AGRYA - SZIE MKK együttműködés rövid, vázlatos leírása

Az AGRYA és a SZIE Mezőgazdaság- és Környezettudományi Kara közötti együttműködés az AGRYA Vidék Kaland Hivatásos Programjának közös továbbfejlesztésére irányul. A Program keretében agrár felsőoktatás hallgatói töltenek el egy gazdasági éven belül több alkalommal több napot fiatal gazdák által irányított gazdaságokban. A hallgatók az adott gazdaság tevékenységéhez kapcsolódó, szakmai szempontból fontos szakmai tevékenységeket tanulmányoznak, bekapcsolódnak az adott munkafolyamatba a fogadó gazda felügyelete alatt.
A résztvevők a Program során szerzett ismereteiket és tapasztalataikat külön erre a célra létrehozott weboldalon keresztül, blogként dokumentálják.

Az együttműködés a következő tervezett menetrend szerint zajlik.

Az AGRYA 2013. március 1-jétől a Szent István Egyetem hallgatói számára a Programon belül elkülönített alprogramot indít. Ennek részeként kibővíti a fogadó gazdák adatbázisát, amelyet átad az Egyetemnek.

Az Egyetem október 31-i beadási határidővel pályázatot hirdet az agrár képzési területhez tartozó szakjainak hallgatói között a Programmal kapcsolatosan. A pályázaton november 30-ig kiválasztott hallgatók vesznek részt a Programban. A kiválasztott hallgatók a Programban való részvételükkel teljesítik a kötelező "hetesi" gyakorlatot. A résztvevő hallgatók kiválasztására az AGRYA és az Egyetem 5 fős bizottságot hoz létre, amelyet az Egyetem képviselője vezet.

A kiválasztott hallgatók 2013. március 1-jétől kezdhetik meg a gyakorlati látogatásaikat a fiatal gazdáknál. A gazdáknál szerzett szakmai, mesterségbeli tapasztalatikról blogokat kell készíteniük. Az ezt elmulasztó hallgatók a továbbiakban nem vehetnek részt a Programban.

Nyomtatóbarát változatPDF változat