Sajtóközlemény - Agrár totó - Laktáció, kocaforgó, gersli és ártány - avagy mennyit tud az átlag városlakó a mezőgazdaságról?

A Vidék Kaland Programot immáron harmadik éve szervezi meg a Fiatal Gazdák Magyarországi Szövetsége - AGRYA. A Program 2012-ben megnyerte az Európai Bizottság kommunikációs versenyét és a legjobb EU társfinanszírozású Közös Agrárpolitikával foglalkozó kommunikációs programnak választották. Idén, 2013-ban a Program a Vidékfejlesztési Minisztérium támogatásának köszönhetően nemzetközivé vált.

A 6 millió forint támogatás lehetővé tette, hogy Romániában Székelyföldön és Szlovákiában Felvidéken is elinduljon a Program. Szlovákiában a magyarországihoz hasonló módon szervezte meg a programot a Szlovákiai Fiatal Gazdák Szövetsége - ASYF. Székelyföldre Magyarországról utaztak fiatalok. A magyarországi és székelyföldi kalandokban összesen 43 fiatal vett részt, 33 fiatal Magyarországon és 10 fiatal Székelyföldön.Az elmúlt három év tapasztalatai alapján lassan kirajzolódik egy általános profil a Programra jelentkezőkről és rajtuk keresztül a városlakóként a vidéki téma után érdeklődő fiatalokról. A jelentkezők jellemzően felsőfokú iskolai végzettségűek vagy felsőfokú tanulmányokat folytatnak, stabil, rendezett anyagi háttérrel, biztos munkahellyel rendelkeznek. Az átlagnál jobban figyelnek az életmódjukra, táplálkozásukra, rendszeresen sportolnak, mozognak, nem ritka közöttük a versenyszerűen sportoló fiatal sem. Szinte minden jelentkezőnél van valamiféle személyes indíttatás, érdeklődés vagy gyermekkori emlék, ami a jelentkezésre ösztönzi őket. Kevéssé jellemző a buli, a kalandkeresés, inkább komolyan veszik a Program nyújtotta lehetőséget. A jelentkezők kétharmada hölgy, ez gyakorlatilag változatlan a program három éve alatt.

A Vidék Kaland Program hatása és eredménye is látszik mind a résztvevők, mind a szélesebb közvélemény szintjén. A résztvevők a visszajelzések alapján jobban értik, "megélik" a gazdálkodói életformát, a korábbi időnként idilli képet egy pontos, reális kép váltja fel. A résztvevők kisebbik része valamiféle mezőgazdasági termelő tevékenységbe kezdett (szőlőművelés, mogyoróültetvény, házi gyümölcsfeldolgozás). Ez azonban nem az általánosan jellemző.
A határon túli programelemnél a várakozásokat messze meghaladó szintű média nyilvánosságot kapott a program és a helyi közösségben is beszédtémává vált. A program elsősorban az átlagemberek közötti megértést, megismerést segítette, messze túlmutatott az általában jellemző, turizmusra alapozott kapcsolatépítésen.
A vidéki életről, a gazdálkodói életformáról ezen program segítségével több és pontosabb információ jut el az átlagemberekhez is. A sajtókommunikációban örvendetes, hogy az országos média mellett 2013-ban már nagy terjedelemben foglalkozott a programmal a megyei média is.

A tapasztalatok azt mutatják, hogy az átlag városlakó, főleg a fiatalabb generáció alapismeretei hiányoznak, mezőgazdasági, az általános műveltséghez sorolható alapfogalmakkal nincsenek tisztában. Az AGRYA, az idén júniusi "Falu a Városban" Fesztiválon egy ún. Agrár-totó kitöltését kérte a vendégektől. Ez a természetesen nem reprezentatív felmérés - közel 400 kitöltött kérdőív - megerősítette, hogy a Vidék Kaland Programhoz hasonló kezdeményezésekre szükség van. Elgondolkodtató, hogy pl. a barázda kifejezés jelentésénél voltak, akik számára elfogadható volt a "vetőgép ún. nyomjelzőjével húzott, az iránytartást segítő vonal" vagy az ártány esetén "kézi szerszám, speciális ásó típus köves talajra" vagy a vetésváltás esetén "a vetőgépet vontató traktor fokozat kapcsolása megváltozott talajszerkezet esetén" megoldás.

A résztvevő városi fiatalok részéről folyamatos a visszajelzés, hogy igényelnék a nyári szezonon kívüli találkozást, hogy további mezőgazdasági témájú, közérthető információkat kapjanak.

Az előbbiek miatt szervezi meg az AGRYA a Vidék Kaland Klubot. Ez a havi rendszerességű esemény egyrészről lehetőséget ad a korábbi "kalandorok" találkozására és hogy a későbbi esetleges érdeklődők is megismerkedjenek a Programmal, valamint az azt szervező AGRYA-val. Másrészről  a Klub minden, a téma iránt érdeklődő előtt is nyitva áll. A klub eseményeken a konvencionális mezőgazdasági termelésről hangzanak majd el előadások az élménybeszámolókon túl. Ezt azért tarja fontosnak az AGRYA, mert a mezőgazdasági kommunikációs események jellemzően egy-egy felkapott témára (pl. biotermelés) koncentrálnak, vagy erősen gasztronómiai irányultságúak. A Vidék Kaland Klub emiatt elsősorban a konvencionális, tömegtermeléshez kapcsolódó közérthető információkat helyezi a középpontba.

Az első Klub találkozóra 2013. október 17-én kerül sor. Ez a kertészettel és a kapcsolódó növényvédelemmel foglalkozik. Tervezett előadás címek: "Bio minőségű tömegtermelés, bio minősítés nélkül", "Kistermelői értékesítés és ami mögötte van", "Mikortól beszélhetünk növényvédelemről Magyarországon?" és természetesen lesz egy "kalandor" beszámoló is. A Klub rendezvények látogatása ingyenes, de előzetes regisztrációhoz kötött. Az első rendezvényt még további 5 követi 2014. márciusáig.

A Vidék Kaland Klubot a Magyar Mezőgazdasági Múzeummal közösen szervezi az AGRYA. A Klub eseményeinek a Múzeum ad helyet és minden klub találkozó egy-egy, a magyar agrártörténethez szervesen kapcsolódó üggyel foglalkozik.
Az AGRYA és a Mezőgazdasági Múzeum együttműködési megállapodást kötött. Ebben a Vidék Kaland Klub közös megszervezésén túl az idén nagy sikerrel megszervezett "Falu a Városban" rendezvény újbóli, hagyományteremtő célzatú megszervezése szerepel. A Múzeum és az AGRYA is bízik abban, hogy az eseményeken keresztül mind a fiatal gazdák, mind a mezőgazdaság iránt érdeklődő városi fiatalok otthonra találnak a Múzeumban. Ez segítség lehet abban, hogy a mezőgazdasági hagyományainkat a felnövekvő generáció jobban megismerje és továbbvigye.

Kapcsolódó dokumentumok

agrar_toto_valogatas.pdf 38.73 kB pdf
sajtokozlemeny_videk_kaland_klub.pdf 153.97 kB pdf
Nyomtatóbarát változatPDF változat