Hírek https://agrya.hu/feed/all hu Egy új időszak küszöbén – Digitalizáció, földügyek, támogatások – Fiatal Gazda Konferencia – 2020. február 28. https://agrya.hu/hirek/egy-uj-idoszak-kuszoben-digitalizacio-foldugyek-tamogatasok-fiatal-gazda-konferencia-2020-febr <p>Nem csak a vil&aacute;gban, de az agr&aacute;rium k&ouml;r&uuml;l is sok minden v&aacute;ltozik. V&eacute;ge van egy t&aacute;mogat&aacute;si ciklusnak, j&ouml;n az &uacute;j. Mit hoz mag&aacute;val? V&aacute;ltozik az agr&aacute;r szab&aacute;lyoz&aacute;s, hat&oacute;anyag kivon&aacute;sok vannak, f&ouml;ld&uuml;gyekben j&ouml;n v&aacute;ltoz&aacute;s, de az &uacute;j t&aacute;mogat&aacute;sok is hoznak majd v&aacute;ltoz&aacute;st a szab&aacute;lyokban. Erre is &eacute;rdemes k&eacute;sz&uuml;lni! A digitaliz&aacute;ci&oacute; a mindennapjaink r&eacute;sze.</p> <div class="field field-type-filefield field-field-fokep"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <a href="/hirek/egy-uj-idoszak-kuszoben-digitalizacio-foldugyek-tamogatasok-fiatal-gazda-konferencia-2020-febr" class="imagecache imagecache-thumb_medium imagecache-linked imagecache-thumb_medium_linked"><img src="/sites/default/files/imagecache/thumb_medium/images/news/fgk_2020_illusztracio.jpg" alt="" title="" width="220" height="147" class="imagecache imagecache-thumb_medium"/></a> </div> </div> </div> <p><a href="https://agrya.hu/hirek/egy-uj-idoszak-kuszoben-digitalizacio-foldugyek-tamogatasok-fiatal-gazda-konferencia-2020-febr" target="_blank">tovább</a></p> Sun, 19 Jan 2020 09:28:48 +0000 Lajos 988 at https://agrya.hu Így neveld az álmaidat Program - kezdő, fiatal agrárvállalkozók figyelmébe https://agrya.hu/hirek/igy-neveld-az-almaidat-program-kezdo-fiatal-agrarvallalkozok-figyelmebe <p>Ha fiatal agr&aacute;rv&aacute;llalkoz&oacute; vagy &eacute;s szeretn&eacute;l tanulni, fejlődni, akkor jelentkezz okt&oacute;ber 21-ig az &Iacute;gy neveld az &aacute;lmaidat Programra!</p> <div class="field field-type-filefield field-field-fokep"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <a href="/hirek/igy-neveld-az-almaidat-program-kezdo-fiatal-agrarvallalkozok-figyelmebe" class="imagecache imagecache-thumb_medium imagecache-linked imagecache-thumb_medium_linked"><img src="/sites/default/files/imagecache/thumb_medium/images/news/igyneveld_logo_0.jpg" alt="" title="" width="149" height="147" class="imagecache imagecache-thumb_medium"/></a> </div> </div> </div> <div class="field field-type-filefield field-field-downloads-file"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="filefield-file"><img class="filefield-icon field-icon-application-pdf" alt="application/pdf ikon" src="https://dxpvcgy88gl35.cloudfront.net/sites/all/modules/contrib/filefield/icons/application-pdf.png" /><a href="https://dxpvcgy88gl35.cloudfront.net/sites/default/files/downloads/ina_felhivas_2019.pdf" type="application/pdf; length=805818">ina_felhivas_2019.pdf</a></div> </div> </div> </div> <p><a href="https://agrya.hu/hirek/igy-neveld-az-almaidat-program-kezdo-fiatal-agrarvallalkozok-figyelmebe" target="_blank">tovább</a></p> Tue, 08 Oct 2019 09:26:08 +0000 Lajos 957 at https://agrya.hu Többszörös túljelentkezés a Vidék Kaland Programra https://agrya.hu/hirek/tobbszoros-tuljelentkezes-videk-kaland-programra <p>Nemr&eacute;g lez&aacute;rult a jelentkez&eacute;s a Vid&eacute;k Kaland Programra. Ism&eacute;t a lehets&eacute;ges helyeket t&ouml;bbsz&ouml;r&ouml;sen meghalad&oacute; &eacute;rdeklődő fiatal szeretne &quot;kalandorkodni&quot;.</p> <div class="field field-type-filefield field-field-fokep"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <a href="/hirek/tobbszoros-tuljelentkezes-videk-kaland-programra" class="imagecache imagecache-thumb_medium imagecache-linked imagecache-thumb_medium_linked"><img src="/sites/default/files/imagecache/thumb_medium/images/news/fb_vk_illusztracio_vidam_lany_1.jpg" alt="" title="" width="220" height="147" class="imagecache imagecache-thumb_medium"/></a> </div> </div> </div> <p><a href="https://agrya.hu/hirek/tobbszoros-tuljelentkezes-videk-kaland-programra" target="_blank">tovább</a></p> https://agrya.hu/hirek/tobbszoros-tuljelentkezes-videk-kaland-programra#comments Tue, 23 Apr 2019 05:02:46 +0000 Lajos 936 at https://agrya.hu Fiatal Gazdák figyelem! Jelentkezés fogadó gazdának! https://agrya.hu/hirek/fiatal-gazdak-figyelem-jelentkezes-fogado-gazdanak <p>Az AGRYA &aacute;ltal szervezett Vid&eacute;k Kaland Program keret&eacute;ben p&aacute;ly&aacute;zaton kiv&aacute;lasztott v&aacute;rosi fiatalok t&ouml;lthetnek el egy hetet, munk&aacute;val egy fiatal gazda &aacute;ltal ir&aacute;ny&iacute;tott gazdas&aacute;gban. A Program c&eacute;lja, hogy megmutassuk hogyan &eacute;lnek, dolgoznak a gazd&aacute;k. Hogy az internetes s&uuml;letlens&eacute;gek mellett a val&oacute;s&aacute;g is megismerhető legyen.