Újrapontozás Update! - Már a Kúria is azt mondja, hogy fizetnie kell az MVH-nak!

Itt az első döntés a felülvizsgálati kérelmek után a „fiatal gazda újrapontozás” ügyben

Az elmúlt év őszén a Fiatal Gazdák Magyarországi Szövetsége – AGRYA többször foglalkozott az ún. fiatal gazda újrapontozással. Az ügy 2010. nyarára nyúlik vissza. Ekkor döntött úgy a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (MVH) új vezetése, hogy minden fiatal gazda támogatást igénylő fiatal gazda kérelmét újra előveszi és újrapontozza. Ehhez kötődően a problémát csak az okozta, hogy 2010. májusában, még az előző kormány idején megszületett a döntés arról, hogy kik kapják meg a támogatást. Az erről szóló közigazgatási határozatok jogerőre is emelkedtek, a támogatottak neki is láttak a gazdaságuk fejlesztésének, bízva az MVH jogerős döntésében, határozatában. Az újrapontozás után azonban 78, korábban jogerősen nyertesnek kihirdetett fiatal gazdától elvette az MVH a támogatását.

Az AGRYA már 2010. nyarán kiállt amellett, hogy az MVH újrapontozása teljes egészében nélkülözi a jogi megalapozottságot, egyszerűen törvénysértő.

A sérelmet szenvedett fiatal gazdák jelentős része a bíróságon támadta meg az MVH újrapontozási eljárását. Ezek a bírósági ügyek nagy számban 2011. őszén záródtak le, a bíróság jogerős ítéletével jellemzően megsemmisítette az MVH döntéseit és új eljárás lefolytatására utasította. A bírósági indokolások lényege az volt, hogy az MVH határozatok olyan alacsony jogi színvonalúak voltak, hogy azok alapján nem lehetett megítélni az ügyek tartalmát.
Voltak azonban olyan bírósági ítéletek is, amelyek nem utasították új eljárásra az MVH-t, hanem érdemben véleményt mondtak az újrapontozás törvényességéről. Ezek az ítéletek egyértelműen leírják, hogy az MVH eljárása törvénysértő volt, nincs lehetőség a jogerős döntések ily módon történő felülvizsgálatára. Emiatt az újrapontozás után kiadott, a korábban megítélt támogatásokat visszavonó határozatokat a bíróság megsemmisítette.

Az MVH-nak, a jogerős bírósági ítéletek után, elismerve a hibáját ki kellett volna fizetnie a sérelmet szenvedett fiatal gazdáknak a támogatást. Sajnálatos módon az MVH nem ezt az utat választotta.
A jogerős ítéletek végrehajtása helyett az MVH felülvizsgálati kérelemmel fordult a Legfelsőbb Bírósághoz (2012. január 1-jétől Kúria). A felülvizsgálati kérelem nem rendes perorvoslat, a jogszabályok alapján a jogerős döntés végrehajtását nem akadályozza. Ennek ellenére az MVH a támogatások kifizetését felfüggesztette arra hivatkozva, hogy meg kell várni annak az eljárásnak az eredményét, amit éppen az MVH kezdeményezett.

Az MVH felülvizsgálati kérelmei közül az egyikhez kapcsolódóan megszületett az első döntés. A döntés még nem az ügy érdeméről dönt, de megerősíti az AGRYA korábbi álláspontját, miszerint nem helyes az MVH magatartása ebben az ügyben.

A Kúria elutasította az MVH kérelmét, amelyben a felülvizsgálati kérelemmel támadott jogerős ítélet végrehajtásának felfüggesztését kérte. Ez lefordítva azt jelenti, hogy az MVH-nak ki kell fizetnie a fiatal gazdának a támogatását, a kifizetéssel nem várhatja meg a Kúria érdemi döntését. A Kúria döntésének indokolása értelmezhető úgy is, hogy az már megelőlegezi a későbbi, az MVH-t érdemben elmarasztaló döntést, emiatt is engedik már most a kifizetést. A végzés indokolásában szereplő mondatok ugyanis éppen erre is utalhatnak: „A Kúria az alperes kérelmét és az abban felhozott érveket megvizsgálva nem találta szükségesnek az ítélet végrehajtásának felfüggesztését, ezért a rendelkező részben foglaltak szerint határozott.”

Az AGRYA érdeklődéssel követi az MVH további intézkedéseit az ügyben. A korábbi kommunikációjukban ugyanis egyértelműen a Kúria döntését tekintették orientációs pontnak. Az üzenet egyértelmű és már nemcsak az AGRYA, de a Kúria is mondja: A pénzt az MVH-nak ki kell fizetnie, ha tetszik ez neki, ha nem!

Bízunk benne, hogy az MVH nem az újabb, időnyerő jogi kiskapuk keresgélésére fordítja majd az adófizetők pénzéből fenntartott apparátusának energiáit és munkaidejét, hanem a kifizetéshez kapcsolódó feladataira. Ez a magatartás szép példája lehet a 2012. január 16-án meghirdetett Darányi Ignác Tervben, az MVH-val kapcsolatosan elérendő, kiemelt célként rögzített, ügyfélbarát eljárásnak.

Nyomtatóbarát változatPDF változat