Hírek

Az AGRYA együttműködést kezdeményezett a Nemzeti Agrárgazdasági Kamarával

Az AGRYA az agrárkamarai rendszer átalakulása során a problémák ellenére is folyamatosan kinyilvánította, hogy együttműködést kíván kialakítani az új szervezettel. Az AGRYA Elnöksége 2013. augusztus 29-én foglalkozott a lehetséges együttműködéssel és a korábbi nyilatkozatoknak megfelelően úgy döntött, hogy kezdeményezőként lép fel ennek érdekében.

A csatolmányban elérhető levéllel az AGRYA kezdeményezte az AGRYA-NAK együttműködés kereteire és tartalmára vonatkozó egyeztetést.

A kezdeményezésünk nyilvánosságra hozatala elsődlegesen azt a cél szolgálja, hogy az AGRYA ez ügyben képviselt álláspontja, pozíciói, a kapcsolódó finanszírozási kérdésekkel együtt a kezdetektől világosak legyenek minden érdeklődőnek. Ezzel megelőzhető, hogy téves, pontatlan információk terjedése, szándékos terjesztése akadályozza a folyamatot.

Kapcsolódó dokumentumok

kamara_level_agrya_egyuttmukodes.pdf 152.18 kB pdf

AXIÁL kertészeti gépkatalógus

Az AXIÁL Kft. gépkatalógussal készült a Kertészeti géptámogatásra. A mezőgazdasági termelőknek

2013. augusztus 15. és október 18. között, illetve forráskimerülésig van lehetőségük pályázni a VM

62/2013. rendelete alapján az akár 35%-os támogatásra.

Szeptembertől újra Axiál - Fendt Ösztöndíj

Az Axiál Kft. és a Fendt a következő iskolai évre újra kiírja közös ösztöndíját, melyet a tavalyi évben

indítottak útjára együttműködésük 10. évfordulója alkalmából.

Az ösztöndíjprogram végzésük évében lévő, vagy végzés előtti gépész, agrár, vagy kereskedelmi

Falu a városban - 2013. június 22. - Családi rendezvény a Városligetben

Falu a városban - Élelmiszer és Hagyomány, családi rendezvény az AGRYA szervezésében 2013. június 22-én szombaton 14 órától Budapesten a Városligetben a Múzeumok Éjszakájához kapcsolódóan.

Állatsimogató, gazdapiac, helyi termék kóstoltatás, gyerek programok, folklór műsor, koncertek, új és veterán traktorok kiállítása és traktor vezetés!!!!!

Várunk minden érdeklődőt!

Csatolmányban egy kis térkép a rendezvény helyszínéről.

Az AGRYA észrevételei a Földtörvény új tervezethez kapcsolódóan

A Vidékfejlesztési Minisztérium által 2013. május 16-án nyilvánosságra hozott, a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló törvénytervezethez kapcsolódó észrevételek, javaslatok.

Ř A tervezet továbbra sem tartalmaz kellő preferenciákat a fiatal, pályakezdő gazdálkodók számára, önálló kategóriaként nem jelennek meg sem az elővételi, sem az előbérleti preferencia sorrendnél, csak alkategóriaként (18.§ (4) b) pont és 43.§ (5) b) és c) pont)

Ř A családi gazdálkodó fogalmának meghatározása (5.§ 5. pont) zavart kelt, a tervezet szerint nem minősülhet őstermelőnek, egyéni vállalkozónak. A családi gazdaság jelenleg egy adózási kategória, a családi gazdálkodó vagy őstermelő, vagy egyéni vállalkozó.

KSH összeírás 2013 - május 15. és 26. között elektronikusan kitölthető a kérdőív

Idén június 1. az eszmei időpontja annak a mezőgazdasági statisztikai felmérésnek, amelynek célja, hogy hogy nyomon kövesse a mezőgazdaság szerkezetében bekövetkezett változásokat, illetve pontos és hiteles adatokkal szolgáljon a hazai gazdaságirányítás, az EU és a gazdálkodók részére. A Központi Statisztikai Hivatal által végrehajtott összeírás nem teljeskörű, hanem mintavételes, mintegy 1600 település kijelölt mintakörzeteire terjed ki, és csak az ún. gazdaságküszöböt elérő egységekre vonatkozik. Ilyenek például azok a háztartások, ahol tartanak legalább egy négylábú jószágot vagy 50 baromfit, esetleg használnak 1500 m2 termőterületet vagy 500 m2 szőlőt, gyümölcsöst.  A részvétel kötelező jellegű, viszont a kijelölt válaszadók önként eldönthetik: kívánnak-e elektronikusan válaszolni a kérdőívben feltett kérdésekre. A hazai agrárstatisztika történetében első ízben kínálkozó eljárásra az eszmei időpontnál korábban, május 15. és 26. között van lehetőségük azoknak, akik erről értesítést kaptak. Aki a hagyományos kitöltést választja, azt június 1. és 30. között összeíró keresi fel. Aki az online mellett dönt, azt összeíró nem keresi fel.A Gazdaságszerkezeti Összeírás (GSZÖ 2013) elnevezésű felmérés során a Központi Statisztikai Hivatal tudakolja a mezőgazdasági tevékenységhez tartozó földterület és vetésterület nagyságát, az állat- épület- és gépállomány adatait. Érdeklődik a felhasznált munkaerő iránt, és kér néhány kiegészítő jellegű információt. A KSH az adatszolgáltatók által nyújtott adatokat a törvényi előírásoknak megfelelően bizalmasan kezeli, kizárólag statisztikai célokra használja fel.