</p> <div class="field field-type-filefield field-field-fokep"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <a href="/hirek/fiatal-gazdak-figyelem-jelentkezes-fogado-gazdanak" class="imagecache imagecache-thumb_medium imagecache-linked imagecache-thumb_medium_linked"><img src="/sites/default/files/imagecache/thumb_medium/images/news/vk_illusztracio_kicsi_35.jpg" alt="" title="" width="220" height="147" class="imagecache imagecache-thumb_medium"/></a> </div> </div> </div> <p><a href="https://agrya.hu/hirek/fiatal-gazdak-figyelem-jelentkezes-fogado-gazdanak" target="_blank">tovább</a></p> Sun, 31 Mar 2019 08:45:19 +0000 Lajos 931 at https://agrya.hu Indul a Vidék Kaland! Jelentkezés április 18-ig! https://agrya.hu/hirek/indul-videk-kaland-jelentkezes-aprilis-18-ig <p>A vid&eacute;ki &eacute;let, a mezőgazdas&aacute;g ir&aacute;nt &eacute;rdeklődő v&aacute;rosi fiataloknak hirdeti meg az AGRYA a Vid&eacute;k Kaland Programot. Aki 18-35 &eacute;v k&ouml;z&ouml;tti, v&aacute;roslak&oacute; &eacute;s sz&iacute;vesen elt&ouml;ltene egy hetet a ny&aacute;ron egy fiatal gazd&aacute;n&aacute;l, az jelentkezzen a Programra! Ez a kezdem&eacute;nyez&eacute;s lehetős&eacute;get ad arra, hogy a r&eacute;sztvevő belel&aacute;sson abba, hogy hogyan műk&ouml;dik egy gazdas&aacute;g, milyen a gazd&aacute;k &eacute;lete, hogyan telnek mindennapjaik.</p> <div class="field field-type-filefield field-field-fokep"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <a href="/hirek/indul-videk-kaland-jelentkezes-aprilis-18-ig" class="imagecache imagecache-thumb_medium imagecache-linked imagecache-thumb_medium_linked"><img src="/sites/default/files/imagecache/thumb_medium/images/news/vk_collage_1_kicsi.jpg" alt="" title="" width="220" height="147" class="imagecache imagecache-thumb_medium"/></a> </div> </div> </div> <p><a href="https://agrya.hu/hirek/indul-videk-kaland-jelentkezes-aprilis-18-ig" target="_blank">tovább</a></p> Sun, 31 Mar 2019 08:42:38 +0000 Lajos 930 at https://agrya.hu Pályázati felhívás 2019 - Kistelepülési műhelytalálkozók szervezése https://agrya.hu/hirek/palyazati-felhivas-2019-kistelepulesi-muhelytalalkozok-szervezese <p>A Fiatal Gazd&aacute;k Magyarorsz&aacute;gi Sz&ouml;vets&eacute;ge &ndash; AGRYA &eacute;s a M&aacute;sodik Hull&aacute;m Vid&eacute;ki Ifj&uacute;s&aacute;gi Sz&ouml;vets&eacute;g &ndash; MHVISZ az elm&uacute;lt &eacute;vek sor&aacute;n t&ouml;bb kistelep&uuml;l&eacute;si ifj&uacute;s&aacute;gi k&ouml;z&ouml;ss&eacute;geket fejlesztő programot szervezett, hajtott v&eacute;gre. Ezek egyfajta &ouml;sszegz&eacute;se a h&aacute;rom &eacute;ves EFOP t&aacute;mogat&aacute;s&uacute; &bdquo;Vid&eacute;ki fiatalok lend&uuml;letben&rdquo; c&iacute;met viselő program.</p> <p>A program r&eacute;szek&eacute;nt, m&aacute;s tev&eacute;kenys&eacute;gek mellett, 5.000 l&eacute;leksz&aacute;m alatti kistelep&uuml;l&eacute;seken &uacute;n. műhelytal&aacute;lkoz&oacute;k lebonyol&iacute;t&aacute;s&aacute;hoz kaphatnak szakmai &eacute;s p&eacute;nzbeli t&aacute;mogat&aacute;st ifj&uacute;s&aacute;gi k&ouml;z&ouml;ss&eacute;gek vagy fiatalokkal foglalkoz&oacute; szervezetek.<br /> A műhelytal&aacute;lkoz&oacute;k olyan kis l&eacute;tsz&aacute;m&uacute; helyi esem&eacute;nyek, amelyek c&eacute;lja az adott telep&uuml;l&eacute;s lehetős&eacute;geinek, kih&iacute;v&aacute;sainak k&ouml;z&ouml;s v&eacute;giggondol&aacute;sa.<br /> A &bdquo;world cafe&rdquo; m&oacute;dszertan seg&iacute;ts&eacute;g&eacute;vel szervezett esem&eacute;nyeken r&eacute;szt vesznek a telep&uuml;l&eacute;si fiatalok mellett a helyi gazdas&aacute;gi, k&ouml;zhatalmi &eacute;s civil k&ouml;z&ouml;ss&eacute;gi k&eacute;pviselők. Az elm&uacute;lt k&eacute;t &eacute;vben k&uuml;l&ouml;nb&ouml;ző telep&uuml;l&eacute;seken 62 esem&eacute;nyre ker&uuml;lt m&aacute;r sor, erős&iacute;tve a helyben &uacute;jszerű m&oacute;dszertanon kereszt&uuml;l a k&ouml;z&ouml;ss&eacute;gi &eacute;lm&eacute;nyt &eacute;s a programba bekapcsol&oacute;d&oacute;k szervezeti kapacit&aacute;sait.</p> <p>A műhelytal&aacute;lkoz&oacute;kat szervező k&ouml;z&ouml;ss&eacute;gek k&eacute;pviselői sz&aacute;m&aacute;ra k&eacute;pz&eacute;sre ker&uuml;l sor. Ezeken elsősorban a szervezeti műk&ouml;d&eacute;st t&aacute;mogat&oacute; egy&eacute;ni k&eacute;szs&eacute;gek fejleszt&eacute;se ker&uuml;l a f&oacute;kuszba. A k&eacute;pz&eacute;s elsődleges c&eacute;lja, hogy az ifj&uacute;s&aacute;gi k&ouml;z&ouml;ss&eacute;gek vezetői, meghat&aacute;roz&oacute; szem&eacute;lyis&eacute;gei felk&eacute;sz&uuml;ltebben, &iacute;gy magabiztosabban tudj&aacute;k feladataikat ell&aacute;tni.<br /> Ezen t&uacute;l a k&eacute;pz&eacute;s seg&iacute;ti az ifj&uacute;s&aacute;gi profil&uacute; szervezetek, k&ouml;z&ouml;ss&eacute;gek egy&uuml;ttműk&ouml;d&eacute;s&eacute;t, az azonos c&eacute;lok&eacute;rt dolgoz&oacute; szervezetek k&ouml;z&ouml;tti szem&eacute;lyi kapcsolatok erős&ouml;d&eacute;s&eacute;t.</p> <p>A p&aacute;ly&aacute;zatra olyan falusi k&ouml;z&ouml;ss&eacute;gek jelentkez&eacute;s&eacute;t v&aacute;rjuk, amelyek<br /> - 5.000 lakosn&aacute;l kisebb l&eacute;leksz&aacute;m&uacute; telep&uuml;l&eacute;sen műk&ouml;dnek,<br /> - tev&eacute;kenys&eacute;g&uuml;kben d&ouml;ntő r&eacute;szben fiatalok vesznek r&eacute;szt vagy<br /> - tev&eacute;kenys&eacute;g&uuml;kkel elsősorban a telep&uuml;l&eacute;s fiataljait sz&oacute;l&iacute;tj&aacute;k meg &eacute;s<br /> - sz&iacute;vesen szervezn&eacute;nek esem&eacute;nyt a telep&uuml;l&eacute;sen &eacute;s<br /> - k&eacute;t fő r&eacute;szv&eacute;tel&eacute;t v&aacute;llalj&aacute;k a projekthez kapcsol&oacute;d&oacute; ingyenes ifj&uacute;s&aacute;gi k&ouml;z&ouml;ss&eacute;gi k&eacute;pz&eacute;sen</p> <p>Nem felt&eacute;tel, hogy bejegyzett egyes&uuml;let legyen a k&ouml;z&ouml;ss&eacute;g!