KSH összeírás 2013 - május 15. és 26. között elektronikusan kitölthető a kérdőív

Idén június 1. az eszmei időpontja annak a mezőgazdasági statisztikai felmérésnek, amelynek célja, hogy hogy nyomon kövesse a mezőgazdaság szerkezetében bekövetkezett változásokat, illetve pontos és hiteles adatokkal szolgáljon a hazai gazdaságirányítás, az EU és a gazdálkodók részére. A Központi Statisztikai Hivatal által végrehajtott összeírás nem teljeskörű, hanem mintavételes, mintegy 1600 település kijelölt mintakörzeteire terjed ki, és csak az ún. gazdaságküszöböt elérő egységekre vonatkozik. Ilyenek például azok a háztartások, ahol tartanak legalább egy négylábú jószágot vagy 50 baromfit, esetleg használnak 1500 m2 termőterületet vagy 500 m2 szőlőt, gyümölcsöst.  A részvétel kötelező jellegű, viszont a kijelölt válaszadók önként eldönthetik: kívánnak-e elektronikusan válaszolni a kérdőívben feltett kérdésekre. A hazai agrárstatisztika történetében első ízben kínálkozó eljárásra az eszmei időpontnál korábban, május 15. és 26. között van lehetőségük azoknak, akik erről értesítést kaptak. Aki a hagyományos kitöltést választja, azt június 1. és 30. között összeíró keresi fel. Aki az online mellett dönt, azt összeíró nem keresi fel.A Gazdaságszerkezeti Összeírás (GSZÖ 2013) elnevezésű felmérés során a Központi Statisztikai Hivatal tudakolja a mezőgazdasági tevékenységhez tartozó földterület és vetésterület nagyságát, az állat- épület- és gépállomány adatait. Érdeklődik a felhasznált munkaerő iránt, és kér néhány kiegészítő jellegű információt. A KSH az adatszolgáltatók által nyújtott adatokat a törvényi előírásoknak megfelelően bizalmasan kezeli, kizárólag statisztikai célokra használja fel.

A gazdaságszerkezeti összeírások uniós kötelezettségből fakadnak. A felmérések során gyűjtött adatok elengedhetetlenül szükségesek az agráriumot érintő hazai döntések meghozatalához, s megalapozzák a vidékfejlesztés, az agrárkörnyezetvédelem, illetve a fenntartható mezőgazdaság stratégiájának kialakítását is. Ilyen jellegű, nagyszabású felmérésre az Európai Uniós előírásoknak megfelelően háromévente kerül sor.

További információk: www.ksh.hu
http://www.ksh.hu/agrarcenzusok_gszo_2013

Nyomtatóbarát változatPDF változat