Csoda a Soroksári úton? Nem várt, kedvező fordulat a fiatal gazda újrapontozás ügyben?

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (MVH) 2013. január 9-én közlemény hozott nyilvánosságra a fiatal gazda újrapontozás ügyben. Ennek tartalma arra utal, hogy az MVH az eddigiekkel ellentétben végrehajtja a Kúria, immáron általános érvényűvé vált határozatát és kifizeti a pénzt a nyerteseknek. Erre utal a közlemény alábbi része.

"A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal az ügy kapcsán az eddigiekben is hangsúlyozta elkötelezettségét a jogszabályi előírások érvényre juttatása, illetőleg a bíróság által hozott határozatok maradéktalan végrehajtása iránt. Magától értetődő, hogy a jelen körülmények között a Hivatal haladéktalanul megteszi a szükséges eljárási intézkedéseket annak érdekében, hogy valamennyi érintett gazda, aki a támogatásra jogosult, az erről szóló döntést kézhez kapja."

Az AGRYA bízik benne, hogy ez azt jelenti, hogy mind a 78 sérelmet szenvedett fiatal gazda a napokban arról kap határozatot, hogy megkapja a 2010-ben már jogerősen megítélt támogatását. A közlemény más részei miatt van ebben a kérdésben bizonytalanság.
Az MVH közleményében azt írja:

"A Kúria most tette közzé azon elvi határozatát, amely általános érvénnyel rögzíti, hogy a szóban forgó támogatási kérelmek értékelése, hatósági elbírálása kapcsán jogszabálysértés nem állapítható meg. A folyamat teljes felülvizsgálata tehát most jutott nyugvópontra, ezzel elhárultak a jogi akadályok a támogatásra jogosultak igényének kielégítése elöl."

Az MVH közleményének fenti megállapítása önellentmondást tartalmaz. Ha Kúria szerint nem követtek el jogsértést az újrapontozással, akkor miért teljesíti az igényeket, amelyek amiatt keletkeztek, mert elvették egyes fiatal gazdáktól a megítélt támogatást?
A valóság, a tények, mint sok más ügyben itt is más, mint az amit az MVH állít. A Kúria több ítéletében megállapította azt, hogy az MVH törvénysértő módon járt el. Emiatt van olyan ügy, ahol már a kifizetés szakaszába jutott a korábban elvont támogatás. A Kúria ítéletei alapján a jogsértés abban van, hogy az MVH nem tudja tételesen igazolni a határozatai indokolásában, hogy milyen törvénysértés történt az első, támogatást megállapító MVH határozat kiadása során. Mivel nincs igazolható törvénysértés, nincs ok arra, hogy a határozatokat visszavonják. Ezen túl arra is rámutat a Kúria, hogy az MVH eljárása veszélyezteti a jogbiztonságot.

Bízunk benne, hogy a most kiadott MVH közlemény arra utal, hogy ezt az ügyet, beismerve a 2010-ben elkövetett hibát végre megnyugtatóan rendezni kívánják. A helyzet tisztázása miatt megkerestük Palkovics Péter urat és a VM illetékeseit. Arra várjuk a választ, hogy a közlemény alapján mind a 78 sérelmet szenvedett fiatal gazda megkapja-e a támogatását.
Az ügyben kiadott MVH határozatok egyformák, ha egy elbukik a jogi felülvizsgálaton, akkor elbukott mindegyik. Ráadásul a Kúria az elvi határozatában azon indokokat ismétli meg, amely abban az ügyben is szerepel, ahol már a korábban elvett támogatás kifizetése van folyamatban. Így az AGRYA álláspontja szerint nincs más korrekt megoldás, csak a teljes érintetti kör rehabilitációja.

Az MVH-ra jellemző, hogy az eljárási határidőket nem tartja be. Bízunk benne esetünkben kivételt tesz és az írásos kérdésünkre a közigazgatási eljárási törvény határidejét betartva 22 munkanapon belül választ kapunk. Ha máskor nem, akkor kiderül, hogy valóban lezáródott-e fiatal gazda újrapontozás ügy, aminek el sem kellett volna indulnia, ha felkészült szakemberek foglalkoznak vele.

Akinek van kedve számolja velünk együtt a határidőket. Palkovics Péter elnök úrnak ma, 2013. január 10-én reggel 6.31 perckor átküldtük a csatolmányban olvasható levelünket e-mailban. A válaszára nyitva álló határidő tehát holnap indul és 2013. február 11-ig kell a válasznak megérkeznie!

Kapcsolódó dokumentumok

ujrapontozas_palkovics_kerdes.pdf 136.65 kB pdf
Nyomtatóbarát változatPDF változat