Az ÚMVP augusztusi előrehaladási jelentése

Az Monitoring Bizottság számára készült összefoglaló az ÚMVP végrehajtásáról. Ebből jól látszik, hoigy egyes jogcímek esetén mi történt, pl. mennyi pénzt fizettek ki.

TÁJÉKOZTATÓ RÉSZANYAG AZ ÚMVP MB RÉSZÉRE AZ ÚMVP EGYES INTÉZKEDÉS VÉGREHAJTÁSÁNAK ELŐREHALADÁSÁRÓL
BESZÁMOLÓ IDŐSZAKA: 2011. AUGUSZTUS 1- 31.

 

ÚMVP I. tengely

111. Komplex tájékoztatási tevékenység: gazdálkodói információs szolgálat (Magyar Agrárkamara)

Tárgyidőszakban 1 db kifizetési kérelem került kifizetésre 411 283 136 Ft összegben.

111. Mezőgazdasághoz és erdőgazdálkodáshoz kapcsolódó képzések

A jogcímrendelet módosítása folyamatban van, a közigazgatási egyeztetés elindult. A módosítás célja az erdőgazdálkodó ügyfelek tekintetében – az ÚMVP 7. sz. módosításával hatályba lépett – a de minimis szabályozás érvényesítése.

112. Fiatal gazdák induló támogatása

A támogatási összeg 10%-ának igénylésére 2011 januárjában benyújtott kifizetési kérelmek ügyintézése augusztus folyamán lezárult. Augusztusban egy ügyfél részére történt kifizetés 1 014 920 Ft összegben.
Az érintett időszakban megtörtént a júliusban benyújtott 90%-os kifizetési kérelmek feldolgozása is. Két ügyfél részesült kifizetésben 20 012 400 Ft összegben.

A fiatal gazda jogcím ismételt megnyitásához új rendelettervezet egyeztetése folyamatban van.

Megjelent az ÚMVP Irányító Hatóságának 102/2011. (VIII. 5.) számú közleménye (a 2011. őszi támogatási időszak törlése a 113/2009. (VIII. 29.) FVM rendeletből).

113. Gazdaságátadás

A 121/2011. számú MVH közlemény értelmében a 2010. évi támogatási kérelem alapján támogatásban részesülő ügyfelek augusztus 1-31. között nyújthattak be kifizetési kérelmet. Az érintett időszakban 8 db kifizetési kérelem érkezett az MVH megyei kirendeltségeihez. Tárgyidőszakban a 2007/2008. évi és a 2010. évi támogatási kérelem alapján támogatásban részesült ügyfelek negyedéves kifizetése történt meg összesen 13 409 838 Ft összegben, 38 ügyfél részére.

114. Szaktanácsadási szolgáltatások igénybevétele

Tárgyidőszakban 306 ügyfél részére történt kifizetés 43.544.020 Ft összegben. 2011. szeptember 8 – október 8. között támogatási kérelem benyújtási időszak nyílik az ügyfelek számára a 2011. évi szerződésekre vonatkozóan, melyhez kapcsolódóan megjelent a 136/2011. (VIII.30.) számú MVH közlemény.

A 2011. augusztus 1- 15. közötti kifizetési kérelem benyújtási időszakban 234 kérelem került benyújtásra.

A jogcímrendelet módosítása folyamatban van, a közigazgatási egyeztetés elindult.
A rendeletmódosítás célja: az erdőgazdálkodó ügyfelek tekintetében – az ÚMVP 7. sz. módosításával hatályba lépett - de minimis szabályozás, valamint az ÚMVP 8. sz. módosítása során az MB által jóváhagyott és az EU Bizottság által befogadott módosítások (a gazdálkodó minden évben igénybe veheti a szaktanácsadási támogatást) érvényesítése.

121. Állattartó telepek korszerűsítése (ÁTK)

A jogcímet illetően a tárgyidőszakban 75 db kifizetési kérelemre vonatkozóan 1 278 611 885 Ft került jóváhagyásra. Kifizetési kérelmet 2011. július 1-től folyamatosan lehet benyújtani, 2011. augusztus 1-31 között nem került iktatásra kifizetési kérelem.

Tárgyidőszakban visszalépések, lemondások miatt felszabaduló kötelezettségvállalási összeg az ÁTK I. jogcímet illetően 805 182 960 Ft, az ÁTK II. jogcímre vonatkozóan pedig 4 596 239 913 Ft.