</p> <p>A helyi esem&eacute;nyekn&eacute;l tov&aacute;bbi elv&aacute;r&aacute;sok a k&ouml;vetkezők:<br /> - 30 &eacute;v alatti fiatalok szervez&eacute;s&eacute;ben kell megval&oacute;sulniuk<br /> - legal&aacute;bb 20 főnek kell azokon r&eacute;sztvenni, akik k&ouml;z&uuml;l legal&aacute;bb 10 fő 30 &eacute;v alatti fiatal<br /> - az esem&eacute;ny r&eacute;sztvevői k&ouml;z&ouml;tt kell lennie helyi v&aacute;llalkoz&oacute;nak, k&ouml;z&ouml;ss&eacute;gi vezetőnek, &ouml;nkorm&aacute;nyzati v&aacute;lasztott k&eacute;pviselőnek vagy polg&aacute;rmesternek.</p> <p>A p&aacute;ly&aacute;zaton telep&uuml;l&eacute;senk&eacute;nt egy helyi esem&eacute;ny k&ouml;zvetlen lebonyol&iacute;t&aacute;si k&ouml;lts&eacute;geihez (teremb&eacute;rlet, az esem&eacute;nyhez kapcsol&oacute;d&oacute; vend&eacute;gl&aacute;t&aacute;s) kaphatnak a p&aacute;ly&aacute;z&oacute;k 35.000,- forint t&aacute;mogat&aacute;st. A p&aacute;ly&aacute;zati &ouml;sszeg elsz&aacute;mol&aacute;sa, felhaszn&aacute;l&aacute;sa annak nagys&aacute;grendj&eacute;hez igazodva nem bonyolult, mentes az &ouml;nc&eacute;l&uacute; adminisztr&aacute;ci&oacute;t&oacute;l. &Iacute;gy egy r&ouml;vid tartalmi besz&aacute;mol&oacute;t kell k&eacute;sz&iacute;teni az esem&eacute;nyről mag&aacute;r&oacute;l, abban le&iacute;rva, hogy milyen t&eacute;m&aacute;k mer&uuml;ltek fel &eacute;s azokra milyen v&aacute;laszokat adtak a r&eacute;sztvevők. Ezen t&uacute;l csatolni kell az esem&eacute;ny jelenl&eacute;ti &iacute;v&eacute;t, &ouml;t f&eacute;nyk&eacute;pet az esem&eacute;nyről, amelyen j&oacute;l l&aacute;that&oacute; a r&eacute;sztvevői l&eacute;tsz&aacute;m valamit egy sz&aacute;ml&aacute;kkal al&aacute;t&aacute;masztott &ouml;sszes&iacute;t&eacute;st az esem&eacute;ny k&ouml;lts&eacute;gekről. A t&aacute;mogat&aacute;s a hi&aacute;nytalan dokument&aacute;ci&oacute; beny&uacute;jt&aacute;s&aacute;t k&ouml;vető 10 napon bel&uuml;l &aacute;tutal&aacute;sra ker&uuml;l. K&uuml;l&ouml;n szerződ&eacute;sk&ouml;t&eacute;si vagy elsz&aacute;mol&aacute;si proced&uacute;ra nem nehez&iacute;ti a r&eacute;sztvevők tev&eacute;kenys&eacute;g&eacute;t. A program adminisztr&aacute;ci&oacute;ja k&ouml;zvetlen, szem&eacute;lyes.</p> <p>A program r&eacute;szek&eacute;nt a jelentkezők sz&aacute;m&aacute;t&oacute;l f&uuml;ggően 15-20 helyi esem&eacute;ny szervez&eacute;s&eacute;hez adunk t&aacute;mogat&aacute;st 2019. &eacute;vben. Az esem&eacute;nyeket &aacute;prilis-november k&ouml;z&ouml;tt kell megval&oacute;s&iacute;tani.</p> <p>A k&eacute;pz&eacute;sek időpontja 2019. &aacute;prilis 26-28. &eacute;s augusztus 1-4. A k&eacute;pz&eacute;sek ingyenesek. A r&eacute;sztvevők utaz&aacute;si k&ouml;lts&eacute;geihez k&uuml;l&ouml;n elsz&aacute;mol&aacute;s szerint legfeljebb szem&eacute;lyenk&eacute;nt 6.000,- forint t&aacute;mogat&aacute;st adunk.</p> <p>A p&aacute;ly&aacute;zati űrlap a <a href="http://www.videki-fiatal.hu/virtualis-falu" title="www.videki-fiatal.hu/virtualis-falu">www.videki-fiatal.hu/virtualis-falu</a> &eacute;s az <a href="http://www.agyrya.hu" title="www.agyrya.hu">www.agyrya.hu</a> oldalakr&oacute;l t&ouml;lthető le. A p&aacute;ly&aacute;zati űrlapon kereszt&uuml;l elsősorban a k&ouml;z&ouml;ss&eacute;g műk&ouml;d&eacute;s&eacute;ről szeretn&eacute;nk inform&aacute;ci&oacute;kat kapni. Az űrlapban le&iacute;rtak alapj&aacute;n ker&uuml;lnek kiv&aacute;laszt&aacute;sra a nyertesek.</p> <p>A kit&ouml;lt&ouml;tt, al&aacute;&iacute;rt űrlapot szkennelve, Pdf form&aacute;tumban a <span class="spamspan"><span class="u">muhelytalalkozo</span> [at] <span class="d">agrya [dot] hu</span></span></a> c&iacute;mre kell elk&uuml;ldeni.</p> <p class="rtecenter">&nbsp;</p> <p class="rtecenter"><strong>A p&aacute;ly&aacute;zat beny&uacute;jt&aacute;s&aacute;nak hat&aacute;rideje: 2019. szeptember 16., h&eacute;tfő, 16.00 &oacute;ra</strong></p> <p class="rtecenter"><strong>Tov&aacute;bbi inform&aacute;ci&oacute;, kapcsolat</strong></p> <p class="rtecenter">AGRYA Orsz&aacute;gos Iroda</p> <p class="rtecenter"><span class="spamspan"><span class="u">muhelytalalkozo</span> [at] <span class="d">agrya [dot] hu</span></span>, 06 1 2704874 (munkanapokon 9-17 &oacute;ra k&ouml;z&ouml;tt)</p> <p>&nbsp;</p> <p class="rtecenter">&nbsp;</p> <div class="field field-type-filefield field-field-fokep"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <a href="/hirek/palyazati-felhivas-2019-kistelepulesi-muhelytalalkozok-szervezese" class="imagecache imagecache-thumb_medium imagecache-linked imagecache-thumb_medium_linked"><img src="/sites/default/files/imagecache/thumb_medium/images/news/fiatalok1.jpg" alt="" title="" width="220" height="147" class="imagecache imagecache-thumb_medium"/></a> </div> </div> </div> <div class="field field-type-filefield field-field-downloads-file"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="filefield-file"><img class="filefield-icon field-icon-application-pdf" alt="application/pdf ikon" src="https://dxpvcgy88gl35.cloudfront.net/sites/all/modules/contrib/filefield/icons/application-pdf.png" /><a href="https://dxpvcgy88gl35.cloudfront.net/sites/default/files/downloads/vfp_felhivas__2019.pdf" type="application/pdf; length=213196">vfp_felhivas__2019.pdf</a></div> </div> <div class="field-item even"> <div class="filefield-file"><img class="filefield-icon field-icon-application-msword" alt="application/msword ikon" src="https://dxpvcgy88gl35.cloudfront.net/sites/all/modules/contrib/filefield/icons/x-office-document.png" /><a href="https://dxpvcgy88gl35.cloudfront.net/sites/default/files/downloads/vfp_urlap_2019.doc" type="application/msword; length=238080">vfp_urlap_2019.doc</a></div> </div> </div> </div> <p><a href="https://agrya.hu/hirek/palyazati-felhivas-2019-kistelepulesi-muhelytalalkozok-szervezese" target="_blank">tovább</a></p> Sun, 24 Mar 2019 08:42:46 +0000 Lajos 844 at https://agrya.hu Folytatódnak az AGRYA vidéki életet népszerűsítő programjai https://agrya.hu/hirek/folytatodnak-az-agrya-videki-eletet-nepszerusito-programjai <p>Sajt&oacute;t&aacute;j&eacute;koztat&oacute;n sz&aacute;molt be az AGRYA a &bdquo;Vid&eacute;ki &eacute;let, fiatalok vid&eacute;ken&rdquo; program csomag r&eacute;sz&eacute;t jelentő Vesd bele magad! &eacute;s Vid&eacute;k Kaland program aktualit&aacute;sair&oacute;l.