Fiatal gazda támogatás - Igénylés május 15-ig!

Megjelent a 34/2014. (IV. 4.) VM rendelet az EMVÁ-ból a fiatal mezőgazdasági termelők indulásához a 2014. évben igényelhető támogatások részletes feltételeiről.

Támogatást vehet igénybe az a természetes személy, aki:
a) a támogatási kérelem benyújtásakor elmúlt 18 éves, de a 40. életévét még nem töltötte be;
b) a támogatási kérelem benyújtásakor rendelkezik
ba) az 1. mellékletben meghatározott szakképesítések legalább egyikével,
bb) a 2. mellékletben meghatározott képzés keretében szerzett végzettségek legalább egyikével, vagy
bc) a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló törvény szerint elismert, vagy honosított, külföldön szerzett, a ba) vagy bb) alpont szerinti szakképesítést vagy végzettséget igazoló bizonyítvánnyal vagy oklevéllel;
c) gazdálkodási tevékenysége fejlesztésére vonatkozó üzleti tervet, annak részét képező SFH-betétlapot és pénzügyi tervet nyújt be az MVH részére; valamint
d) vállalja, hogy a működtetési időszaktól függetlenül, első alkalommal hoz létre gazdaságot és abban a gazdaság vezetőjeként gazdálkodik.

A további részletes feltételek a 34/2014. (IV. 4.) VM rendeletben olvashatók.

A támogatás összege, amennyiben a támogatási kérelemben a gazdaságnak a működtetési időszak 4. évének végére vállalt üzemmérete
a) legalább 4 EUME nagyságú, de nem éri el a 7 EUME-t, akkor 20 000 eurónak,
b) legalább 7 EUME nagyságú, de a 10 EUME-t nem éri el, akkor 30 000 eurónak,
c) legalább 10 EUME nagyságú, akkor 40 000 eurónak megfelelő forintösszeg.

A rendelet szerint a rendelkezésre álló keret 15 millió eurónak megfelelő forintösszeg, ami kb. 400 fiatal gazda támogatását teszi lehetővé, forrásátcsoportosítás nélkül.
A támogatási kérelmeket 2014. május 1. és május 15. között lehet benyújtani postai úton.

Az értékelésnél előnyt élveznek azok, akik:
- technikusi vagy felsőfokú szakképesítéssel, diplomával rendelkeznek
- vállalják a főállású tevékenységet
- állattenyésztési és/vagy kertészeti tevékenységet kívánnak végezni
- életvitelszerű tartózkodási helye tanyán vagy 1000 fő alatti településen van/lesz
- termelői csoport, vagy termelői szervezeti tagságot vállalnak
- főállású alkalmazottak foglalkoztatását vállalják
- életvitelszerű tartózkodási helyéhez képest a gazdaság legtávolabbi pontja legfeljebb 30 km-es sugarú körön belül található
- életvitelszerű tartózkodási helye hátrányos helyzetű településen van
A kérelemmel elérhető max. pontszám 120.

Nem adható támogatás annak az ügyfélnek, akinek a 3. mellékletben foglalt táblázat
a) „A” Szakmai szempontok és „B” Horizontális szempontok rész értékelési szempontjai alapján kapott pontjai nem érik el az 51 pontot,
b) „C” Pénzügyi terv rész értékelési szempontjai alapján kapott pontjai nem érik el a 4 pontot,
c) „D” Üzleti terv rész értékelési szempontjai alapján kapott pontjai nem érik el a 20 pontot.

Ezek az elérendő minimális pontszámokat jelentik, a verseny ezután kezdődik a pályázatok között!
A várható pontszámának kiszámolását mindenki el tudja végezni a beadás előtt, a csatolt táblázat segítségével.

Kapcsolódó dokumentumok

fg_2014_34_2014_vm_rend..pdf 280.22 kB pdf
fg_2014_pontszamitasi-tabla.pdf 33.41 kB pdf
Nyomtatóbarát változatPDF változat