Változik a termálvíz szabályozás - Sajtóközlemény

A jelenleg még hatályos jogszabály alapján 2012. végével gyakorlatilag be kellene zárni a termálvízzel fűtött hajtatásos kertészeteket a felhasznált termálvíz ún. kötelező visszasajtolása miatt. Ezzel a kertészeti ágazat egyik meghatározó szegmense kerülne veszélybe, amely komoly foglalkozatási gondokat okozna és teret nyitna a magyar piacon a kétes eredetű külföldi zöldségeknek.

Az előbbiek miatt a Fiatal Gazdák Magyarországi Szövetsége – AGRYA 2011. tavaszától számtalan szakmai egyeztetésen és sajtónyilatkozatban kérte a termálvíz használat szabályozásának megváltoztatását.
Az AGRYA üdvözli, hogy a felvetéseit, javaslatait részben elfogadta az agrárkormányzat. Czerván György agrárgazdaságért felelős államtitkárnak az OMÉK-en tett nyilatkozata alapján csak 2014. után lesz kötelező a felhasznált termálvíz visszasajtolása, a jelenlegi 2012. decemberi határidő módosításával. Czerván államtitkár úr nyilatkozata alapján a határidő módosítással nem tekintik lezártnak az ügyet, az agrárkormányzat szándékai szerint új, végleges, megnyugtató megoldást tartalmazó szabályozás kerül elfogadásra a későbbiekben.

A használt termálvíz kötelező visszasajtolása mellett rendelkezésre állnak olyan felszíni vízkezelési megoldások, amelyekkel maradéktalanul teljesíthetők a környezetvédelmi elvárások. Ráadásul az ország egyes részein, pontosan ott, ahol a termálvízzel fűtött kertészetek nagyobb hányada található fizikai képtelenség a visszasajtolás a geológiai adottságok miatt. Ezt a tényt, hogy az ország egyes részein objektív okok miatt nem hajtható végre a visszasajtolás, a környezetvédelemért felelős államtitkár is elismerte nyilvános sajtónyilatkozatában.
Az AGRYA szerint az előbbiek miatt a végleges szabályozás kialakításakor a meglevő, jól működő, környezetszennyezést nem okozó felszíni vízkezelési megoldásokat is szabályozni szükséges. Ezen túl a visszasajtolás szabályozásakor tekintettel kell lenni az ország egyes részeinek eltérő geológiai adottságaira, amelyek nem változnak meg egy kormányrendelettől vagy törvénytől. Ugyanígy megfontolást igénylő kérdés a termálvíz kezelés energia mérlege, amely bizonyos területeken nagyon rossz, csak komoly energia felhasználással lehetséges a visszasajtolás, ellentétben az alacsony energia igényű felszíni vízkezeléssel.
A végleges szabályozás kialakításakor külön kell foglalkozni a termálvíz használattal kapcsolatos állami terhekkel. Ezek több nagyságrenddel magasabbak a környező országokban fizetendő állami terheknél. Ezek csökkentése közvetlenül javíthatja a magyar hajtatásos kertészet versenyképességét.

Az AGRYA álláspontja szerint a határidő módosítás nem oldja meg a termálvízzel fűtött hajtatásos kertészetek bizonytalan helyzetét. A kötelező visszasajtolás határidejének módosítása elhárítja ugyan a közvetlen veszélyt, de nem teremti meg a hosszú távú fejlesztésekhez szükséges kiszámítható szabályozási környezetet. A kiszámítható szabályozási környezet előfeltétele annak, hogy a hajtatásos kertészetek belekezdjenek érdemi és a már jó ideje szükséges fejlesztésekbe. Fejlesztések nélkül nehezen lesznek megteremthetőek a mezőgazdaságtól várt új munkahelyek, mivel ezek jelentős részét csak a kézimunka igényes kertészetek tudják biztosítani.

Minden adott - természeti erőforrások, a piaci környezet és a szaktudás –ahhoz, hogy a kertészet a kormányzati tervekben neki szánt szerepet betöltse. Ehhez azonban le kell bontani adminisztratív és szabályozási akadályokat. Ezek közé tartozik a termálvíz használat versenyképességet negatívan befolyásoló és a környezetvédelmi elvárásokat és veszélyforrásokat túldimenzionáló és indokolatlanul túlterjeszkedő jelenlegi szabályozás. Az EU jogszabályoknak a magyar mezőgazdasági érdekekkel szembeni jelenlegi kiterjesztő értelmezése minden alapot nélkülöz. Emiatt is jelzés értékű a szabályozás tervezett módosítása. Ez ugyanis lassan, de biztosan visszatereli a mezőgazdasági célú termálvíz használat szabályozását a gyakorlattól és a tételes jogszabályoktól távol álló szélsőséges környezetvédelmi megközelítésből a józanész, a realitások és a tények által kijelölt normális menetébe.

Az AGRYA munkatársai készek a termálvíz használat végleges megoldását jelentő jogszabály szakértő szintű egyeztetésére és igényeljük is a részvételt ezeken az egyeztetéseken. Az új szabályozás alapjaiban befolyásolja a jelenlegi fiatal kertész generáció jövőbeni boldogulását és Magyarország polgárainak ellátását friss kertészeti termékekkel.

Nyomtatóbarát változatPDF változat