</p> <div class="field field-type-filefield field-field-fokep"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <a href="/hirek/folytatodnak-az-agrya-videki-eletet-nepszerusito-programjai" class="imagecache imagecache-thumb_medium imagecache-linked imagecache-thumb_medium_linked"><img src="/sites/default/files/imagecache/thumb_medium/images/news/vk_staj_201903213_0.jpg" alt="" title="" width="197" height="147" class="imagecache imagecache-thumb_medium"/></a> </div> </div> </div> <p><a href="https://agrya.hu/hirek/folytatodnak-az-agrya-videki-eletet-nepszerusito-programjai" target="_blank">tovább</a></p> Sat, 23 Mar 2019 06:13:35 +0000 Lajos 929 at https://agrya.hu A fiatal gazdák kezében van a vidék jövője – Dr. Nagy István volt a vendégünk https://agrya.hu/hirek/fiatal-gazdak-kezeben-van-videk-jovoje-dr-nagy-istvan-volt-vendegunk <p>A fiatal gazd&aacute;k kez&eacute;ben van a vid&eacute;k j&ouml;vője &ndash; Dr. Nagy Istv&aacute;n volt a vend&eacute;g&uuml;nk</p> <div class="field field-type-filefield field-field-fokep"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <a href="/hirek/fiatal-gazdak-kezeben-van-videk-jovoje-dr-nagy-istvan-volt-vendegunk" class="imagecache imagecache-thumb_medium imagecache-linked imagecache-thumb_medium_linked"><img src="/sites/default/files/imagecache/thumb_medium/images/news/konf_2019_kicsi2.jpg" alt="" title="" width="220" height="147" class="imagecache imagecache-thumb_medium"/></a> </div> </div> </div> <p><a href="https://agrya.hu/hirek/fiatal-gazdak-kezeben-van-videk-jovoje-dr-nagy-istvan-volt-vendegunk" target="_blank">tovább</a></p> Sun, 03 Mar 2019 18:10:43 +0000 Lajos 925 at https://agrya.hu Szakmai tanulmányút agrár hallgatóknak https://agrya.hu/hirek/szakmai-tanulmanyut-agrar-hallgatoknak <p>Az AGRYA a Nemzeti Agr&aacute;rgazdas&aacute;gi Kamar&aacute;val k&ouml;z&ouml;sen ingyenes belf&ouml;ldi szakmai tanulm&aacute;nyutat szervez az agr&aacute;r felsőoktat&aacute;sban tanul&oacute; hallgat&oacute;knak 2019. &aacute;prilis 12-14 k&ouml;z&ouml;tt. A szakmai tanulm&aacute;ny&uacute;tra p&aacute;ly&aacute;zni kell. A jelentkez&eacute;sekn&eacute;l előnyben vannak azok a hallgat&oacute;k, akik olyan int&eacute;zm&eacute;nyből jelentkeznek, ahol műk&ouml;dik Egyetemi Fiatal Gazda Klub.</p> <p> A tanulm&aacute;ny&uacute;ton legfeljebb 30 fő r&eacute;szv&eacute;tele biztos&iacute;tott. A jelentkezők k&ouml;z&uuml;l a Egyetemi Fiatal Gazda Klubok vezetőinek k&ouml;zreműk&ouml;d&eacute;s&eacute;vel v&aacute;lasztja ki a r&eacute;sztvevőket az AGRYA.</p> <p>A tanulm&aacute;ny&uacute;t programja &eacute;rinti főbb &aacute;gazatokat, elsősorban műk&ouml;dő gazdas&aacute;gok, &uuml;zemek megl&aacute;togat&aacute;s&aacute;ra ker&uuml;l sor. &Iacute;gy a programban lesz sz&aacute;nt&oacute;f&ouml;ldi n&ouml;v&eacute;nytermesztő, kert&eacute;szeti &eacute;s &aacute;llatteny&eacute;sztő gazdas&aacute;g is. A program terv el&eacute;rhető a cstolm&aacute;nyban.</p> <p>A megl&aacute;togatand&oacute; &uuml;zemek, gazdas&aacute;gok Szentes &eacute;s Kecskem&eacute;t t&eacute;rs&eacute;g&eacute;ben vannak.</p> <p>A szakmai &uacute;t ingyenes, bele&eacute;rtve a szervezett utaztat&aacute;s, a sz&aacute;ll&aacute;s &eacute;s az &eacute;tkez&eacute;s k&ouml;lts&eacute;geit is.</p> <p>A csoport Budapestről indul k&ouml;z&ouml;sen aut&oacute;busszal &aacute;prilis 12-&eacute;n 10 &oacute;rakor, Budapestre &eacute;rkezik &aacute;prilis 14-&eacute;n 15 &oacute;rakor.</p> <p>A r&eacute;sztvevőktől kiv&aacute;laszt&aacute;suk eset&eacute;n 5.000, forint regisztr&aacute;ci&oacute;s d&iacute;jat k&eacute;r az AGRYA, amely a szakmai &uacute;t kezdet&eacute;n helyben visszafizet&eacute;sre ker&uuml;l. A regisztr&aacute;ci&oacute;s d&iacute;j c&eacute;lja kiz&aacute;r&oacute;lag a r&eacute;szv&eacute;teli sz&aacute;nd&eacute;k megerős&iacute;t&eacute;se! Aki jelentkezik &eacute;s kiv&aacute;laszt&aacute;sra ker&uuml;l, az &eacute;rjen is oda a szakmai &uacute;tra!</p> <p> A szakmai tanulm&aacute;ny&uacute;tra a <a href="https://agrya.hu/szakmai-tanulmanyut-agrar-hallgatoknak">P&aacute;ly&aacute;zati Űrlap</a> kit&ouml;lt&eacute;s&eacute;vel lehet jelentkezni.</p> <p> Jelentkez&eacute;si hat&aacute;ridő: 2019. m&aacute;rcius 14. cs&uuml;t&ouml;rt&ouml;k 14.00 &oacute;ra<br /> Eredm&eacute;nyhirdet&eacute;s: 2019. m&aacute;rcius 21.