&oacute; K&ouml;zpont</strong><br /> Szabolcs-Szatm&aacute;r-Bereg megye, Tiszadob, Vas&uacute;t u. 1. (Mikef Kft.)<br /> <strong>Soponyai Ifj&uacute;s&aacute;gi Sz&aacute;ll&oacute; &eacute;s Rendezv&eacute;nyh&aacute;z</strong><br /> Fej&eacute;r megye, Soponya, Petőfi utca 154.<br /> <strong>Keszthelyi Georgikon &ndash; Pethe Ferenc Koll&eacute;gium</strong><br /> Zala megye, Keszthely, Festetics Gy&ouml;rgy u. 5. Kistan&aacute;csterem</p> <p>Az esem&eacute;nyek 9.30-13.00 &oacute;ra k&ouml;z&ouml;tti ker&uuml;lnek megrendez&eacute;sre. A keszthelyi esem&eacute;nyek 15.00-18.30 &oacute;ra k&ouml;z&ouml;tt lesznek.</p> <p>Az esem&eacute;nyek ingyenesek, de előzetes regisztr&aacute;ci&oacute;hoz k&ouml;t&ouml;ttek. Az esem&eacute;nyekre az <a href="http://www.agrya.hu/rendezvenyek">www.agrya.hu/rendezvenyek</a> webc&iacute;men el&eacute;rhető elektronikus formanyomtatv&aacute;ny kit&ouml;lt&eacute;s&eacute;vel lehet jelentkezni az adott rendezv&eacute;nyt megelőző nap 12 &oacute;r&aacute;ig. Az oldalon fenn van az &ouml;sszes esem&eacute;ny, de k&uuml;l&ouml;n ki lehet v&aacute;lasztani az adott esem&eacute;ny helysz&iacute;n&eacute;t, &iacute;gy nem kell a hossz&uacute; list&aacute;ban keresg&eacute;lni.</p> <p>Az esem&eacute;nyekre elsősorban a 40 &eacute;v alatti fiatal gazd&aacute;lkod&oacute;kat v&aacute;rjuk, h&iacute;vjuk!</p> <p>Ha az esem&eacute;nyekkel kapcsolatosan tov&aacute;bbi inform&aacute;ci&oacute;ra van sz&uuml;ks&eacute;g, akkor a <span class="spamspan"><span class="u">callcenter</span> [at] <span class="d">agrya [dot] hu</span></span> e-mail c&iacute;men vagy a 06 30 9942982 telefonsz&aacute;mon (munkanapokon 9-17 &oacute;ra k&ouml;z&ouml;tt) k&eacute;rhető tov&aacute;bbi t&aacute;j&eacute;koztat&aacute;s.</p> <p>Megtal&aacute;lsz benn&uuml;nket a Facebookon is! <a href="https://www.facebook.com/fiatal.gazdak.agrya/" title="https://www.facebook.com/fiatal.gazdak.agrya/">https://www.facebook.com/fiatal.gazdak.agrya/</a></p> <div class="field field-type-filefield field-field-fokep"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <a href="/hirek/fokuszban-szakma-5-tema-30-fiatal-gazda-klub-oktober-17-november-30" class="imagecache imagecache-thumb_medium imagecache-linked imagecache-thumb_medium_linked"><img src="/sites/default/files/imagecache/thumb_medium/images/news/barany.jpg" alt="" title="" width="98" height="147" class="imagecache imagecache-thumb_medium"/></a> </div> </div> </div> <div class="field field-type-filefield field-field-downloads-file"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="filefield-file"><img class="filefield-icon field-icon-application-pdf" alt="application/pdf ikon" src="https://dxpvcgy88gl35.cloudfront.net/sites/all/modules/contrib/filefield/icons/application-pdf.png" /><a href="https://dxpvcgy88gl35.cloudfront.net/sites/default/files/downloads/fgk_programok_oktober_17-19_1.pdf" type="application/pdf; length=511580">fgk_programok_oktober_17-19_1.pdf</a></div> </div> </div> </div> <p><a href="https://agrya.hu/hirek/fokuszban-szakma-5-tema-30-fiatal-gazda-klub-oktober-17-november-30" target="_blank">tovább</a></p> Mon, 18 Sep 2017 09:15:44 +0000 agrya 776 at https://agrya.hu