Itt az új földtörvény tervezet!

Megjelent a földtörvény új tervezete. Letölthető a csatolmányból.

Kapcsolódó dokumentumok

foldforgalmi_tv.pdf 551.83 kB pdf

Matematikus, web-programozó, néprajzkutató és köztisztviselő városi fiatal az AGRYA 2013-es Vidék Kaland Programjában!

Az idén harmadik alkalommal megszervezett Vidék Kaland Programban június közepétől 43 városi fiatal ismerkedhet meg a vidéki és gazdálkodói élet szépségeivel és nehézségeivel. A 142 pályázóból kiválasztott 35 év alatti fiatalok 5 napot tölthetnek fizikai munkával magyarországi, vagy 10 napot székelyföldi családi gazdaságokban. Dinnyetermesztő, szőlész-borász, juhtenyésztő és őshonos fajták tartásával foglalkozó gazdaság is megtalálható a fogadó helyszínek között. A program 2013. június 7-én a kiválasztott fiatalok „traktoros tréningjével” indul.

A Fiatal Gazdák Magyarországi Szövetsége – AGRYA 2011-ben szervezte meg először a Vidék Kaland Programot. 2012 decemberében a Programot az Európai Bizottság pályázatán a legjobb EU-társfinanszírozású agrár-vidékfejlesztési témájú kommunikációs programnak választották.

A Vidék Kaland Program megfogalmazott célja, hogy a városban élő fiatalok számára személyes példákon keresztül mutassa be a mezőgazdaság működését, az élelmiszer-előállításban és a társadalomban betöltött szerepét, tájékoztatást adjon az agrár- és vidékfejlesztési támogatások működéséről, indokoltságáról, valamint betekintés engedjen a gazdálkodók, mezőgazdászok napi életébe, a gazdálkodói életformába.

Kapcsolódó dokumentumok

vk_resztvevok_netre.pdf 42.74 kB pdf

AXIÁL Gyakorlati Akadémia - 2013. május 16. Beled

Az ország egyik legnagyobb mezőgazdasági gép és hozzá kapcsolódó háttér szolgáltatás specialistájaként az Axiál Kft. lassan két évtizede tart szántóföldi bemutatókat országszerte.

Ez alatt az idő alatt csak megerősödött bennük, hogy mezőgazdasági gépet igazán a gyakorlatban lehet jól megmutatni, illetve megismerni. Egy gépből pedig a benne rejlő teljesítményt egy tapasztalt, a gépet valóban jól ismerő szakember tudja ténylegesen kihozni.

XX. Alföldi Állattenyésztési és Mezőgazda Napok

A magyar állattenyésztés egyik legnagyobb jelentőségű szakmai találkozójára, a XX. Alföldi Állattenyésztési és Mezőgazda Napok Szakkiállítás és Vásár megrendezésére 2013. április 26-28. között kerül sor.
Az állattenyésztés hét ágazata, a ló-, a szarvasmarha-, a sertés-, a juh-, kecske- és a baromfitenyésztők mellett a halászat, valamint az állattenyésztés és az ahhoz kapcsolódó növénytermesztés szakiparának legjelesebb képviselői mutatkoznak be Hódmezővásárhelyen.
Kettőszázhúsz ipari és közel ekkora számú állatkiállító vesz részt a rendezvényen, köztük az Axiál Kft. is. A kiállítás legfőbb célja a magyar agrárium fejlődésének elősegítése. A rendezők szerint a kiállítás sikere annak szakmaiságban rejlik.
A jubileumi évforduló alkalmából kiállítás történeti bemutatóval, a gyerekek számára játszóházzal készülnek, valamint a húsmarha szekcióban első ízben kerül sor tenyészbika-árverésre.

Részletes program:
http://www.allattenyesztesinapok.hu/sub/program.html