Hazai agrárpolitika

Helyes irányba mutatnak a termálvíz hasznosítással kapcsolatos enyhítést tartalmazó jogszabály tervezetek!

A magyarországi termálvíz készletek hasznosítása körül az elmúlt években komoly vita alakult ki. A Bajnai-kormány 2010. áprilisában már ügyvezető kormányként rendelettel - amely azóta visszavonásra került - lényegében megtiltotta volna a 2012. utáni termálvíz hasznosítást az un. visszasajtolás előírásával. A 2011. tavaszától több, a tagjain keresztül a termálvíz mezőgazdasági célú hasznosításában érintett szakmai szervezet, köztük az AGRYA is- felhívta a figyelmet arra, hogy nem megalapozottak azok az indokok, amelyek a termálvíz hasznosítás megtiltásához vezethetnének.

Még kedvezőbb szabályokra van szükség az új Földtörvényben a fiatal gazdálkodók támogatására

A Földtörvény tervezete alapján kibontakozó agrárpolitikai irányt a Fiatal Gazdák üdvözölik. A középbirtokos családi gazdálkodói réteg megerősítése hosszabb távon is segíti a versenyképes és társadalmi funkcióit is betöltő magyar mezőgazdaság kialakítását, fenntartását.

Az új Földtörvény azonban jelenlegi formájában nem tartalmaz kellő preferenciákat a fiatal, pályakezdő gazdálkodók számára, így több ponton a módosítása szükséges. A megfelelő szabályozás megalkotása érdekében az AGRYA megkeresi a parlamenti pártok agárpolitikusait és bízik benne, hogy ez is segíti majd azt, hogy a hatályba lépő új szabályozás valós módon támogassa az agár generáció-váltást.

AGRYA-KSH közös kutatás a fiatal gazdák helyzetéről - kitöltés október 31-ig!

Az AGRYA és a Központi Statisztikai Hivatal ősszel kötött együttműködési megállapodása alapján közös kutatás indul a fiatal gazdák helyzetéről. Kérjük, a kapcsolódó kérdőívet minél több fiatal gazda társunk töltse ki!

A kérdőív elérhető itt:

https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?fromEmail=true&formkey=dDBS...

Az AGRYA álláspontja a földtörvény vitaanyagáról

A Vidékfejlesztési Minisztérium 2012. május 31-én hozta nyilvánosságra a "Az új földtörvény vitaanyaga" című dokumentumot. A dokumentum a címével összhangban nem tételes, kodifikált jogszabály tervezet, inkább a szabályozási irányok és jogi megoldások tartalmi összefoglalója, bemutatása.

A Fiatal Gazdák - AGRYA álláspontja a mezőgazdasági célú termálvíz használat tervezett új szabályozásáról

Az év eleji kormányhatározatnak megfelelően elkészült a termálvíz mezőgazdasági célú hasznosítására vonatkozó jogszabálytervezet, amelyet a Vidékfejlesztési Minisztérium megküldött a szakmai szervezeteknek egyeztetésre.

A jogszabálytervezet segíti a mezőgazdaság, azon belül is elsősorban a hajtatásos kertészetek tevékenységét, lehetővé teszi munkahelyek megőrzését és új munkahelyek teremtését. A jogszabálytervezettel megfordult az elmúlt évtizedek jellemző folyamata, amely indokolatlan és túlterjeszkedő jogi szabályozással akadályozta és nem segítette egyedülálló természeti erőforrásaink hasznosítását.

Kérdések Illés Zoltán államtitkár úrhoz

Illés Zoltán VM államtitkár az elmúlt időszakban. A nyilatkozataiban fellelhető ellentmondások tisztázása végett a mellékletben csatolt kérdésekben kértük a tájékoztatását.

Változik a termálvíz szabályozás - Sajtóközlemény

A jelenleg még hatályos jogszabály alapján 2012. végével gyakorlatilag be kellene zárni a termálvízzel fűtött hajtatásos kertészeteket a felhasznált termálvíz ún. kötelező visszasajtolása miatt. Ezzel a kertészeti ágazat egyik meghatározó szegmense kerülne veszélybe, amely komoly foglalkozatási gondokat okozna és teret nyitna a magyar piacon a kétes eredetű külföldi zöldségeknek.

A Tej Szakmaközi Szervezet és Terméktanács Elnökségének közleménye

A Tej Szakmaközi Szervezet és Terméktanács Elnökségének közleménye

Javaslatok a kertészeti ágazat helyzetének javítására

A kertészeti ágazat helyzetével kapcsolatosan az AGRYA augusztus végén egy szakmai konzultáció indított el. Az ennek eredményeként elkészült, javaslatokat tartalmazó anyag elérhető a csatolmányban.

A mezőgazdaság állatorvosi lova a termálvíz hasznosítás, avagy hogyan babráljunk ki magunkkal

A képlet nagyon egyszerű volt az elmúlt években, évtizedekben. Keressünk egy jól működő, ágazatot, iktassuk ki, tiltsuk meg, számoljuk fel az ágazat rentábilis működését leginkább meghatározó szerkezeti elemet. Ennek hatására a termelési folyamat lelassul vagy teljesen megszűnik, az ágazati reformok és fejlesztések pedig teljesen elhanyagolhatóak. Így tartós és monopol piac jön létre, aminek szabályzására és befolyásolására a hazai termék nem áll rendelkezésre.