Fiatal Gazda Obszervatórium - Agrár képzésből a munkaerőpiacra - 2014. október 14.

A Fiatal Gazda Obszervatóriummal az AGRYA egy Európában ismert szakmai együttműködési formát indított el, alkalmaz a generációs ügyekhez kapcsolódóan. Az obszervatórium (nem túl szerencsés magyar fordításban mondjuk „megfigyelőközpont”) egy állandó együttműködési keret, amely egy átfogó, kiemelt kérdést vizsgál, változó, a témától függően részben változó partnerekkel. Esetünkben ez az átfogó kérdés, probléma a vidéki-agrár generációs kihívás. Ennek van többféle részlet kérdése, nézőpontja. Ezeket vesszük szépen sorba az előttünk álló időszakban.

Az obszervatórium nem munkacsoport, az eseményei nem konferenciák. Nem munkacsoport, mert nem állandó a résztvevői kör, az részben változó témák miatt. Ráadásul nem állami szerv, hanem egy civil szereplő szervezi. Az események nem konferenciák, mert csak nagy vonalaiban van rögzített programja. A rögzített elemek elsősorban a szakmai kommunikáció és a vita elindítását szolgálják. Az obszervatórium formációs nyitott, ahhoz menet közben kapcsolódhat mindaz a szervezet, intézmény, amely érintettnek érzi magát az adott témában. Az obszervatórium célja nem elsősorban a helyzet rögzítése, hanem ennél hangsúlyosabban a megoldás keresés, javaslat tétel és kommunikáció az adott témához kapcsolódóan.

A Fiatal Gazda Obszervatórium első eseményére 2014. október 14-én került sor Budapesten. Az esemény témája, „Fiatalok foglalkoztatása az agrárszektorban - Agrár képzésből a munkaerőpiacra” a magyar mezőgazdaság már rövid távú fejlődését befolyásoló kérdésre fókuszált.
Az esemény első részében négy felvezető, vitaindító előadás hangzott el a Dr. Laczka Éva KSH elnökhelyettes, Dr. Kapronczai István AKI főigazgató, Dr. Gyuricza Csaba SZIE dékán és Dömötör Csaba FM főosztályvezető részéről. Az ez utáni a közel négy órás szakmai véleménycserében a meghívott résztvevők vettek részt, így többek között Mezei Dávid, Miszterelnökség, helyettes-államtitkár, Mezőszentgyörgyi Dávid, NAKVI, főigazgató, Bauer Béla, Századvég Alapítvány, vezető kutató, szociológus, Umenhoffer Péter, Axiál, marketing igazgató, Szabó Magda, Syngenta HR vezető, Daoda Zoltán, szakmai igazgató, AGROBio, Torma Tibor és Marcsok Veronika Második Hullám Vidéki Ifjúsági Szövetség társelnök, Majzik Balász szakmai főtanácsadó, EMMI, Dr. Borbély-Pecze Tibor Bors, Nemzeti Munkaügyi Hivatal, Ignácz Péter, Keszthelyi Egyetemi Fiatal Gazda Klub vezető, Varanka Mariann és Pólya Árpád, Agrostratéga, Józan Csaba, Mátrix Oktatási Központ, Weisz Miklós és Mikula Lajos, AGRYA.
A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara képviselő is meghívást kaptak, de a részvétel lehetőségét elhárították.

A résztvevők egyetértettek abban, hogy már az agrár pályákat választónál, legyen az középfokú vagy felsőfokú oktatásban résztvevő fiatal, az alapkompetenciák hiányosak. Így kiemelt feladat az agrár oktatásba jelentkezők felkészültségi színvonalának emelése, hogy később megfelelő tudású szakembereket bocsássanak ki az intézmények. A másik hangsúlyos kérdés az ütemes technológia átalakulás lekövetése az agrár oktatásban. Az intézményeket elhagyók döntő hányada a már elavult technológiák ismeretével lép ki az agrár munkaerőpiacra, így a munkáltatóknak a megszokottnál több energiát kell, kellene a betanításukra fordítani. Ez és az ehhez társuló, a fiatalok részéről érzékelhető motiváció hiány együttesen komoly akadályát képezi a pályakezdők alkalmazásának. Előkerült még a gyakornoki programokkal kapcsolatos igény, az agrár pályaorientáció ügye is. Az eseményről egy részletes, javaslatokat is tartalmazó összefoglaló készül. Ezt az AGRYA eljuttatja az illetékeseknek.

A Fiatal Gazda Obszervatórium munkája januárban folytatódik, jelen téma lezárásával és egy új témával.

Nyomtatóbarát változatPDF változat