</p> <p> Tov&aacute;bbi inform&aacute;ci&oacute;:<br /> AGRYA Orsz&aacute;gos Iroda 06 1 270 4874 <span class="spamspan"><span class="u">callcenter</span> [at] <span class="d">agrya [dot] hu</span></span></p> <div class="field field-type-filefield field-field-fokep"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <a href="/hirek/szakmai-tanulmanyut-agrar-hallgatoknak" class="imagecache imagecache-thumb_medium imagecache-linked imagecache-thumb_medium_linked"><img src="/sites/default/files/imagecache/thumb_medium/images/news/ss_fiatalok_2.jpg" alt="" title="" width="198" height="147" class="imagecache imagecache-thumb_medium"/></a> </div> </div> </div> <p><a href="https://agrya.hu/hirek/szakmai-tanulmanyut-agrar-hallgatoknak" target="_blank">tovább</a></p> Thu, 28 Feb 2019 13:33:26 +0000 Lajos 924 at https://agrya.hu T-Systems – AGRYA partnerség az innovatív magyar mezőgazdaságért https://agrya.hu/hirek/t-systems-agrya-partnerseg-az-innovativ-magyar-mezogazdasagert <p>A 2019. febru&aacute;r 22-&eacute;n tartott orsz&aacute;gos Fiatal Gazda Konferencia keret&eacute;ben partners&eacute;gi meg&aacute;llapod&aacute;st &iacute;rt al&aacute; a Fiatal Gazd&aacute;k Magyarorsz&aacute;gi Sz&ouml;vets&eacute;ge - AGRYA &eacute;s a T-Systems Magyarorsz&aacute;g Zrt.</p> <div class="field field-type-filefield field-field-fokep"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <a href="/hirek/t-systems-agrya-partnerseg-az-innovativ-magyar-mezogazdasagert" class="imagecache imagecache-thumb_medium imagecache-linked imagecache-thumb_medium_linked"><img src="/sites/default/files/imagecache/thumb_medium/images/news/agrya_t-systems_5-hpgy.jpg" alt="" title="" width="220" height="147" class="imagecache imagecache-thumb_medium"/></a> </div> </div> </div> <p><a href="https://agrya.hu/hirek/t-systems-agrya-partnerseg-az-innovativ-magyar-mezogazdasagert" target="_blank">tovább</a></p> Fri, 22 Feb 2019 04:49:45 +0000 Lajos 919 at https://agrya.hu Felhívás - Vetőmag csomagok kisgyerekes családoknak https://agrya.hu/hirek/felhivas-vetomag-csomagok-kisgyerekes-csaladoknak <p>A JELENTKEZ&Eacute;ST LEZ&Aacute;RTUK!</p> <p>A Fiatal Gazd&aacute;k Magyarorsz&aacute;gi Sz&ouml;vets&eacute;ge - AGRYA kert&eacute;szked&eacute;st kedvelő kisgyerekes csal&aacute;doknak elind&iacute;tja a Vesd bele magad! Programot. Ennek, a jelenleg k&iacute;s&eacute;rleti programnak a keret&eacute;ben ingyenesen orsz&aacute;gosab 1000 vetőmag csomagot ig&eacute;nyelhetnek a 6-12 &eacute;ves gyerekek &eacute;s csal&aacute;djuk.</p> <div class="field field-type-filefield field-field-fokep"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <a href="/hirek/felhivas-vetomag-csomagok-kisgyerekes-csaladoknak" class="imagecache imagecache-thumb_medium imagecache-linked imagecache-thumb_medium_linked"><img src="/sites/default/files/imagecache/thumb_medium/images/news/kislany_zoldseggel_kicsi.jpg" alt="" title="" width="220" height="147" class="imagecache imagecache-thumb_medium"/></a> </div> </div> </div> <div class="field field-type-filefield field-field-downloads-file"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="filefield-file"><img class="filefield-icon field-icon-application-pdf" alt="application/pdf ikon" src="https://dxpvcgy88gl35.cloudfront.net/sites/all/modules/contrib/filefield/icons/application-pdf.png" /><a href="https://dxpvcgy88gl35.cloudfront.net/sites/default/files/downloads/vbm_felhivas_2019_orszagos.pdf" type="application/pdf; length=326422">vbm_felhivas_2019_orszagos.pdf</a></div> </div> </div> </div> <p><a href="https://agrya.hu/hirek/felhivas-vetomag-csomagok-kisgyerekes-csaladoknak" target="_blank">tovább</a></p> Wed, 16 Jan 2019 14:06:43 +0000 Lajos 913 at https://agrya.hu Megújuló agrárium - Fiatal Gazda Konferencia - február 22. https://agrya.hu/hirek/megujulo-agrarium-fiatal-gazda-konferencia-februar-22 <p>Az AGRYA szok&aacute;sosan febru&aacute;r utols&oacute; p&eacute;ntekj&eacute;n, &iacute;gy az az idei &eacute;vben fenru&aacute;r 22-&eacute;n tartja az &eacute;ves konferenci&aacute;j&aacute;t. A konferenci&aacute;t Dr. Nagy Istv&aacute;n miniszter &uacute;r nyitja meg.&nbsp;</p> <div class="field field-type-filefield field-field-fokep"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <a href="/hirek/megujulo-agrarium-fiatal-gazda-konferencia-februar-22" class="imagecache imagecache-thumb_medium imagecache-linked imagecache-thumb_medium_linked"><img src="/sites/default/files/imagecache/thumb_medium/images/news/fiatal_gazda_prortek_6.jpg" alt="" title="" width="220" height="147" class="imagecache imagecache-thumb_medium"/></a> </div> </div> </div> <div class="field field-type-filefield field-field-downloads-file"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="filefield-file"><img class="filefield-icon field-icon-application-pdf" alt="application/pdf ikon" src="https://dxpvcgy88gl35.cloudfront.net/sites/all/modules/contrib/filefield/icons/application-pdf.png" /><a href="https://dxpvcgy88gl35.cloudfront.net/sites/default/files/downloads/fgk_2019_program_web_0.pdf" type="application/pdf; length=1169157">fgk_2019_program_web.pdf</a></div> </div> </div> </div> <p><a href="https://agrya.hu/hirek/megujulo-agrarium-fiatal-gazda-konferencia-februar-22" target="_blank">tovább</a></p> Wed, 16 Jan 2019 08:53:50 +0000 Lajos 910 at https://agrya.hu Sajtótájékoztató - Január 17. - Vidéki élet, fiatalok vidéken https://agrya.hu/hirek/sajtotajekoztato-januar-17-videki-elet-fiatalok-videken <p>A Fiatal Gazd&aacute;k Magyarorsz&aacute;gi Sz&ouml;vets&eacute;ge &ndash; AGRYA partnereivel, t&aacute;mogat&oacute;ival egy&uuml;ttműk&ouml;dve elind&iacute;tja a &bdquo;Vid&eacute;k &eacute;let, fiatalok vid&eacute;ken&rdquo; programcsomagot. Ebben h&aacute;rom program kapott helyet. &Iacute;gy a Vesd bele magad!