A baromfitelepek korszerűsítésére vonatkozóan 2011. augusztus 22-én megjelent a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 134/2011. (VIII.22.) közleménye a 78/2011. (VIII. 3.) VM rendelet keretében az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a baromfi telepek korszerűsítéséhez nyújtandó támogatás igényléséről.
Megjelent az IH 104/2011. (VIII. 23.) számú közleménye, mely felhívja a figyelmet a jogcímrendeletben meghatározott támogatási kérelem benyújtási határidőre (2011. szeptember 1. és 30. között).

121. Szárító

A jogcím keretében a tárgyidőszakban 10 db kifizetési kérelemre vonatkozóan 105 769 635 Ft került jóváhagyásra.
Kifizetési kérelmet 2011. július 1-től folyamatosan lehet benyújtani, 2011. augusztus 1-31 között 14 db kérelem került iktatásra.

121. Kertészeti gépbeszerzés

Kifizetési kérelmet 2011. július 1-től folyamatosan lehet benyújtani, 2011. augusztus 1-31 között nem került kérelem iktatásra.

121. Kertészet korszerűsítése

A jogcím tervezett módosítása elkezdődött, az új jogszabály tervezet jelenleg közigazgatási egyeztetés alatt áll.

A megjelentetni kívánt jogszabály módosítás abban segíti a kistermelőket, hogy könnyebben juthassanak támogatáshoz, valamint hozzájárul az ágazat versenyképességének javításához, a foglalkoztatás növeléséhez, a vidéken élők helyben maradásához.
Az új jogszabályban az egyik legfontosabb változás, hogy egy támogatási kérelemre az eddigi 200 millió forint helyett maximum 50 millió forint támogatás igényelhető, így több kertészet juthat támogatáshoz. A változás kedvez a kistermelőknek, akik kisebb forrásigényű beruházásaikhoz is tudnak támogatást igényelni. A jogcím kapcsolódik a Kormány közmunka programjához is.

Az egyéni, kis és középvállalkozások, őstermelők valamint zöldség-gyümölcs termelői csoportok, szervezetek az alábbi célterületekre igényelhetnek támogatást:
- a kertészetben szükséges épületek, létesítmények építéséhez, korszerűsítéséhez;
- új tárolók, érlelő (manipuláló) létesítmények korszerűsítéséhez;
- az épületek energiaellátását biztosító beruházások megvalósításához.

A támogatási kérelmeket várhatóan 2011. november 15. és december 31. között lehet benyújtani a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalhoz.

Az előző jogszabályhoz képest lényeges változás, hogy a jogcím keretében gépberuházást nem lehet megvalósítani.
Kertészeti gépbeszerzésre vonatkozóan várhatóan a lemondások, visszalépések miatt felszabaduló forrásokból 2012-ben kerülhet sor támogatás kiírására.

A jogcím keretében a tárgyidőszakban 12 db kifizetési kérelemre vonatkozóan 288 446 318 Ft került jóváhagyásra Kifizetési kérelmet 2011. július 1-től folyamatosan lehet benyújtani, 2011. augusztus 1-31 között 4 db kérelem került iktatásra.

121. Kertészeti ültetvény korszerűsítése

Az MVH a 124/2011. sz. közleményében tette közzé a kertészeti ültetvény korszerűsítésre nyújtandó támogatások igénybevételének részletes feltételeit.

121. Gyümölcs és kertészeti ültetvények korszerűsítéséhez, telepítéséhez nyújtandó támogatások

Elkezdődött a 2011. június 15 és július 15. között benyújtott támogatási kérelmek elbírálása.

Tárgyidőszakban 1 520 820 Ft kifizetést hagyott jóvá az MVH egy ügyfele számára.

Az MVH a 22/2011. sz. közleményében jelentette meg az ültetvény korszerűsítésre nyújtandó támogatások igénybevételének részletes feltételeit.

121. Lágy- és fás szárú energetikai ültetvények létesítése

Tárgyidőszakban 1 db kérelem kifizetése történt meg 21 818 392 Ft támogatási összegben.

Az MVH a 123/2011. sz. közleményében tette közzé a lágy- és fás szárú energetikai ültetvények létesítéséhez nyújtandó támogatások igénybevételének részletes feltételeit.

121./123. ÉLIP

Tárgyidőszakban 15 db kérelem esetén történt kifizetés 1 183 017 978 Ft összegben.

