Nemzetközi szervezetté alakult a fiatal gazda szervezetek közép-európai partnersége, a CERYC

Hosszú, 15 éves fejlődési folyamat ért korszakhatárához 2013. augusztus 30-án Tatán. A közép-európai fiatalgazda-szervezetek partnerségi programja, a CERYC 1998. februárjában indult. Akkor a magyar, a lengyel és a szlovén fiatal gazda szervezetek vezetői kötöttek megállapodást a hatékonyabb együttműködés és koordinált nemzetközi szervezeti fellépés érdekében. Az évek alatt, ahogyan létrejöttek a régió más országaiban is fiatal gazda szakmai szervezetek a partnerség kibővült. Napjainkra már csehországi, szlovákiai, bulgáriai, romániai és horvátországi partner is bekapcsolódott a közös munkába.

A CERYC-partnerséghez kapcsolódó közös munka 2007-től kapott nagyobb lendületet. Ekkortól az AGRYA budapesti irodájához kapcsolódóan állandó, a közös programok szervezését támogató adminisztráció működik. Így mára rögzült a rendszeres, évente visszatérő rendezvény- és tevékenységi kör, nagyságrendekkel megnőtt a partnerek közötti kétoldalú, illetve a mindent partner érintő többoldalú projektek száma.

Az évek óta tartalmas, de szervezetként nem formalizált együttműködés 2013-ra elérte a fejlődésnek azt a pontját, amikor a szervezeti keretek szükségessé váltak. Így 2013. augusztus 20-án a partnerek megalapították a CERYC Közép- és Délkelet-Európai Fiatal Gazda Partnerség Egyesületet. Az új, nemzetközi szervezet központja Budapesten van. A szervezet a nevében is hordozza, hogy tevékenységét két európai régióra és az ott működő fiatal gazdákra és szervezeteikre koncentrálja. Ennek megfelelően az ügyvezető elnöknek megválasztott Mikula Lajos mellett két, egy-egy régióért felelős társelnök szervezi, irányítja a CERYC működését. Pém Bálint, a szlovák fiatal gazda tagszervezet, az ASYF vezetője, képviselője felelős a közép-európai régióért, Rok Sedminek, a szlovén szervezet, a ZSPM képviselője felelős a délkelet-európai régióért. Ez utóbbi kiemelten fontos a CERYC működése szempontjából, hiszen a térség nem EU-tag országainak agrárszervezetei nagyon gyengék, a fiatal gazdálkodók képviselete gyakorlatilag nem létezik.

A CERYC tevékenységében csak kevés változás várható a szervezetté alakulás után. Így elsősorban a többoldalú nemzetközi projektek lebonyolításában ad a korábbinál biztosabb, a pályázati szempontból egyértelmű pozíciókat. A CERYC-en keresztül még hatékonyabban lehet majd a 2014-ben megnyíló forrásokat igénybe venni a tagszervezetek fejlesztéséhez.
A CERYC a tagszervezetek hatékonyabb szakmai munkájához minta projekteket dolgoz ki, amelyek nemzeti szinten működtethetők és később nemzetközi együttműködéssé fejleszthetők. A kidolgozandó programok egyik fő prioritása a vidéki térségek mezőgazdaságra alapozott ifjúsági munkanélküliség kezelés, a másik kiemelt prioritás a szélesebb közvéleményt megcélzó innovatív kommunikációs programok kifejlesztése. Mindkét prioritás illeszkedik a 2014-2020 közötti támogatási alapcélokhoz illetve feladatokhoz.
A CERYC tevékenységében újdonság lesz az európai agrár- és vidékpolitikával foglalkozó szakmai anyagok, vélemények, javaslatok készítése és kommunikációja. Ezek fókuszában a térség specialitásai, az EU politikák adaptációjának eltérő kihívásai állnak majd. Ezt a tevékenységet a tagszervezetek egy része eddig az európai fiatal gazda tanácson, a CEJA-n keresztül végezte. E mellé a csatorna mellé kíván a CERYC egy párhuzamos, ám specializált kommunikációs tevékenységet felépíteni. Ez biztosan hosszabb időt vesz igénybe, a kapcsolódó szervezeti és humán feltételek megteremtése okán. A szándék ettől függetlenül nagyon határozott a CERYC részéről, a korábbinál jobban meg kívánja jeleníteni a közép- és délkelet-európai fiatal gazdák véleményét.

Nyomtatóbarát változatPDF változat