</p> <div class="field field-type-filefield field-field-fokep"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <a href="/hirek/sajtotajekoztato-januar-17-videki-elet-fiatalok-videken" class="imagecache imagecache-thumb_medium imagecache-linked imagecache-thumb_medium_linked"><img src="/sites/default/files/imagecache/thumb_medium/images/news/fiatalok_csoport2.jpg" alt="" title="" width="220" height="147" class="imagecache imagecache-thumb_medium"/></a> </div> </div> </div> <div class="field field-type-filefield field-field-downloads-file"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="filefield-file"><img class="filefield-icon field-icon-application-pdf" alt="application/pdf ikon" src="https://dxpvcgy88gl35.cloudfront.net/sites/all/modules/contrib/filefield/icons/application-pdf.png" /><a href="https://dxpvcgy88gl35.cloudfront.net/sites/default/files/downloads/sajtomeghivo_vefv_2019_0107_0.pdf" type="application/pdf; length=354284">sajtomeghivo_vefv_2019_0107.pdf</a></div> </div> </div> </div> <p><a href="https://agrya.hu/hirek/sajtotajekoztato-januar-17-videki-elet-fiatalok-videken" target="_blank">tovább</a></p> Sun, 13 Jan 2019 15:46:02 +0000 Lajos 899 at https://agrya.hu Konferencia - november 16 - „Növényvédelmi szabályozás – Termelői kihívások - Gyakorlatok Közép-Kelet-Európából” https://agrya.hu/hirek/konferencia-november-16-novenyvedelmi-szabalyozas-termeloi-kihivasok-gyakorlatok-kozep-kelet-e <p>N&ouml;v&eacute;nyv&eacute;delmi konferencia fiatal gazd&aacute;knak november 16-&aacute;n, Lajosmizs&eacute;n! A n&ouml;v&eacute;nyv&eacute;dőszer szab&aacute;lyoz&aacute;s &aacute;talakul&aacute;sa, a hat&oacute;anyag kivon&aacute;sok komoly feladat el&eacute; &aacute;ll&iacute;tj&aacute;k a gazd&aacute;lkod&oacute;kat. A rendezv&eacute;ny t&eacute;m&aacute;ja &iacute;gy elsősorban arra f&oacute;kusz&aacute;l, hogy hogyan siker&uuml;l ezt az &uacute;j helyzetet megoldani a Magyarorsz&aacute;gon illetve a k&ouml;rnyező orsz&aacute;gokban.</p> <p>A rendezv&eacute;ny r&eacute;szletes programja el&eacute;rhető <a href="https://agrya.hu/sites/default/files/downloads/konf_program_kulon.pdf">ITT</a>. A rendezv&eacute;nyhez 2.000 forint regisztr&aacute;ci&oacute;s d&iacute;j kapcsol&oacute;dik, amely tartalmazza az &ouml;sszes helyben felmer&uuml;lő k&ouml;lts&eacute;get, &iacute;gy az &eacute;tkez&eacute;s k&ouml;lts&eacute;geit is.<br /> A jelentkezni a <a href="https://agrya.hu/fiatal-gazda-novenyvedelmi-konferencia">IDE</a>&nbsp; kattintva az AGRYA weboldal&aacute;n levő elektronikus jelentkez&eacute;si lap kit&ouml;lt&eacute;s&eacute;vel lehet 2018. okt&oacute;ber 31-ig.</p> <div class="field field-type-filefield field-field-fokep"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <a href="/hirek/konferencia-november-16-novenyvedelmi-szabalyozas-termeloi-kihivasok-gyakorlatok-kozep-kelet-e" class="imagecache imagecache-thumb_medium imagecache-linked imagecache-thumb_medium_linked"><img src="/sites/default/files/imagecache/thumb_medium/images/news/permetezes.jpg" alt="" title="" width="220" height="128" class="imagecache imagecache-thumb_medium"/></a> </div> </div> </div> <div class="field field-type-filefield field-field-downloads-file"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="filefield-file"><img class="filefield-icon field-icon-application-pdf" alt="application/pdf ikon" src="https://dxpvcgy88gl35.cloudfront.net/sites/all/modules/contrib/filefield/icons/application-pdf.png" /><a href="https://dxpvcgy88gl35.cloudfront.net/sites/default/files/downloads/konf_program_kulon.pdf" type="application/pdf; length=141739">konf_program_kulon.pdf</a></div> </div> </div> </div> <p><a href="https://agrya.hu/hirek/konferencia-november-16-novenyvedelmi-szabalyozas-termeloi-kihivasok-gyakorlatok-kozep-kelet-e" target="_blank">tovább</a></p> Sun, 14 Oct 2018 08:32:42 +0000 Lajos 864 at https://agrya.hu Felmérés - Információszerzés és döntéstámogatás az agráriumban https://agrya.hu/hirek/felmeres-informacioszerzes-es-dontestamogatas-az-agrariumban <p>Megh&iacute;v&oacute; orsz&aacute;gos felm&eacute;r&eacute;sre &eacute;rt&eacute;kes aj&aacute;nd&eacute;kokkal &eacute;s &eacute;rdekes inform&aacute;ci&oacute;kkal.</p> <p>Az AgroStrat&eacute;ga 2018-ban m&aacute;r hetedik alkalommal ind&iacute;tja &uacute;tj&aacute;ra azt a kutat&aacute;st, melynek k&eacute;rdő&iacute;ve a mezőgazdas&aacute;gi termel&eacute;st hivat&aacute;sszerűen, azaz &aacute;rutermel&eacute;s c&eacute;lj&aacute;b&oacute;l folytat&oacute; egy&eacute;ni gazd&aacute;lkod&oacute;k, c&eacute;gvezetők szakmai inform&aacute;ci&oacute;szerz&eacute;si szok&aacute;saival, valamint j&ouml;vők&eacute;p&eacute;vel kapcsolatos k&eacute;rd&eacute;seket tartalmaz. Az orsz&aacute;gos felm&eacute;r&eacute;snek id&eacute;n is szakmai partnere az AGRYA (Fiatal Gazd&aacute;k Magyarorsz&aacute;gi Sz&ouml;vets&eacute;ge), a GOSZ (Gabonatermesztők Orsz&aacute;gos Sz&ouml;vets&eacute;ge) &eacute;s &uacute;j partnerk&eacute;nt a M&Aacute;SZ (Magyar &Aacute;llatteny&eacute;sztők Sz&ouml;vets&eacute;ge). E h&aacute;rom szakmai szervezet mellett az AGR&Aacute;RIN, az AGRISK, az AGROFIL, a HARDI, a NUFARM, a RAPOOL, a SAATEN-UNION &eacute;s a YARA is t&aacute;mogatja a kezdem&eacute;nyez&eacute;st.