Magán erdőgazdákodói ellenvélemény a fiatal gazda jogcímmel kapcsolatos átcsoportosításról

Ahogyan az várható is volt a fiatal gazda jogcímnél már az átcsoportosítás is feszültségeket okoz. Alább a magán erdőgazdálkodók ellenvéleménye olvasható.

 

Tisztelt Monitoring Bizottság! Tisztelt Elnök Úr!

Az ÚMVP Monitoring Bizottsága soron következő, 2011. december 13-i ülésének 4. napirendi pontja tárgyalja az ÚMVP módosítására irányuló előterjesztéseket. Ezúton  szeretnénk jelezni, hogy a I. tengelyen belül az 5.3.1.1.2. javaslatban található átcsoportosítással nem értünk egyet. Nevezetesen a
122. Az erdő gazdasági értékének javítása intézkedésről a 112. Fiatal gazdák induló támogatása intézkedésre történő 4.317.323 EUR átcsoportosításával, mivel az komoly forrásfeszültséget teremt. A kérdéses 122-es intézkedésen belül az Állománynevelési beavatkozások (ápolási támogatások) megnyitása és az ott rendelkezésre álló teljes keret felhasználása a magánerdő gazdálkodás számára létkérdés. Az ennek keretében elvégezhető befejezett ápolások mintegy 47 ezer hektár, a tisztítások további 70 ezer hektár és az értéknövelő nyesések további 10 ezer hektáros nagyságrendű magánerdőt érintenek. Valamennyi
felsorolt feladat komoly élőmunka igényt is jelent és közel 6000 főnek teremthet a közfoglalkoztatáson kívül tartós munkalehetőséget. A jogcím megnyitására a tárca legmagasabb szinten tett ígéretet a közelmúltban. Amennyiben a tervezett átcsoportosítás megtörténik,  a megmaradó pénz
ennek törtrészére sem lesz elegendő. Tudjuk és elismerjük a fiatal gazda támogatás fontosságát, de ez az intézkedés az eddig eltelt időszakban már jócskán meghaladva az eredetileg tervezett értéket, mintegy 2400 főnek nyújtott támogatást, több mint 24 milliárd forint költséggel. A tervezett átcsoportosítás végképp ellehetetlenítené a már évek óta szorgalmazott erdészeti jogcím sikeres működését, az abban foglalt szakmai feladatok megvalósítását és több ezer új munkahely
megteremtését. Ezért a Magán Erdőtulajdonosok és Gazdálkodók Országos Szövetsége (MEGOSZ), mint a Monitoring Bizottság tagja tiltakozik a tervezett javaslat ellen, nem fogadja el azt és erre kér minden
felelősségteljesen gondolkodó Monitoring Bizottsági tagot is.

Tisztelettel:

Luzsi József
elnök
MEGOSZ

Dr. Sárvári János
elnök
ÚMVP MB Erdészeti Albizottság

Nyomtatóbarát változatPDF változat