121./125. Öntözés, melioráció és a területi vízgazdálkodás mezőgazdasági üzemi és közösségi létesítményeinek fejlesztése

A jogcím tekintetében kifizetési kérelem benyújtási időszak van folyamatban 2011. július 1. és december 31. között. Augusztus hónapban 26 db kifizetési kérelem érkezett be az MVH-hoz.

122. Erdészeti géppark fejlesztése és korszerűsítése

Tárgyidőszakban 21 db ügyfél nyújtott be kifizetési kérelmet, a kifizetési igény 202 672 240 Ft.

A tárgyidőszakban nem történt kifizetés, augusztusban a július hónapban benyújtott kifizetési kérelmek adminisztratív és helyszíni ellenőrzése zajlott.
Az új jogcímrendelet tervezetre az MB tagoktól érkezett észrevételek feldolgozása megtörtént.

122. Fiatal erdők állománynevelésének támogatása

Az új jogcím jogszabálytervezete jelenleg belső egyeztetés alatt áll.

125. Mezőgazdasági utak korszerűsítése

A 2011. május 1. és 31. között benyújtott kifizetési kérelmekből tárgyidőszakban 13 db kérelem esetén történt kifizetés 591 951 385 Ft értékben. A jogcím tekintetében 2011. július 1. és december 31. között kifizetési kérelem benyújtási időszak áll rendelkezésre az ügyfelek részére. Az MVH-hoz 1 db kérelem érkezett be augusztus hónapban 837 300 Ft támogatási igénnyel.

125. Mezőgazdasági utak fejlesztése

Az új jogcímrendelet tervezetre az MB tagoktól érkezett észrevételek feldolgozása megtörtént.

131. Juh és kecske állatállomány elektronikus jelölése

Hatályba lépett az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a juh és kecske állatállomány elektronikus jelölése kapcsán nyújtandó támogatás részletes feltételeiről szóló 79/2011. (VIII. 3.) VM rendelet.

Megjelent az IH 105/2011. (VIII. 23.) számú közleménye, mely felhívja a figyelmet a jogcímrendeletben meghatározott támogatási kérelem benyújtási határidőkre (2011-ben szeptember 15. és november 30. között, ezt követően évente február 1. és 28., valamint augusztus 1. és 31. között).

142. Termelői csoportok (TCS)

A 77/2011. (V.18.) számú MVH közlemény alapján június 1-30. között benyújtott kifizetési kérelmek adminisztratív ellenőrzése folyt augusztusban, a szükséges hiánypótlásra felszólító végzéseket az MVH postázta az ügyfelek részére.
Az augusztusi időszakban megjelent a 133/2011. sz. MVH közlemény a termelői csoportok létrehozásához és működéséhez nyújtandó 2011. évi támogatás igényléséről.

ÚMVP II. tengely

212. Kompenzációs támogatás kedvezőtlen adottságú területen gazdálkodók részére (KAT)

Az Agrárfejlesztési Főosztály (AfF) 2011. július 6-i dátummal kezdeményezte az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a kedvezőtlen adottságú területeken történő gazdálkodáshoz nyújtandó kompenzációs támogatások részletes szabályairól szóló 25/2007. (IV. 17.) FVM rendelet módosítását. A rendeletmódosítás legfőbb oka az, hogy az ÚMVP korábbi, jogcímre vonatkozó részének módosításai átvezetésre kerüljenek a rendeletben. Az AfF előzetes normakontrollra megküldte a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztériumba (KIM) a rendelet minisztériumon belül leegyeztetett tervezetét. Augusztus 26-án a KIM tájékoztatta az AfF-et a vonatkozó észrevételeiről, amelyek alapján a jogszabály-tervezet átdolgozása szeptember 2-ára befejeződött, melyet követően a közigazgatási egyeztetés megindítható.

Tárgyidőszakban 15 411 707 Ft kifizetést hagyott jóvá az MVH 44 ügyfele számára.

213. Natura 2000 gyepterületeken történő gazdálkodáshoz nyújtandó kompenzációs támogatás

Az AfF kezdeményezte az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Natura 2000 gyepterületeken történő gazdálkodáshoz nyújtandó kompenzációs támogatás részletes szabályairól szóló 128/2007. (X. 31.) FVM rendelet módosítását. Augusztus 26-án a KIM megküldte a rendelet-tervezettel kapcsolatos észrevételeit, amely alapján kérte a tervezet átdolgozását, mely jelenleg folyamatban van.