</p> <p>V&aacute;laszaival most &Ouml;n is hozz&aacute;j&aacute;rulhat ahhoz, hogy a j&ouml;vőben k&ouml;nnyebb&eacute; &eacute;s gyorsabb&aacute; v&aacute;ljon a szakmai inform&aacute;ci&oacute;k el&eacute;r&eacute;se.</p> <p>K&eacute;rj&uuml;k, hogy a k&eacute;rdő&iacute;v kit&ouml;lt&eacute;s&eacute;hez kattintson ide (vagy a linket m&aacute;solja be a b&ouml;ng&eacute;szőj&eacute;be): <a href="http://www.surveymonkey.com/r/kutatas">http://www.surveymonkey.com/r/kutatas</a></p> <p>Az AgroStrat&eacute;ga orsz&aacute;gos felm&eacute;r&eacute;s&eacute;ben r&eacute;sztvevő első 1000 k&eacute;rdő&iacute;vkit&ouml;ltő, aki megadja nev&eacute;t &eacute;s el&eacute;rhetős&eacute;geit, a szakmai d&ouml;nt&eacute;sek megalapoz&aacute;s&aacute;t seg&iacute;tő, &eacute;rt&eacute;kes aj&aacute;nd&eacute;kot kap.</p> <p>Amennyiben a k&eacute;rdő&iacute;v v&eacute;g&eacute;n megadja nev&eacute;t &eacute;s el&eacute;rhetős&eacute;g&eacute;t, a piackutat&aacute;s lez&aacute;r&aacute;s&aacute;t &eacute;s ki&eacute;rt&eacute;kel&eacute;s&eacute;t k&ouml;vetően (v&aacute;rhat&oacute;an okt&oacute;berben) a szervezők eljuttatnak &Ouml;nnek egy &ouml;sszefoglal&oacute;t, &iacute;gy &Ouml;n első k&eacute;zből t&aacute;j&eacute;koz&oacute;dhat a felm&eacute;r&eacute;s eredm&eacute;nyeiről.</p> <p>A k&eacute;rdő&iacute;v kit&ouml;lt&eacute;s&eacute;nek hat&aacute;rideje: 2018. szeptember 16.</p> <p>V&eacute;lem&eacute;nye fontos, sz&aacute;m&iacute;tunk az egy&uuml;ttműk&ouml;d&eacute;s&eacute;re. K&ouml;sz&ouml;nj&uuml;k.</p> <p>&nbsp;</p> <div class="field field-type-filefield field-field-fokep"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <a href="/hirek/felmeres-informacioszerzes-es-dontestamogatas-az-agrariumban" class="imagecache imagecache-thumb_medium imagecache-linked imagecache-thumb_medium_linked"><img src="/sites/default/files/imagecache/thumb_medium/images/news/tn4-marketing.png.jpg" alt="" title="" width="220" height="139" class="imagecache imagecache-thumb_medium"/></a> </div> </div> </div> <p><a href="https://agrya.hu/hirek/felmeres-informacioszerzes-es-dontestamogatas-az-agrariumban" target="_blank">tovább</a></p> Wed, 05 Sep 2018 11:30:06 +0000 Lajos 842 at https://agrya.hu Szigetközi Gulyahajtás - április 27., Dunaszeg https://agrya.hu/hirek/szigetkozi-gulyahajtas-aprilis-27-dunaszeg <p>Az AGRYA szervez&eacute;s&eacute;ben ism&eacute;t sor ker&uuml;lt a Szigetk&ouml;zi Gulyahajt&aacute;s elnevez&eacute;sű mezőgazdas&aacute;g, vid&eacute;k f&oacute;kusz&uacute; csal&aacute;di felsztiv&aacute;lra Dunaszegen. Az esem&eacute;nyen t&ouml;bb, mint 3000 vend&eacute;g fordult meg. Fot&oacute;k el&eacute;rhetők az esem&eacute;nyről itt: <a href="https://www.facebook.com/pg/gulyahajtas/photos/?tab=album&amp;album_id=911597915681715" title="https://www.facebook.com/pg/gulyahajtas/photos/?tab=album&amp;album_id=911597915681715">https://www.facebook.com/pg/gulyahajtas/photos/?tab=album&amp;album_id=91159...</a></p> <div class="field field-type-filefield field-field-fokep"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <a href="/hirek/szigetkozi-gulyahajtas-aprilis-27-dunaszeg" class="imagecache imagecache-thumb_medium imagecache-linked imagecache-thumb_medium_linked"><img src="/sites/default/files/imagecache/thumb_medium/images/news/gulyahajtas_24-hpgy.jpg" alt="" title="" width="220" height="147" class="imagecache imagecache-thumb_medium"/></a> </div> </div> </div> Wed, 09 May 2018 10:11:01 +0000 Lajos 839 at https://agrya.hu Sajtóbeszélgetés - Fiatal gazdák – vidékfejlesztési támogatások – finanszírozás https://agrya.hu/hirek/sajtobeszelgetes-fiatal-gazdak-videkfejlesztesi-tamogatasok-finanszirozas <p>&bdquo;Fiatal gazd&aacute;k &ndash; vid&eacute;kfejleszt&eacute;si t&aacute;mogat&aacute;sok &ndash; finansz&iacute;roz&aacute;s&rdquo; c&iacute;mmel sajt&oacute;besz&eacute;lget&eacute;st szervezett az AGRYA 2018. m&aacute;rcius 28-&aacute;n Budapesten. Az esem&eacute;nyen r&eacute;sztvett Kis Mikl&oacute;s Zsolt, &aacute;llamtitk&aacute;r Minisztereln&ouml;ks&eacute;g, Agr&aacute;r-vid&eacute;kfejleszt&eacute;s&eacute;rt felelős &aacute;llamtitk&aacute;rs&aacute;g, Herczegh Andr&aacute;s, &uuml;gyvezető<br /> Agr&aacute;r-V&aacute;llalkoz&aacute;si Hitelgarancia Alap&iacute;tv&aacute;ny &eacute;s Weisz Mikl&oacute;s, t&aacute;rseln&ouml;k Fiatal Gazd&aacute;k Magyarorsz&aacute;gi Sz&ouml;vets&eacute;ge r&eacute;sz&eacute;ről. Az esem&eacute;ny t&eacute;m&aacute;i a k&ouml;vetkezők voltak:</p> <p>A fiatal gazd&aacute;k t&aacute;mogat&aacute;sa a Vid&eacute;kfejleszt&eacute;si Programban &ndash; eddigi eredm&eacute;nyek &eacute;s ami m&eacute;g v&aacute;rhat&oacute;</p> <p>P&eacute;nz&uuml;gyi eszk&ouml;z&ouml;k &ndash; finansz&iacute;roz&aacute;s &ndash; indul&oacute; v&aacute;llalkoz&aacute;sok</p> <p>Nemzeti minimum az agr&aacute;r-nemzed&eacute;kv&aacute;lt&aacute;s&eacute;rt &ndash; az AGRYA finansz&iacute;roz&aacute;shoz, t&aacute;mogat&aacute;sokhoz kapcsol&oacute;d&oacute; javaslatai</p> <p>Az esem&eacute;nnyel kapcsolatos sajt&oacute;k&ouml;zlem&eacute;ny el&eacute;rhető a csatolm&aacute;nyban.