2014. január 1-jével minden akadály elhárult a mezőgazdasági célú termálvíz használat fejlesztése elől

Három év után lezárult a termálvíz használattal kapcsolatos jogszabály változtatási munka. A mezőgazdászok, különösen a kertészek számára minden szempontból kedvező, de a környezeti fenntarthatóságot is támogató jogszabályok léptek hatályba 2014. január 1-jétől.

A Fiatal Gazdák Magyarországi Szövetsége - AGRYA 2011. tavaszától intenzíven foglalkozott a mezőgazdasági termálvíz használattal és annak gazdák számára hátrányos jogszabályi környezetének magváltoztatásával. Még az előző kormányzat utolsó intézkedéseinek eredményeként 2012. decemberében gyakorlatilag megszűnt volna mezőgazdasági célú termálvíz használat. Ezt a katasztrófával fenyegető helyzetet sikerült elhárítania a Kormányzatnak az elmúlt évek konfliktusoktól sem mentes jogszabály módosítási munkájával.


A múlt év utolsó napján megjelent átfogó, a termálvíz használatra vonatkozó végrehajtási rendeleteket módosító jogszabály csomag olyan kedvező helyzetet teremtett a mezőgazdasági célú termálvíz használatban, amilyenre nem volt példa a rendszerváltás óta. A módosítások ráadásul olyan megoldásokat, ösztönzőket  tartalmaznak, amelyek a természeti állapot fenntartását és az okszerű erőforrás felhasználást támogatják. A főbb módosítások többek között a következők.
A használt termálvíz elhelyezésre szolgáló felszíni létesítmények ("termáltavak") helyzetét rendezték, az azokban zajló víztisztítás során előtérbe kerülnek a természet közeli megoldások.
Átalakították a kibocsátott termálvízben meglevő egyes anyagok határérték számítási rendszerét, mértékét. A határértékek elérésére rendelkezésre álló határidő 2015-ről 2027-re módosult. Ugyaneddig az időpontig kell várhatóan elérnie a víztesteknek az EU előírások szerinti jó állapotot.
Felülvizsgálatra kerülnek a termálvíz használattal érintett Natura 2000 besorolású területeket érintő kötelezettségek.
Csökkentek a bírság tételek és a gazdák által fizetendő un. vízkészlet járulék is.
Az új szabályozás a bányajáradék mértékének számításán keresztül ösztönzően hat a több lépcsős, a jelenleginél hatékonyabb termálvíz felhasználásra. Ez csökkentheti a kitermelt termálvíz mennyiségét.

A jogszabály módosítások előkészítését végző minisztériumi bizottságban az AGRYA munkatársai képviselték a mezőgazdasági célú termálvíz használókat, a gazdákat. Belülről is látva a jelenlegi jogszabály módosításhoz vezető folyamatot kijelenthető, hogy példa értékű volt az agrárkormányzat nyitottsága a szakmai szervezettől érkező kezdeményezésekre. Ez a nyitottság kellett ahhoz, hogy az elmúlt évtizedek tényekkel kellően alá nem támasztott életidegen, a gazdasági realitásokat figyelembe nem vevő öncélú környezetvédelmi szabályozási logikáját sikerült megváltoztatni. A Fiatal Gazdák szerint jó kompromisszum született a mostani jogszabályokkal.

A Fiatal Gazdák bíznak abban, hogy az új jogszabályok hatályba lépésével egyidejűleg -a termálvíz használatot is érintően- átalakuló vízügyi hatósági intézmény rendszer döntéseivel is követi a jogszabályokkal kijelöl irányt. Sajnálatos volt tapasztalni az elmúlt időszakban, hogy a jogszabály módosításokat a hatósági munkában, az egyedi döntéseknél a közigazgatás eljárás minden eszközével igyekeztek visszarendezni. A megújuló, átalakuló intézményi rendszerben lehetőség van a gondolkodás, a hozzáállás megújítására is.

Az új jogszabályi környezet, a 2014-2020 közötti időszak specializált EU támogatásaival együtt egyértelmű fejlődési pályát biztosíthat a magyar mezőgazdaság, elsősorban a hajtatásos kertészet fejlesztéséhez, a foglalkoztatás növeléséhez, a beruházásokhoz.

A Fiatal Gazdák köszönetüket nyilvánítják az agrárkormányzatnak a szakmai érvekre, a gazdák igényeire nyitott, konfliktusokat is felvállaló, de egyértelműen a hosszú távú megoldást kereső magatartásáért.

Kapcsolódó dokumentumok

sajtokozlemeny_temal_joszabaly_modositas_2014_fin.pdf 139.85 kB pdf
Nyomtatóbarát változatPDF változat