Nem a méret a korlát

Második terminusát tölti a szlovén fiatalgazda-szervezet (ZSPM) elnökeként Rok Roblek, aki a  CERYC megalakulásának is helyt adó augusztus végi tatai konferencián beszélt a Fiatal Gazda Hírlevélnek a szlovén társszervezet tevékenységéről és a szlovéniai fiatal gazdák helyzetéről.

– Mit emelnél ki a ZSPM tevékenységi köréből, milyen témákkal foglalkozik a szervezet kiemelten?

– A ZSPM tevékenységében két fő irányt lehetne meghatározni: egyrészt a fiatal gazdálkodók és a vidéki életforma általános promóciójával próbáljuk növelni a gazdák társadalmi ismertségét és elismertségét, másrészt a gazdálkodók tudásának bővítéséért, a tapasztalatátadásért is próbálunk minél többet tenni. Megpróbáljuk együtt is megvalósítani a kettőt, például az évente odaítélt innovatív fiatal gazda díjjal. 
Résztveszünk sokféle népszerűsítő, közösségépítő programban, mint a különböző farmsport játékok, és a magyar Vidék Kalandhoz némileg hasonló programunk is van. Ezek azonban rövidebbek, inkább farmlátogatásokat jelentenek, de ezeket egészen óvodás kortól kezdve szervezzük. Népszerűsítő programként úgy látjuk, hogy ez nagyon jól működik, a közismert személyek, politikusok bevonásával – a programban részt vett már az államelnök, a miniszterelnök és az agrárminiszter is – sikerült hatalmas sajtóérdeklődést generálni.

A tudásátadást egyebek mellett szemináriumok, „best practice“ bemutatónapok, és egyéb, gyakran a szórakoztatást is szem előtt tartó  rendezvények szolgálják.

A promóciós tevékenység hátterével kapcsolatban azonban ki kell emelnem, hogy Magyarországhoz képest Szlovénia sokkal vidékiesebb jellegű ország – egy-egy traktor nem szokatlan látvány Ljubljana utcáin –, és ez nagy előnyt jelent.

– Milyennek látjátok a fiatal gazdák általános helyzetét Szlovéniában, és mi várható az új EU-s költségvetési ciklusban?

– Az már most látszik, hogy a 2014-től kezdődő ciklusban gazdálkodói szemmel nézve sok fontos változás lesz. Ami mindenképpen kedvező, hogy több, kifejezetten a fiatal gazdákat célzó intézkedés is része lesz a szlovén agrárpolitikának. Emellett szervezetként is jóval több lehetőséget látunk, mint a jelenlegi ciklusban. A ZSPM viszonylag kivételezett helyzetben van, hiszen nemcsak egyszerűen együttműködünk a minisztériummal, hanem a fiatalgazda-intézkedések kidolgozását gyakorlatilag önállóan végezhetjük, ami nagyon komoly felelőséget is jelent.

Bár összességében nem látom rossznak a szlovén fiatal gazdák helyzetét, az Európában és a fejlett világ nagy részében megfigyelhető problémák itt is jelen vannak, mint például a fiatalok elvándorlása a városok és a városi munkahelyek felé. A legnehezebb itt is a kezdet, az elindulás, és a ZSPM elsősorban ebben szeretne segíteni tagjainak.
Különösen nagy problémát jelent a birtokstruktúra, az elaprózódott birtokszerkezet. Nagyjából minden ötödik fiatal gazdálkodó tud csak megélni egyedül a termelőtevékenységre alapozva, a többieknek ezért sokkal innovatívabbnak kell lenniük, ha meg akarnak maradni. Ehhez ötleteket, mintákat kell adni, mert nagyon sok példa mutatja, hogy kis birtokméretre is lehet stabilan jövedelmező gazdaságot alapozni, a kis méret önmagában nem korlátja a fejlődésnek.

Fontos, hogy a fiatalok már induláskor is hosszú távon tudjanak gondolkodni, hogy később, már nem annyira fiatal gazdálkodóként is versenyképesek maradjanak. A piacon való érvényesülésben az innovatív tevékenységet tartjuk a kulcsszónak, tapasztalataink szerint a fogyasztók egyértelműen hajlandóak többet fizetni a többletértékért.


******************************************

A szlovén fiatal gazdák szervezetét idén már harmadik éve vezető Rok Roblek jelenleg még a szülei által alapított, az Alpok alatti országrészben található állattartó gazdaságban, illetve az egyetemi mesterképzésen tanulja a szakmát. Terveik szerint szintén szakmabeli bátyjával közösen viszik majd tovább a családi gazdaságot. Fő tevékenységük a tejelőállítás, de a több mint nyolcvan állatot számláló tehénállomány mellett baromfitartással is foglalkoznak. A most is működő helyi értékesítés mellett elsősorban a feldolgozást, termékelőállítást szeretnék fejleszteni, és tíz szomszédos gazdasági- és lakóépület fűtés- és melegvíz-igényét is  kiszolgálnák a telepen előállított biogáz felhasználásával.

******************************************

 

(BP)

Nyomtatóbarát változatPDF változat