</p> <div class="field field-type-filefield field-field-fokep"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <a href="/hirek/sajtobeszelgetes-fiatal-gazdak-videkfejlesztesi-tamogatasok-finanszirozas" class="imagecache imagecache-thumb_medium imagecache-linked imagecache-thumb_medium_linked"><img src="/sites/default/files/imagecache/thumb_medium/images/news/staj_0328.jpg" alt="" title="" width="196" height="147" class="imagecache imagecache-thumb_medium"/></a> </div> </div> </div> <div class="field field-type-filefield field-field-downloads-file"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="filefield-file"><img class="filefield-icon field-icon-application-pdf" alt="application/pdf ikon" src="https://dxpvcgy88gl35.cloudfront.net/sites/all/modules/contrib/filefield/icons/application-pdf.png" /><a href="https://dxpvcgy88gl35.cloudfront.net/sites/default/files/downloads/sajtokozlemeny_2018_03_28.pdf" type="application/pdf; length=165833">sajtokozlemeny_2018_03_28.pdf</a></div> </div> </div> </div> <p><a href="https://agrya.hu/hirek/sajtobeszelgetes-fiatal-gazdak-videkfejlesztesi-tamogatasok-finanszirozas" target="_blank">tovább</a></p> Tue, 03 Apr 2018 03:55:37 +0000 Lajos 829 at https://agrya.hu Kedvezmények közvetlenül a felhasználóknak! Arassa le Ön is a hasznot a Bayer-rel! https://agrya.hu/blog/kedvezmenyek-kozvetlenul-felhasznaloknak-arassa-le-hasznot-bayer-rel <div class="field field-type-filefield field-field-fokep"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <a href="/blog/kedvezmenyek-kozvetlenul-felhasznaloknak-arassa-le-hasznot-bayer-rel" class="imagecache imagecache-thumb_medium imagecache-linked imagecache-thumb_medium_linked"><img src="https://dxpvcgy88gl35.cloudfront.net/sites/default/files/imagecache/thumb_medium/images/blog/gazda_haszna.jpg" alt="" title="" width="220" height="126" class="imagecache imagecache-thumb_medium"/></a> </div> </div> </div> <p>Azonnal bev&aacute;lthat&oacute; &aacute;rkedvezm&eacute;ny, vagy szakmai aj&aacute;nlatok k&ouml;z&uuml;l v&aacute;laszthat, ha regisztr&aacute;l a <a href="http://www.gazdahaszna.hu" title="www.gazdahaszna.hu">www.gazdahaszna.hu</a> oldalon &eacute;s r&eacute;szt vesz a Bayer 2018. febru&aacute;r 5-&eacute;n indul&oacute; nagyszab&aacute;s&uacute; akci&oacute;j&aacute;ban.</p> <p><a href="https://agrya.hu/blog/kedvezmenyek-kozvetlenul-felhasznaloknak-arassa-le-hasznot-bayer-rel" target="_blank">tovább</a></p> Fri, 23 Mar 2018 04:30:59 +0000 Lajos 828 at https://agrya.hu Bayer – AGRYA összefogás született az innovatív magyar mezőgazdaságért https://agrya.hu/hirek/bayer-agrya-osszefogas-szuletett-az-innovativ-magyar-mezogazdasagert <p>Strat&eacute;giai partners&eacute;gi meg&aacute;llapod&aacute;st &iacute;rt al&aacute; a Fiatal Gazd&aacute;k Magyarorsz&aacute;gi Sz&ouml;vets&eacute;ge - AGRYA &eacute;s a Bayer Hung&aacute;ria Kft. Egy&uuml;ttműk&ouml;d&eacute;s&uuml;k arra a felismer&eacute;sre &eacute;p&uuml;l, hogy a fiatal gazd&aacute;lkod&oacute;k &aacute;ltal ir&aacute;ny&iacute;tott versenyk&eacute;pes, hosszabb t&aacute;von fejlődni tud&oacute; gazdas&aacute;gok műk&ouml;d&eacute;se ig&eacute;nyli az &uacute;j, innovat&iacute;v technol&oacute;giai megold&aacute;sokat.</p> <div class="field field-type-filefield field-field-fokep"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <a href="/hirek/bayer-agrya-osszefogas-szuletett-az-innovativ-magyar-mezogazdasagert" class="imagecache imagecache-thumb_medium imagecache-linked imagecache-thumb_medium_linked"><img src="/sites/default/files/imagecache/thumb_medium/images/news/bayer_alairas1.jpg" alt="" title="" width="196" height="147" class="imagecache imagecache-thumb_medium"/></a> </div> </div> </div> <div class="field field-type-filefield field-field-downloads-file"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="filefield-file"><img class="filefield-icon field-icon-image-jpeg" alt="image/jpeg ikon" src="https://dxpvcgy88gl35.cloudfront.net/sites/all/modules/contrib/filefield/icons/image-x-generic.png" /><a href="https://dxpvcgy88gl35.cloudfront.net/sites/default/files/downloads/ap1290501.jpg" type="image/jpeg; length=5797614">ap1290501.jpg</a></div> </div> </div> </div> <p><a href="https://agrya.hu/hirek/bayer-agrya-osszefogas-szuletett-az-innovativ-magyar-mezogazdasagert" target="_blank">tovább</a></p> Wed, 07 Mar 2018 10:26:39 +0000 Lajos 827 at https://agrya.hu Tisztújítás az AGRYA-ban https://agrya.hu/hirek/tisztujitas-az-agrya-ban <p>Az AGRYA Orsz&aacute;gos Gyűl&eacute;se 2016-ban d&ouml;nt&ouml;tt a vezető test&uuml;letek fiatal&iacute;t&aacute;s&aacute;nak menetrendj&eacute;ről. Ennek első &aacute;llom&aacute;sak&eacute;nt Vrancsik Andr&aacute;s &eacute;s Szak&aacute;cs Roland eln&ouml;ks&eacute;gi tagok adt&aacute;k &aacute;t a hely&uuml;ket ifjabb koll&eacute;g&aacute;inknak, Hegedűs Zsoltnak &eacute;s Barcza Bal&aacute;zsnak. A k&eacute;t lek&ouml;sz&ouml;nő tiszts&eacute;gviselő az alap&iacute;t&oacute;i gener&aacute;ci&oacute;hoz tartozik.</p> <div class="field field-type-filefield field-field-fokep"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <a href="/hirek/tisztujitas-az-agrya-ban" class="imagecache imagecache-thumb_medium imagecache-linked imagecache-thumb_medium_linked"><img src="/sites/default/files/imagecache/thumb_medium/images/news/bandi_roli.jpg" alt="" title="" width="142" height="147" class="imagecache imagecache-thumb_medium"/></a> </div> </div> </div> <p><a href="https://agrya.hu/hirek/tisztujitas-az-agrya-ban" target="_blank">tovább</a></p> Wed, 07 Mar 2018 10:21:32 +0000 Lajos 826 at https://agrya.hu