A Fiatal Gazdák állásfoglalása az agrárkamarai választásokról

A Fiatal Gazdák Magyarországi Szövetsége – AGRYA a Nemzeti Agrárgazdasági Kamarát (NAK) a kezdetektől fontos szervezetnek tekinti. Az elmúlt évek agrárkamarai tevékenységével kapcsolatosan az AGRYA többször nyilvános kritikát fogalmazott meg, de a kritikák nem érintették azt az alapvető kérdést, miszerint az agrárkamarára szükség van a magyar mezőgazdaság fejlesztéséhez.

A NAK megszervezése olyan feladatok elé állította a frissen megválasztott vezetést, amely példa nélküli a modern magyar mezőgazdasági szervezeti világban. Így szinte természetes, hogy az agrár közhangulatot is megérintő, kisebb-nagyobb akadályok, működési kihívások voltak tapasztalhatók az elmúlt években. Az AGRYA véleménye szerint ez az időszak, pontosan amiatt, mert új utakon járt a NAK vezetése, nem volt elkerülhető. Az elmúlt néhány év alatt azonban megteremtődtek az agrárkamarai tevékenység szervezeti és humán keretei. A NAK alkalmassá vált arra, hogy az alapszabály szerinti funkcióit a maguk teljességében betöltse. Az AGRYA bízik abban, hogy a nem kevés feladatot és nem ritkán súrlódásokat, feszültséget is magával hozó építkezés után, a november 3-ai választással a megteremtett szervezeti kereteket tartalommal feltöltő időszak következik. Ehhez minden feltétel adott lehet.

Az előbbiekből kiindulva kezdte meg idén februárban az AGRYA a felkészülést, az egyeztetéseket az agrárkamarai választásokhoz kapcsolódóan. Az AGRYA számára elsődleges szempont az, hogy az agrárkamara jövőbeni tevékenységében még hangsúlyosabban jelenjen meg a generációváltás ösztönzése, mint téma, mint kiemelt cél.
Az egyeztetések után egyértelművé vált, hogy az AGRYA elvárása egybeesik a jelenlegi kamarai vezetés céljaival, terveivel. Így megvan a nyitottság az AGRYA generációváltást támogató kezdeményezéseinek támogatására is. Ezen túl az újonnan felálló kamarai struktúrában szervezeti válaszok is születhetnek a generációs kihívások kezelésére.

Az AGRYA arra kéri a gazdákat, fiatalt és tapasztaltabbat egyaránt, hogy vegyenek részt a november 3-ai agrárkamarai választáson és támogassák az összefogás listáját. Okkal merülhet fel a kérdés, hogy miért? A gazdák a szavazatukkal tudják kinyilvánítani az elvárásaikat a jelenlegi agrárkamarai vezetés felé. Az AGRYA tapasztalatai szerint a kötelező tagság okán kötelezően tagdíjat fizető gazdák oldaláról egyértelmű elvárás egy konszolidált, funkcióit napi tevékenységgel, jól működő szolgáltatásokkal kitöltő, hatékony agrárkamara. Ezt az elvárást egyértelműen megerősítheti a 2013 évinél jóval magasabb részvételi arány. Az agrárkamara a mezőgazdászok életének jelenleg is része és várhatóan az is marad. Nem mindegy, hogy a tagsága figyelemmel kíséri-e az agrárkamara tevékenységét vagy csak passzívan szemléli a mindennapjaira is hatással levő döntések meghozatalát. A tagság aktív részvétele és figyelme még komolyabbá teheti a kamarai vezetés felelősségét, pontosan a tagjai irányába.

Az építkezés időszaka az AGRYA értelmezésében a november 3-ai választással lezárul. Most következnek a szorgos munkával teli hétköznapok az agrárkamara életében. Ennek támogatására csatlakozott az AGRYA az összefogás listájához és bízik abban, hogy a jelenlegi vezetés irányítása mellett tud tovább fejlődni az agrárkamara.

Nyomtatóbarát változatPDF változat