Földügyekkel és a KAP reformmal is foglalkozott az AGRYA Elnöksége legutóbbi ülésén

 

Az Fiatal Gazdák Magyarországi Szövetsége - AGRYA Elnöksége legutóbbi, június eleji ülésén több témával foglalkozott. Így az Elnökség többek között áttekintette a Szövetség futó programjait, jóváhagyta a megkötés előtt álló szakmai együttműködési megállapodások tartalmát és döntött a tagfelvételi kérelmekről is.

A 2014-2020 közötti időszak Közös Agrárpolitikáját meghatározó jogszabályok hamarosan elfogadásra kerülnek. A jogszabályok főbb keretei már ismertek. Így a most zajló, a részletszabályok pontosítását célzó folyamatoktól függetlenül megkezdődhet a felkészülés a nemzeti fejlesztési tervek elkészítésére.
A 2014-2020 közötti időszakban megvan az elvi lehetőség arra, hogy a vidéki térségek fejlesztésébe a korábbi, címkézett vidékfejlesztési forrásokon túli forrásokat is bevonjunk. Az ehhez szükséges együttes tervezési tevékenység komoly kihívás lesz úgy a szakmai szervezetek, mind az állami adminisztráció számára. Az ifjúság, a fiatalok ügye külön, kiemelt tervezési prioritásként jelenik meg a tervezés során.
Az AGRYA fontos feladatának tekinti, hogy a fiatal gazdák és vidéki fiatalok speciális igényeit megjelenítse a tervezési folyamatban. Emiatt az AGRYA Elnöksége létrehozta a "Vidéki fiatalok - 2020" tervezési munkacsoportot az AGRYA-n belül. A munkacsoport és annak tagjai képviselik majd az AGRYA-t a remények szerint mielőbb elinduló nemzeti tervezési folyamatban, munkában. A munkacsoportot Dr. Weisz Miklós társelnök, gazdálkodó vezeti, aki egyben versenyképességi és beruházási ügyekkel foglalkozik pályázati tanácsadóként. A munkacsoport tagja még Motika Dezső gazdálkodó, agrár-környezetgazdálkodási szakértő, Simon Attila, gazdálkodó, az KAP-hoz kapcsolódó hazai adminisztratív folyamatok szakértője és Fejes István, pályázati tanácsadó, aki a klasszikus vidékfejlesztési támogatások és a LEADER program végrehajtásában rendelkezik alapos ismeretekkel.

Az Elnökség áttekintette az állami földek haszonbérletbe adásával kapcsolatos helyzetet. Az Elnökség erről többféle, egymással ellentétes tartalmú információval rendelkezik. Egyrészről eljutottak az Elnökséghez olyan ügyek, amelyek szerint a földhaszonbérleti pályázatok meghirdetett céljai és az értékelés után megszületett döntések között ellentmondás érzékelhető. Másrészről örvendetes tényként rögzítette az Elnökség, hogy szép számban vannak fiatal gazdák a földbérleti pályázatok nyertesei között.
Az Elnökség úgy döntött, hogy az ellentmondásos ügyekben egyeztetéseket kezdeményez az illetékesekkel. Az Elnökség döntött arról is, hogy a földbérleti ügyeket félévente áttekinti, de csak a jelenlegi folyamatok végső eredményének ismeretében, annak elemzése után hozza nyilvánosságra álláspontját.
Az Elnökség megbízta Dr. Weisz Miklós társelnököt és Dr. Mikula Lajos ügyvezető elnököt, az egyeztetésekkel, valamint az új földtörvény koncepciójával kapcsolatos vélemény előkészítésével.

Nyomtatóbarát változatPDF változat