Indul a Vidék Kaland Hivatásos! - Agrár felsőoktatásban tanuló fiatalokat várnak gyakorlatra a Fiatal Gazdák

A Fiatal Gazdák Magyarországi Szövetsége – AGRYA 2011. nyarán bonyolította le  a Vidék Kaland Program elnevezésű kommunikációs programját. Ennek keretében 30 városi fiatal egy hétig dolgozott fiatal gazdák által irányított gazdaságokban.
A programra azonban nemcsak a közvetlen célcsoportot jelentő városi fiatalok jelentkeztek. A jelentkezők között szép számban voltak olyanok, akik agrár felsőoktatási intézményekben tanulmányokat folytatnak.

Ez azt jelzi, hogy az agrár felsőoktatási intézmények hallgatóinak egy része is igényli az oktatási rendszer által kínálton túli gyakorlati tapasztalatok megszerzését.
Az előbbiek miatt indította útjára az AGRYA a Vidék Kaland Hivatásos Programot. Ennek felépítése, elvei azonosak az eredeti programéval, de a tartalma és céljai illeszkednek az eltérő tudású, motivációjú résztvevőkhöz.

A Program meghirdetésével az AGRYA több célt tűzött ki. Egyrészről a résztvevőket a már gazdálkodó fiatal gazdák példájának bemutatásával szeretné megerősíteni abban, hogy a mezőgazdasági termelést, mint hivatást és életformát válasszák. Másrészről szeretné az iskolai oktatáson túlmutató – termeléshez, agrotechnikához, piaci működéshez kapcsolódó – gyakorlati ismereteket és szakmai tapasztalatokat átadni a résztvevőknek. Ennek fontos része, hogy a családi gazdaság, mint sajátos üzemi forma napi működésébe is belelássanak a résztvevők. A családi gazdaságok működtetése, az ahhoz kapcsolódó ismeretek oktatása kívül esik a felsőoktatás hatókörén, ezt lényegében csak saját tevékenységén keresztül tanulhatja meg egy kezdő fiatal gazda.
A program tehát arra irányul, hogy megerősödjön a mezőgazdászok következő generációjában az elkötelezettség és hogy el tudják kerülni a kezdeti buktatók egy részét. Mindezt fiatal gazdák példáinak, életutjainak személyes megismertetésével és nem a tankönyvek és előadások személytelen információinak egyszerű átadásával kívánja az AGRYA elérni.
A Program várhatóan hozzájárul ahhoz, hogy a jövendő gazdálkodók életkorban hozzájuk közel álló gyakorló gazdálkodók között is rendelkezzenek szakmai kapcsolódásokkal. Ez mindenképpen erősíti a gazdák közötti későbbi együttműködést.

A Program résztvevőit az AGRYA pályázaton keresztül választja ki. A résztvevők lehetőséget kapnak arra, hogy egy külön, személyesen kiválasztott gazdaság tevékenységébe bekapcsolódjanak, végig kövessék az egy éves működését. Az egy év alatt több, a gazdaság profiljától függő számú, a termelés fontos fázisaihoz kapcsolódó 1-2 napos látogatásra kerül sor. A látogatások ideje alatt a fogadó fiatal gazdával együtt, annak közvetlen irányítása mellett a fiatal bekapcsolódik a munkavégzésbe. A Program tehát a termelést, mint folyamatot és nemcsak annak egy-egy pillanatát kívánja bemutatni. A fiatal elhelyezéséről és ellátásáról a fogadó gazda gondoskodik. A gazdaságban végzett munkáért a résztvevő fizetést nem kap.

A jelentkezésnek feltétele egy fennálló hallgatói jogviszony valamelyik agár felsőoktatási intézményben, valamint legalább két lezárt félév ugyanabban az intézményben.

A résztvevőket személyes meghallgatás után választják ki az AGRYA munkatársai.

A résztvevőknek vállalniuk kell, hogy a látogatások alatt megszerzett szakmai információkat egy külön erre a célra létrehozott weboldalon blogként, írásban összefoglalják.

A Program részeként a látogatásokra 2012. április 1.- 2013. március 31. között kerül sor.

A Programra 2011. december 9-ig lehet jelentkezni.

Nyomtatóbarát változatPDF változat