Sajtóközlemény - Mennyi pénzre pályázhatnak ősszel a fiatal gazdák

A Fiatal Gazdák Magyarországi Szövetsége - AGRYA érdekképviseletként különös figyelemmel kíséri az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program (ÚMVP) generáció-váltást segítő intézkedéseinek végrehajtását.

A fiatal mezőgazdasági termelők számára nyújtandó támogatás jogcím, közkeletű nevén a fiatal gazda támogatás a Vidékfejlesztési Minisztérium nyilatkozatai alapján, az ősz elején újból meghirdetésre kerül. Ehhez kapcsolódóan az a nem hivatalos információ jutott el a Szövetséghez, hogy az erre a célra legfeljebb 1,5 milliárd forint áll a rendelkezésre, de nagy esélye van annak is, hogy ez az összeg jóval 1 milliárd forint alatt lehet.

Ha személyenként 10 millió forint támogatással számolunk, akkor ez az összeg 150 vagy még ennél is kevesebb számú igény teljesítésére elegendő.

A Szövetség által működtetett telefonos ügyfélszolgálathoz számtalan olyan megkeresés érkezett, amely a támogatás meghirdetésének időpontja és a rendelkezésre álló keretösszeg iránt érdeklőik. Emiatt Szövetségünk a napokban levélben tájékoztatást kért a Vidékfejlesztési Minisztériumtól, hogy milyen keretösszeggel, milyen határidővel tervezik a támogatás újbóli elindítását.

Amennyiben valós, hogy a jogcímre 1,5 milliárd forint áll rendelkezésre, akkor érdemes azt összehasonlítani a korábbi időszak tényadataival. Az ÚMVP keretében lezajlott eddigi két meghirdetett támogatási időszakban több, mint 20 milliárd forint támogatásban részesült több mint 2.000 fiatal gazda. A második, 2010-ben lezárult meghirdetésnél a hozzávetőleg 900 teljesített kérelemmel szemben több mint 6.000 igénylő volt. Ez a jelentős túligénylés komoly elégedetlenséget és csalódottságot eredményezett az érintettek között. Az elutasított kérelmezők nem kis számban bíróságon támadták meg az elutasító határozatokat.

Ha valósak a hozzánk eljutott információk és valóban csak ilyen csekély, a legjobb esetben is legfeljebb 150 fiatal gazda számára támogatást biztosító keret áll a rendelkezésre, akkor meglátásunk szerint újra kell gondolni a kialakult helyzetet.
A Szövetségünkhöz és a velünk kapcsolatban álló szaktanácsadókhoz érkezett jelzések szerint ugyanis újra igen komoly számú, több ezer kérelmezővel kell számolni. Emiatt a pénzügyi keret csak a kérelmezők igen kis hányada, legfeljebb 3-5 százaléka számára biztosítana forrásokat. Ebből adódóan a döntés után ismét nagy csalódottsággal kell számolni. Ezen túl a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (MVH), meglátásunk szerint amúgy sem túlságosan hatékony apparátusát indokolatlanul terhelné le a nagyszámú kérelem ügyintézése.

Ebben a helyzetben az AGRYA a következő megoldási javaslatot küldte meg a Vidékfejlesztési Minisztérium illetékeseinek.

Feltéve, hogy a fiatal gazda támogatásra valóban csak legfeljebb 1,5 milliárd forint áll rendelkezésre, akkor a források felhasználása ne a korábbi rendben történjen meg. A támogatás formája változzon meg és a pénzbeli támogatást váltsa fel a kamattámogatás.
A kamattámogatásra lehetőséget ad az EU vidékfejlesztési rendelete, tehát jogi akadálya nincs a bevezetésnek. A kamattámogatás várhatóan kevéssé lenne népszerű, mint a szabad felhasználású, előfinanszírozott pénzbeli támogatás, emiatt az igénylők nagyobb hányada részesülhetne támogatásban.

A közvetlen pénzbeli támogatás népszerűsége arra utal, hogy van valós igény erre a támogatási formára és van nagy számban olyan fiatal, aki önállóan belefogna a gazdálkodásba vagy átvenné szülei gazdaságát. Elfogadható az is, hogy az ÚMVP jelenlegi forrásai nem tesznek lehetővé nagyobb keretösszeget erre a célra.
Erre a helyzetre, amely az igény és a pénzügyi keret nagysága közötti eltérésből fakad, az AGRYA álláspontja szerint van megoldás.

A közvetlen támogatásokra vonatkozó EU rendelet alapján a 2013. évben már a magyar gazdálkodókat is érinti az un. moduláció. Ennek értelmében a közvetlen támogatások egy része kötelezően átalakul vidékfejlesztési támogatássá. Szakértői becslések szerint 2013-ban a moduláció miatt hozzávetőleg 20 milliárd forinttal bővül az ÚMVP keretei között, az abban szereplő jogcímekre felhasználható támogatás.

Az előbbiek alapján az AGRYA azt javasolja, hogy a modulációból 2013-ban keletkező vidékfejlesztési források háromnegyed részét kötelezően a fiatal gazdák támogatására fordítsuk. A 2013-ig rendelkezésre álló közel két esztendő elegendő arra, hogy akár teljesen új támogatási feltételeket és elveket határozzunk meg és megfelelően előkészítsük a jogcím kiírását, valamint a gyors és hatékony lebonyolítást.

Az AGRYA javaslatai egyrészről a jelenlegi csalódást, konfliktust előrevetítő helyzet feloldására irányulnak. Másrészről az átalakított szabályok alapján a 2013. évben, kiosztott jelentős, akár 15 milliárdos támogatás egyértelmű üzenetként hordozná az agrár-kormányzat elkötelezettségét a magyar mezőgazdaság megújítása mellett.

Nyomtatóbarát változatPDF változat