Újabb Egyetemi Fiatal Gazda Klub alakult

A Fiatal Gazdák Magyarországi Szövetsége – AGRYA tapasztalati szerint az agrár felsőoktatásban tanulók több gyakorlati ismeret és készség elsajátítását igényelnék annál, mint amennyire az oktatás kereti lehetőséget adnak. A hiányzó gyakorlati, praktikus gazdálkodási ismeretek átadásának egyik lehetséges módja a felsőoktatásban tanulók önszerveződésre alapuló szakmai önképzése. A szervezeti kereteket adja ehhez az önszerveződéshez az AGRYA által támogatott Egyetemi Fiatal Gazda Klub hálózat, amely újabb taggal, a Debreceni Egyetemi Fiatal Gazda Klubbal bővült 2012. február 15-én.

Hasonlóan a keszthelyi Georgikon Fiatal Gazda Klub megalakulásához a Debreceni Egyetem Agrár- és Gazdálkodástudományok Centrumához kapcsolódóan megalakult fiatal gazda klub is tisztán hallgatói kezdeményezés, független a meglevő egyetemi struktúráktól. Az alakuló ülésen több mint ötven, túlnyomó többségében gyakorló gazdálkodói háttérrel, családi indíttatással rendelkező fiatal vett részt. A jó hangulatú találkozón elhangzottak és az azt követő visszajelzések alapján látható, hogy valós igény van arra, hogy a későbbi gyakorló gazdálkodók között már az egyetemi évek alatt elinduljon a szakmai alapú együttműködés, tapasztalat csere.

Az Egyetemi Fiatal Gazda Klubok elsődleges célja, hogy felkészítsék az érdeklődőket az egyéni-családi gazdálkodói életformára, és bemutassák az ehhez kötődő sajátos gazdaságszervezési kihívásokat. A klub eseményeknek rendszeres résztvevői gyakorló, önállóan dolgozó fiatal gazdák. Az ő életútjuk és tapasztalataik bemutatásával megszemélyesedhet a hallgatók elméleti tudása.

Az Egyetemi Fiatal Gazda Klubokhoz szükséges, minimális anyagi forrásokat helyben teremtik elő a szervezők, illetve azokhoz szüksége esetén az AGRYA is hozzájárul. A szervezés az Interneten zajlik a közösségi weboldalakon keresztül. A megalakult klubok kezdeményezői az AGRYA Második Hullám Programjának résztvevői. Ezen a programon keresztül felkészítést kaptak arra, hogy önállóan képesek legyenek a helyi szervezési, szakmai előkészítési feladatok ellátására.

A megalakult klubok azt mutatják, hogy megvan az igény az agrár felsőoktatási hallgatókban a szakmai értékek mentén zajló együttműködésre. Ehhez azonban olyan rugalmas keretet kell a számukra biztosítani, amely leköveti az elmúlt években az ifjúsági közösségben lezajlott életmódbeli és kommunikációs változásokat, de épít a személyes elkötelezettségre és motivációkra. Az eddigi történések azt bizonyítják, hogy az Egyetemi Fiatal Gazda Klub forma az egyik alkalmas kerete a fiatalok együttműködésének

 

Nyomtatóbarát változatPDF változat