Tárgyidőszakban 8 906 754 Ft kifizetést hagyott jóvá az MVH 39 ügyfele részére. 

214.A Agrár-környezetgazdálkodás

Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtott agrár-környezetgazdálkodási támogatások igénybevételének részletes feltételeiről szóló 61/2009. (V. 14.) FVM rendelet módosítás alatt áll. Többszöri visszamutatást követően a közigazgatási egyeztetés és visszamutatás során beérkezett észrevételek alapján véglegesített és aláíratásra előkészített miniszteri rendelet tervezet elkészült, mely a KIM kihirdetési engedélyét követően tájékoztatásul megküldésre kerül az MB tagok részére.
2011 augusztusában megjelent az ÚMVP Irányító Hatóságának 107/2011. (VIII.31.) közleménye az agrár-környezetgazdálkodási intézkedés második kötelező képzési időszakáról.
Emellett az intézkedés első gazdálkodási évének ellenőrzése során tapasztalt gyakori hibákról – azok ismétlődő előfordulásának elkerülése érdekében – a szakfőosztály a módosítás hatályba lépéséről szóló irányító hatósági közleményben tervezi tájékoztatni az érintetteket.

Tárgyidőszakban 246 436 225 Ft kifizetést hagyott jóvá az MVH 353 ügyfélnek.

214.B Őshonos és veszélyeztetett mezőgazdasági állatfajták genetikai állományának tenyésztésben történő megőrzése
2011. augusztus 4-én megjelent az ÚMVP Irányító Hatóságának 100/2011. (VIII. 4.) Közleménye a védett őshonos és veszélyeztetett mezőgazdasági állatok támogatásáról szóló rendelet módosításáról, amelyben az IH arról tájékoztatja az érintett gazdálkodókat, hogy a jogcímrendelet módosításának következtében 2011. szeptember 1. és 30. között lesz lehetőségük az őshonos állatot tartó gazdálkodóknak támogatási kérelmet benyújtani az MVH-hoz.

A tárgyidőszak végéig 92 db kérelem kifizetése történt meg 41 050 176 Ft értékben.

214.C Genetikai erőforrások megőrzése

A ritka és veszélyeztetett növényfajták (növényi genetikai erőforrások) és mikroorganizmusok megőrzése alintézkedés támogatási rendelete 2011. június 10-én jelent meg az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a genetikai erőforrások megőrzése intézkedés keretében a növényi genetikai erőforrások és mikroorganizmusok ex situ megőrzéséhez nyújtandó támogatások igénybevételének részletes feltételeiről szóló 53/2011. (VI. 10.) VM rendelet keretében.

Az ÚMVP Irányító Hatóságának 88/2011. (VI.16.) közleménye 2011. június 16-án jelent meg a ritka és veszélyeztetett növényfajták és mikroorganizmusok megőrzésével kapcsolatos támogatásról szóló rendelet megjelenéséről és a támogatási jogosultság megszerzéshez szükséges tudnivalókról.

A támogatási kérelmet 2011. július 15. és augusztus 10. között lehetett benyújtani, mely időszak alatt 35 db kérelem érkezett be az MVH-hoz.

215. A tejágazat szerkezetátalakítását kísérő állatjóléti támogatás

A kérelem benyújtási időszak (2011. április 1-30.) alatt 685 db támogatási kérelem érkezett, melyek az első évben egyben kifizetési kérelemnek is minősülnek. Az alapjogosultság vizsgálata megtörtént, melynek eredményeként május-június hónapban négy db érdemi vizsgálat nélküli elutasításról szóló, illetve egy db eljárás megszüntető végzés, továbbá augusztus hónapban további egy db eljárás megszüntető végzés került kibocsátásra. A támogatási kérelmek ügyintézési határideje – melynek utolsó napja augusztus 1-je - valamennyi érdemi bírálattal érintett kérelem vonatkozásában három hónappal, 2011. november 1-ig meghosszabbításra került.

221. Mezőgazdasági területek erdősítéséhez nyújtandó támogatás

Tárgyidőszakban 78 064 512 Ft kifizetést hagyott jóvá az MVH 12 ügyfél részére.

Az Európai Unió Bizottságának notifikációs eljárása lezárult, tehát a de minimis támogatási határ alá tartozó kérelmek átmeneti támogatási határozathozatalának felfüggesztése megszűnt.

