Megalakult az első Egyetemi Fiatal Gazda Klub az AGRYA támogatásával

A Fiatal Gazdák Magyarországi Szövetsége – AGRYA kiemelt céljának tekinti, hogy a gyakorlatban hasznosítható információkhoz, tapasztalatokhoz jussanak azok, akik részt vesznek a Szövetség munkájában. Ezen túl a tevékenységünk során törekszünk arra, hogy intézményes kereteket adjunk a fiatal gazdák találkozásához, a személyes szakmai kapcsolatok kialakulásához, megerősödéséhez.

Valljuk, hogy napjaink modern mezőgazdasági termelése komoly szakmai tudást igényel, amelyet többek között az agrár felsőoktatás keretei között lehet megszerezni. Az előbbiek miatt tartottuk különösen figyelemre méltónak a Pannon Egyetem Georgikon Karának hallgatóitól az AGRYA-hoz érkezett kezdeményezést, hogy közösen indítsuk el a Geogikon Fiatal Gazda Klubot. A kezdeményezést az AGRYA támogatja. 2011. október 24-én megalakult és megtartotta első összejövetelét a Georgikon Fiatal Gazda Klub Keszthelyen.

A Georgikon Fiatal Gazda Klub tevékenységén keresztül a hallgatók, leendő fiatal gazdák megismerkedhetnek családi gazdaságok napi életével, működésével, a kapcsolódó agrotechnikai, növényvédelmi, adminisztratív, pénzügyi és üzemszervezési tapasztalatokkal, gyakorlattal. A Klub találkozóknak többek között gyakorló fiatal gazdák lesznek a vendégei, előadói. Az ő személyes példájukon keresztül is megerősödhet a hallgatókban az elhatározás, hogy a tanulmányaik befejezése után a mezőgazdaságban keressék boldogulásukat.

A Georgikon Kar vezetésének képviseletében Dr. Tóth Zoltán általános dékánhelyettes vett részt az alakuló ülésen. Elmondta, hogy a Kar vezetése támogatja a hallgatók kezdeményezését, a Klub működését, mivel azt az intézményben zajló gyakorlati oktatás kiegészítőjeként kimondottan hasznosnak ítélik.

A Klub találkozókra havonta kerül sor, amelyet kiegészítenek majd a résztvevők számára az AGRYA által szervezett belföldi szakmai utak is.

Az AGRYA vezetése szerint amiatt is kiemelkedően fontos ez a kezdeményezés, mert az önállóan, önszerveződő módon, közvetlenül a hallgatóktól érkezett, valós igényekre és nem az oktatási struktúra kötelezettségeire épül, az elméleti tudás gyakorlati hasznosulásával kíván foglalkozni. Bízunk benne, hogy ez is arra utal, hogy van megfelelő, elkötelezett, motivált, a magyar mezőgazdaság fejlesztését és értékeinek megőrzését fontosnak tartó agrár értelmiségi utánpótlás.

Az AGRYA megtesz mindent annak érdekében, és megad minden támogatást ahhoz, hogy a Georgikon Fiatal Gazda Klub a jövőben sikeresen működjön. Hasonló egyetemi klub szervezése kezdődött meg más agrár felsőoktatási intézményekben is.

Kapcsolódó dokumentumok

sajtokozlemeny_egyetemi_fiatal_gazda_klub.pdf46.05 kBpdf
Nyomtatóbarát változatPDF változat