Lezárult az egyeztetés a fiatal gazda támogatás rendelet tervezetéről

Újabb és várhatóan utolsó egyeztetésre került sor a fiatal gazda támogatás tervezetéről 2012. május 16-án a Vidékfejlesztési Minisztériumban.

A korábbi jogszabály-tervezetben megjelent kétfordulós értékelés szándéka mögött a korábbi támogatási időszakok tapasztalati álltak. Látható volt, hogy sok kérelmező komoly összegeket fizetett ki a kérelme összeállításáért, pedig a nagyszámú kérelmező és a szakmai pontjainak alacsony száma miatt szinte lehetetlen volt, hogy forráshoz jusson. Emiatt nagyon komoly adminisztratív terhek kerültek a végrehajtó szervre, fokozva a rendszerben annak belső logikája miatt amúgy is meglévő nehézkességet és lassú ügyintézést. Az intézkedés új meghirdetéséhez elenyésző forrás áll a rendelkezésre.
Az igény pedig érzékelhetően nagy. Megjegyezzük, hogy az is nyilvánvaló, hogy várhatóan a kérelmek egy jelentős része a hosszú távon nem feltétlenül gazdálkodni szándékozó, szakmai gyakorlattal, háttérrel nem rendelkező személyektől érkezne. A kevés pénzt oda célszerű juttatni, ahol az a célokkal leginkább összhangban hasznosul. Emellett világos szabályok megalkotásával a kérelmezőre lehet bízni azt, hogy a várhatóan sikertelen kérelem elkészítésébe is pénzt és energiát fektet-e.

A tervezet szerinti kétfordulós értékelés az AGRYA számára elfogadhatatlan volt, mivel az nélkülözte a szakmai értékelés minimumát is. A minisztérium illetékeseivel elindult egyeztetés során kialakult egy konszenzusos javaslat. Ez azonban a további, VM-en kívüli közigazgatási egyeztetések szerint nem volt elfogadható. A legutóbbi egyeztetésen sikerült feloldani a problémás helyzetet. Az így körvonalazódó megoldás reményeink már megfelel minden közigazgatási szereplőnek.

A támogatási kérelmek értékelése várhatóan egy fordulóban történik. A támogatási kérelem elfogadásához minimálisan elérendő szakmai pontszám megemelésre kerül. A szakmai pontszám objektív, azt bármelyik lehetséges kérelmező önmaga is ki tudja számolni, ezért nem kell pályázati tanácsadó közreműködését kérni. Így csak azoknak érdemes beadni a kérelmüket, akiknek ez a minimális pontszáma várhatóan megvan. A szakmai pontozás előnyös a valós agrárvégzettséggel rendelkező, az életvitelében is a vidékhez, mezőgazdasághoz kötődő kérelmezőknek.
A támogatási kérelmeket várhatóan a teljes nyitva álló határidőn belül be lehet majd adni. A korábbi tervezetben szereplő, a jogcím automatikus lezárását tartalmazó rendelkezések törlésre kerülnek.

A támogatási jogcímrendelet egy újabb közigazgatási egyeztetés után június első felében megjelenhet. Ez, elvileg, lehetővé teszi a támogatási kérelmek beadását már a nyár folyamán.

Az Európai Unióban 2014-től új támogatási időszak indul. A jelenleg ismert támogatási elvek és célok kimondottan támogatják, várhatóan nemcsak szavakkal a fiatal generációt. Ez azt jelenti, hogy alig másfél év múlva lehetősége lesz Magyarországnak is egy hatékony és jelenlegihez képest integráltabb, több csatornás támogatási rendszer elindítására. A most sajnálatos módon nagyon csekély támogatási keretösszeg miatt sikertelen kérelmezők nem esnek tehát el végleg a támogatástól. Az AGRYA bízik abban, hogy az új támogatási programok kidolgozásakor sikerül a vidékfejlesztési forrásokon túli forrásokkal is segíteni az agrár-generációváltás ügyét. Ehhez teljesen új megközelítésre, új gondolatokra és megoldásokra lesz azonban szükség.
 

Nyomtatóbarát változatPDF változat