222. Agrár-erdészeti rendszerek létrehozásához nyújtandó támogatás 

Az Európai Unió Bizottságának notifikációs eljárása lezárult, tehát a de minimis támogatási határ alá tartozó kérelmek átmeneti támogatási határozathozatalának felfüggesztése megszűnt.

225. Erdő környezetvédelmi intézkedésekhez nyújtandó támogatás

Az Európai Unió Bizottságának notifikációs eljárása lezárult, tehát a de minimis támogatási határ alá tartozó kérelmek átmeneti támogatási határozathozatalának felfüggesztése megszűnt.

226. Erdészeti potenciál helyreállítása

Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból Erdészeti Potenciál helyreállítására nyújtandó támogatások részletes szabályairól szóló 32/2008. (III. 27.) FVM rendelet módosítása miniszter által augusztus 31-én aláírásra került.

A módosítást egyrészt a jogszabályi környezet változásai indokolták. Másrészt a módosítás lehetővé teszi, hogy az erdőgazdálkodó a többször károsodott területekre e rendelet alapján kettőnél több alkalommal is igénybe vehessen támogatást, továbbá hogy az egy kézben lévő nagyobb területeken károsodott erdőállományok tőkeszegényebb tulajdonosai a helyreállítást erdőrészletenként fokozatosan tudják elvégezni anélkül, hogy támogatási kérelem benyújtására vonatkozó jogosultságukat a felújítás elhalasztásával érintett területek vonatkozásában elveszítenék.
A rendeletmódosítás célja továbbá a rendeletben megfogalmazott előírások értelmezésének és betartásának gazdálkodók számára történő egyértelműsítése, valamint végrehajtási oldalról nézve, a kérelmek elbírálásának és az ellenőrzések hatékonyságának növelése.

Tárgyidőszakban 3 991 506 Ft kifizetést hagyott jóvá az MVH 1 ügyfél részére. 

ÚMVP III. tengely

312. Mikrovállalkozások létrehozása és fejlesztése

A 2. támogatási kör esetében 5 db támogatási határozatot adott ki az MVH 115 398 884 Ft kötelezettségvállalási összegben. Tárgyidőszakban 20 ügyfélnek 223 870 194 Ft kifizetést hagyott jóvá a Hivatal.

313. Turisztikai tevékenységek ösztönzése

A jogcímre a tárgyidőszakban 1108 támogatási kérelem érkezett be. A 2. támogatási kör esetében 3 támogatási határozatot adott ki a Hivatal 80 386 621 forint kötelezettségvállalási összegben. A tárgyidőszakban 19 ügyfélnek 157 742 707 forint kifizetést hagyott jóvá az MVH.

321. Kistérségi közlekedési szolgáltatások (tanyabusz)

Tárgyidőszakban 3 ügyfélnek 21 502 400 Ft kifizetést hagyott jóvá az MVH.

321. Integrált közösségi és szolgáltató tér kialakítása és működtetése (IKSZT)

A jogcímen 7 db támogatási határozatot adott ki az MVH 335 351 530 Ft támogatási összegben.
Tárgyidőszakban 25 ügyfélnek 566 262 081 Ft kifizetés jóváhagyására került sor.

 

322. Falumegújítás és - fejlesztés

A jogcímen 2. támogatási kör esetében 11 db támogatási határozatot adott ki az MVH 69 267 857 Ft kötelezettségvállalási összegben. Tárgyidőszakban 480 226 241 Ft kifizetést hagyott jóvá a Hivatal 32 ügyfele részére.

A falumegújításra és –fejlesztésre igénybe vehető támogatások részletes feltételeiről szóló 135/2008. (X.18.) FVM rendelet módosításának előkészítése folyamatban van, a végrehajtási tapasztalatok alapján pontosításra, egyértelműsítésre kerülnek egyes fogalmak. A módosítás tervezetét a Jogi Főosztály megküldte előzetes egyeztetésre a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium részére.

323. Vidéki örökség megőrzéséhez igénybe vehető támogatás

A jogcímen 2. támogatási kör esetében 4 db támogatási határozatot adott ki a Hivatal 39 321 813 Ft kötelezettségvállalási összegben. Tárgyidőszakban 23 ügyfél részére 264 598 232 Ft kifizetése került jóváhagyásra.

A vidéki örökség megőrzéséhez igénybe vehető támogatások részletes feltételeiről szóló 138/2008. (X.18.) FVM rendelet módosításának előkészítése folyamatban van, a végrehajtási tapasztalatok alapján pontosításra, egyértelműsítésre kerülnek egyes fogalmak. A módosítás tervezetét a Jogi Főosztály megküldte előzetes egyeztetésre a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium részére.

A tárgyidőszakban az alábbi III. tengelyhez kapcsolódó IH közlemények jelentek meg:
Az ÚMVP Irányító Hatóságának 103/2011. (VIII. 22.) számú Közleménye a 135/2008. (X. 18.), 136/2008. (X. 18.) és a 138/2008. (X. 18.) FVM rendeletek keretében benyújtott támogatások minimum ponthatáráról (tárgy: ponthatár megállapítás)
Az ÚMVP Irányító Hatóságának 108/2011. (VIII. 31.) számú közleménye a 136/2008. (X. 18.) FVM rendelet keretében benyújtott támogatások minimum ponthatáráról (tárgy: ponthatár megállapítás)

ÚMVP III.-IV. tengely

341. és 431. Helyi Vidékfejlesztési Közösségek és LEADER Helyi Akciócsoportok részére az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtott vidékfejlesztési támogatás 
(HACS finanszírozás)

Tárgyidőszakban 64 db kifizetési kérelem érkezett be. 12 db kifizetési kérelem került kifizetésre 28 166 537 Ft értékben, amely összegből 4 015 493 Ft az előleg elszámolás.
Megjelent az ÚMVP Irányító Hatóságának 98/2011. (VII. 28.) közleménye a LEADER Helyi Akciócsoportok 2007-ben allokált forrásairól, illetve a III. és a IV. tengely kapcsán rendelkezésükre álló fejlesztési forrást kiegészítő forrásokról, valamint működési forrásaikról (tárgy: LEADER HACS forrásallokáció).
ÚMVP IV. tengely

411, 412, 413, 421. Támogatás a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtásához (LEADER)

Tárgyidőszakban 237 002 990 Ft kifizetést hagyott jóvá az MVH 81 ügyfél részére. Augusztus 1-31. között 13 db pályázatra történt kötelezettségvállalás 40 474 880 Ft összegben.

A tárgyidőszakban beérkezett kifizetési kérelmek közül 42 db kérelem rögzítése történt meg. A beérkezett kérelmek rögzítése folyamatos.

A tárgyidőszakban az alábbi IV. tengelyt érintő IH közlemények jelentek meg:
A 76/2011. (VII. 29.) VM rendelethez kapcsolódó IH közlemény augusztus 2-án jelent meg a VM honlapján. Az ÚMVP Irányító Hatóságának 99/2011. (VIII/2.) sz. közleménye az ÚMVP LEADER fejezetéhez tartozó Pályázati Felhívásról, valamint a Helyi Bíráló Bizottság eljárásrendjéről terjedelme miatt négy részletben jelent meg.
Az ÚMVP Irányító Hatóságának 106/2011. (VIII.25.) sz. közleménye a LEADER pályázati felhívás módosításáról

511. Technikai Segítségnyújtás

Tárgyidőszakban 1 db finanszírozási kérelem érkezett be és került jóváhagyásra 7 950 000 Ft összegben, továbbá 42 db kifizetési kérelemre 442 387 671 Ft támogatási összeg került kifizetésre.

Egyebek

EMVA/EMGA Igazoló Szerv feladatellátása

A 2011. augusztus 1-31. periódus vonatkozásában a 2010/2011 pénzügyi évtől a 2014/2015 pénzügyi évig terjedő időszakban lefolytatandó vizsgálatok tekintetében az Igazoló Szerv kiválasztására a közbeszerzési eljárás a 2011. július 29-én megtartott eredményhirdetéssel lezárásra, a feladatellátásra vonatkozó szerződés pedig 2011. augusztus 9-én megkötésre került. Ennek alapján az Igazoló Szerv a munkát megkezdte.

Az Európai Bizottság és az Európai Számvevőszék által végzett ellenőrzések
A 2011. augusztus 1-től 2011. augusztus 31-ig terjedő időszakban az Európai Számvevőszék, illetve az Európai Bizottság az ÚMVP-vel kapcsolatban Magyarországon ellenőrző látogatást nem tett.

ÚMVP MB albizottságok ülései

VIAB Munkacsoport: 2011. augusztus 30.

Nyomtatóbarát változatPDF változat